Thông báo số 444/TB-QLTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 444/TB-QLTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 444/TB-QLTT về việc thi tuyển công chức vào Cục Quản lý thị trường năm 2008 do Cục Quản lý thị trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 444/TB-QLTT

  1. CỤC QUẢN LÝ THỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HĐ. THI TUYỂN CÔNG ------- CHỨC ----- Số: 444/TB-QLTT Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008 THÔNG BÁO Hội đồng thi tuyển công chức Cục Quản lý thị trường thông báo thi tuyển công chức vào Cục Quản lý thị trường năm 2008 như sau: 1. Số chỉ tiêu được tuyển dụng: 06 người (nam giới) 2. Điều kiện thí sinh dự tuyển: a. Tốt nghiệp Đại học chính quy (hệ dài hạn) các chuyên ngành Kinh tế, Pháp lý, Kỹ thuật các trường đại học của Việt Nam và nước ngoài có đào tạo những chuyên ngành này. Có kiến thức vững về chuyên ngành đã học. b. Ngoại ngữ: Anh văn, trình độ B. c. Tin học: Tin học văn phòng trình độ B, sử dụng thành thạo vi tính chương trình Microsoft Word, Excel. d. Có lý lịch rõ ràng; độ tuổi: từ 22 đến 35. đ. Có sức khỏe tốt. 3. Hồ sơ dự thi gồm: a. Đơn xin dự thi. b. Sơ yếu lý lịch có xác nhận và nhận xét về phẩm chất đạo đức thí sinh của địa phương nơi cư trú, dán ảnh 4x6. c. Các văn bằng chứng chỉ về chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính và bảng điểm của trường Đại học (có công chứng). d. Phiếu khám sức khỏe có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. d. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận. 4. Thời gian nhận hồ sơ: Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý thị trường (Phòng 02 Gác 2 – 91 Đinh Tiên Hoàng – Hà Nội) vào các buổi chiều từ ngày 01- 10/6/2008; không nhận hồ sơ nộp hộ, không trả lại hồ sơ khi không dự tuyển. TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THỊ
  2. - Bộ trưởng (b/c); TRƯỜNG - Các Thứ trưởng (b/c); - Cục trưởng; các Phó Cục trưởng; - Các Ban, Cơ quan đại diện; - Lưu VT, XDLL. Nguyễn Hùng Dũng
Đồng bộ tài khoản