intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo số 622/VK

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

90
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 622/VK về việc tính thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài của người Việt Nam định cư ỏ nước ngoài nay là cán bộ công nhân viên Nhà nước để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Ban Việt kiều Trung ương; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 622/VK

  1. BAN VIỆT KIỀU TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ƯƠNG-BỘ LAO ĐỘNG, NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 622/VK Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1993 THÔNG BÁO CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG SỐ 622/VK NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1993 VỀ VIỆC TÍNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI NAY LÀ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NHÀ NƯỚC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI Để thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài nay là cán bộ, công nhân viên Nhà nước đã có thời gian tham gia hoạt động cách mạng ở nước ngoài theo nội dung điểm 19 thông tư của Bộ Nội vụ số 13/NV ngày 4/9/1972 sau khi được sự tham gia ý kiến của Ban tổ chức Trung ương Đảng (Công văn số 597 TC/TW ngày 10/11/1993) và của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (công văn số 539 TCCP-CB ngày 11/11/1993), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Việt kiều Trung ương thống nhất một số nguyên tắc hướng dẫn thực hiện chính sách như sau: 1. Về tiêu chuẩn được xét để hưởng chính sách: - Phải là người thực sự tham gia hoạt động cách mạng trong một tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. - Phải có thời gian hoạt động cách mạng liên tục cho tới ngày về nước và sau khi về nước tiếp tục làm việc trong biên chế Nhà nước cho đến lúc nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động. 2. Về điều kiện và thẩm quyền xác nhận: - Phải có khai thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài trong hồ sơ lý lịch của đương sự, có xác nhận của cơ quan hay tổ chức quản lý. - Phải có xác nhận của Đại sứ quán Việt nam tại nước đương sự tham gia hoạt động cách mạng và có sự thẩm định của Ban Việt kiều Trung ương. Riêng trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thì Ban Tổ chức Trung ương thẩm định. 3. Những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện như trên ở bất kỳ nước nào cũng được tính thời gian hoạt động cách mạng ở nước đó vào thời gian công tác liên tục để hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.
  2. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nguyễn Ngọc Trân Trần Đình Hoàng (Đã ký) (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=90

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2