Thông báo số 558/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Thông báo số 558/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 558/TB-BGDĐT về kết quả bỏ phiếu tán thành của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 558/TB-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 558/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÁN THÀNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ CẤP NHÀ NƯỚC 1. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ gồm lãnh đạo của 6 Bộ, ngành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngày 27 tháng 9 năm 2008 Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể để thảo luận, xem xét và tiến hành bỏ phiếu tán thành các nhà giáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ mười năm 2008. Sau khi nghe đồng chí Trưởng ban thư ký báo cáo quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 10 năm 2008, các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu, thảo luận và Chủ tịch Hội đồng kết luận nhất trí đưa vào danh sách bỏ phiếu tán thành đối với các hồ sơ NGND-NGƯT đủ điều kiện, cụ thể: a) Số hồ sơ Nhà giáo nhân dân: 106 hồ sơ (trong đó diện đặc cách 51 hồ sơ) b) Số hồ sơ Nhà giáo ưu tú: 834 hồ sơ (trong đó diện đặc cách 77 hồ sơ và 01 hồ sơ đề nghị truy tặng đó là GS.TS Dương Thiệu Tống sinh năm 1925, nguyên giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học thành phố Hồ Chí Minh từ trần ngày 03 tháng 9 năm 2008) 2. Hội đồng nhất trí đề cử ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau: Trưởng ban: Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Các Uỷ viên: -Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Phó Tổng tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng - Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế 3. Ngày 30 tháng 10 năm 2008, Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước đã ký Tờ trình số 533/TTr-BGDĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ mười năm 2008. Sau đây là danh sách cụ thể: (đính kèm) Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Nhà nước trân trọng thông báo để các Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT các trường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo biết và thông báo kết quả đến các nhà giáo có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 10 năm 2008. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - PTTg- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân Để -Các Thứ trưởng; BC -Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT các bộ, ngành Trung ương; -Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp tỉnh, thành Trần Quang Quý phố trực thượcTW;
  2. -Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT các trường, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT; -Báo GD&TĐ để đăng tải; -Cục Công nghệ TT (để đưa lên mạng); -Lưu VT, PTĐKT. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh sach
Đồng bộ tài khoản