Thông báo số 79/VPCP-TB về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đề án thành lập Ngân hàng chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
6
download

Thông báo số 79/VPCP-TB về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đề án thành lập Ngân hàng chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 79/vpcp-tb về ý kiến kết luận của thủ tướng chính phủ về đề án thành lập ngân hàng chính sách do văn phòng chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 79/VPCP-TB về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đề án thành lập Ngân hàng chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/VPCP-TB Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2002 THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 79/VPCP-TB NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH Ngày 23-4-2002, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã chủ trì cuộc họp với các Phó Thủ tướng để bàn về Đề án thành lập Ngân hàng chính sách do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng phục vụ người nghèo và Ban nghiên cứu của Thủ tướng. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tóm tắt nội dung Đề án và ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận: Tín dụng ưu đãi của Nhà nước cần được tổ chức tập trung vào 3 đầu mối chính là: Tín dụng hỗ trợ phát triển (Quỹ Hỗ trợ phát triển); tín dụng hỗ trợ xuất nhập khNu (N gân hàng Xuất nhập khNu - sẽ được thành lập) và tín dụng hỗ trợ xoá đói, giảm nghèo (trên cơ sở tổ chức lại N gân hàng phục vụ người nghèo hiện nay). Trên tinh thần đó, thông qua Đề án của N gân hàng N hà nước Việt N am về thành lập N gân hàng chính sách với những nội dung chính sau đây: 1- Tách N gân hàng phục vụ người nghèo ra khỏi N gân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt N am; đồng thời giữ nguyên tên gọi hiện nay là "N gân hàng phục vụ người nghèo". Không sáp nhập Tổng Công ty Vàng bạc và Đá quý Việt N am vào N gân hàng phục vụ người nghèo. N gân hàng N hà nước Việt N am cần sớm chỉ đạo sắp xếp lại Tổng Công ty với các hình thức phù hợp (kể cả việc giải thể, bán, cho thuê...). Việc bố trí, sắp xếp, chuyển giao số lao động dôi dư và tài sản cho các N gân hàng thương mại quốc doanh, N gân hàng phục vụ người nghèo... phải đảm bảo phù hợp với tính chất, đặc thù hoạt động của các N gân hàng và tuân thủ đúng chính sách và pháp luật hiện hành. 2- Đối tượng phục vụ của N gân hàng này chủ yếu là người nghèo, hộ nghèo thiếu vốn sản xuất. Khi có đủ điều kiện thì tiếp nhận cho vay các đối tượng chính sách xã hội như: cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay tạo việc làm, các đối tượng chính sách khu vực miền núi cao, hải đảo, vùng đồng bào Khơ me tập trung; cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài... 3- Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm biện pháp bảo đảm vốn điều lệ cho N gân hàng này tối thiểu 5.000 tỷ đồng. Vốn cho hoạt động được huy động qua hình
  2. 4- N gân hàng phục vụ người nghèo là một định chế tài chính của N hà nước, thực hiện cơ chế uỷ thác cho vay ưu đãi qua các tổ chức tín dụng hợp pháp, chủ yếu là N gân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt N am. N goài ra có thể uỷ thác qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội như: Hội N ông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh... N gân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt N am có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ nhận uỷ thác của N gân hàng Phục vụ người nghèo cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. 5- Về quản trị điều hành: tổ chức lại Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị và bộ phận tác nghiệp của N gân hàng Phục vụ người nghèo từ Trung ương đến địa phương sao cho gọn nhẹ và phù hợp với loại hình hoạt động của N gân hàng này, vừa bảo đảm yêu cầu tạo một đội ngũ cán bộ có năng lực, có tâm huyết và có khả năng gắn kết việc đầu tư tín dụng với chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, chỉ dẫn thị trường... giúp người nghèo sử dụng vốn đạt được hiệu quả và bảo đảm cho hoạt động của N gân hàng phục vụ người nghèo đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao. 6- Cần có cơ chế tài chính riêng cho N gân hàng Phục vụ người nghèo, trong đó cần xây dựng một chính sách tiền lương, phụ cấp hợp lý cho số cán bộ của N gân hàng này sao cho không chênh lệch với thu nhập của cán bộ N gân hàng N ông nghiệp và phát triển nông thôn Việt N am để khuyến khích cán bộ, viên chức N gân hàng yên tâm công tác. Chế độ thu nhập này phải đi đôi với thiết chế bảo đảm đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động. 7- Thành lập Tổ công tác liên ntgành do Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng, gồm đại diện lãnh đạo và chuyên gia của Văn phòng Chính phủ, N gân hàng N hà nước Việt N am, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, N gân hàng N ông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt N am, N gân hàng Phục vụ người nghèo, Ban nghiên cứu của Thủ tướng và một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này, căn cứ vào các nguyên tắc trên đây để xây dựng các văn bản pháp quy cần thiết có liên quan đến hoạt động của N gân hàng Phục vụ người nghèo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong quý IV năm 2002. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện. Nguyễn Quốc Huy (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản