Thông báo số 791/TB-TNMT&NĐ-KH

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Thông báo số 791/TB-TNMT&NĐ-KH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 791/TB-TNMT&NĐ-KH về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 do Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 791/TB-TNMT&NĐ-KH

  1. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SỞ TÀI NGUYÊN, MÔI NAM TRƯỞNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VÀ NHÀ ĐẤT -------------- ------- Số: 791/TB-TNMT&NĐ-KH Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2006 THÔNG BÁO VỀ VIỆC: ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2007 Thực hiện Luật Đất đai năm 2003; Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Để phục vụ cho công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các tổ chức, doanh nghiệp … có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2007 (giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất) lập hồ sơ đăng ký nhu cầu gửi về Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội. (Phòng Kế hoạch Tổng hợp – 18, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Tel: 04 7731578, Fax: 04 7731556). Nội dung hồ sơ đăng ký yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin: 1. Tư cách pháp nhân, năng lực, nhu cầu sử dụng đất của đơn vị, 2. Chủ trương cho phép đầu tư của cấp thẩm quyền; Số liệu diện tích đất xin đăng ký kế hoạch năm 2007 (diện tích đang sử dụng xin hợp thức, diện tích xin cấp mới, diện tích xin chuyển mục đích sử dụng), 3. Quy mô đầu tư (tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện, giải trình vốn …) 4. Các vấn đề quy hoạch (các tài liệu làm việc với Sở Quy hoạch kiến trúc: giới thiệu địa điểm, cấp chỉ giới đường đỏ, chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng), quy hoạch chuyên ngành …, 5. Ý kiến chấp thuận của địa phương về việc xin sử dụng đất của đơn vị (phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thông báo thu hồi đất; xác nhận thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất …), 6. Những tài liệu liên quan khác.
  2. Căn cứ những nội dung cụ thể trong Bản đăng lý, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất sẽ chủ trì cùng các ngành của Thành phố xem xét mức độ khả thi; tổng hợp, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Hà Nội năm 2007 báo cáo UBND Thành phố để thông qua Hội đồng nhân dân Thành phố trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đối với các trường hợp đã đăng ký kế hoạch năm 2006 nhưng không thực hiện, không có thuyết trình lý do hợp lý, mặc nhiên không được xét vào kế hoạch năm 2007. Các trường hợp không đảm bảo tính khả thi để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2007 Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất sẽ báo cáo UBND Thành phố bố trí vào kế hoạch năm sau khi có đủ điều kiện. Thời gian chuyển hồ sơ đăng ký về Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất: trước ngày 01/11/2006 (theo xác nhận trên dấu bưu điện). Theo quy định của Luật Đất đai các trường hợp không đăng ký nhu cầu sử dụng đất, chưa được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của Thành phố Hà Nội thì chưa được xem xét giải quyết nhu cầu sử dụng đất trong năm 2007. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thông báo để các đơn vị triển khai. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Thường trực Thành ủy (để báo cáo); - HĐND, UBND Thành phố (để báo cáo); - Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); - PCT UBND TP: Lê Quý Đôn (để báo cáo); - Sở Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch kiến trúc (để phối hợp thực hiện); Vũ Văn Hậu - Sở Giao thông công chính (để thông báo cho Đ/vị trực thuộc); - Các Sở, ban, ngành Thành phố; - UBND các quận, huyện; - Các Tổng công ty & Ban QLDA TƯ&TP; - Ban quản lý dự án các quận, huyện; - Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố; - Truyền hình Hà Nội; - Công báo, Báo: Kinh tế đô thị, Hà Nội mới; - Lưu KH, HC.
Đồng bộ tài khoản