THÔNG BÁO TẬP HUẤN QCVN 07:2010/BXD-KHCN Số: 106/BXD-KHCN

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
90
lượt xem
7
download

THÔNG BÁO TẬP HUẤN QCVN 07:2010/BXD-KHCN Số: 106/BXD-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: THÔNG BÁO TẬP HUẤN QCVN 07:2010/BXD-KHCN Số: 106/BXD-KHCN

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 106/BXD-KHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2010 THÔNG BÁO TẬP HUẤN QCVN 07:2010/BXD - CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ Kính gửi: ………………………………………………………… Vừa qua Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”, mã số QCVN 07:2010/BXD. Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành từ 01/4/2010. Để tổ chức triển khai thực hiện Quy chuẩn trên địa bàn cả nước, Bộ Xây dựng tổ chức khoá tập huấn “QCVN 07:2010/BXD – Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị” 1- Các nội dung tập huấn chủ yếu: - Hệ thống các công trình cấp nước đô thị - Hệ thống các công trình thoát nước đô thị - Hệ thống các công trình giao thông đô thị - Hệ thống các công trình cấp điện đô thị - Hệ thống các công trình cung cấp xăng dầu và khí đốt đô thị - Hệ thống các công trình chiếu sáng đô thị - Hệ thống các công trình thông tin đô thị - Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất rắn và nhà vệ sinh công cộng - Nhà tang lễ và nghĩa trang đô thị
  2. 2- Đối tượng tham dự tập huấn: Cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đang công tác tại: - Các Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (UBND các cấp; Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các sở Xây dựng; các sở điện lực, các sở thông tin và truyền thông,các phòng Quản lý đô thị/Công thương các Tỉnh-Thành phố); - Các trường, các viện, các đơn vị tư vấn, các công ty môi trường đô thị, các Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu đô thị; các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước, cấp điện, cung cấp xăng dầu và khí đốt, chiếu sáng, xử lý chất thải, quản lý và vận hành các nghĩa trang đô thị vv... 3- Thời gian và địa điểm tập huấn: Khoá tập huấn dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Cần Thơ (thời gian tập huấn 01 ngày, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau). Để chuẩn bị cho khoá tập huấn đạt kết quả, đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự tập huấn (theo mẫu) và gửi trước ngày 10/4/2010 về Phòng Quản lý khoa học - Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị – Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh xuân – Hà Nội; ĐT: 04-38546685; Fax: 04-35524718; Website: www.amc.edu.vn.; Email:bdcbnxd@vnn.vn. TL.BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Nơi nhận : VÀ MÔI TRƯỜNG - Như kính gửi, - Học viện Cán bộ QL XD& ĐT, - Lưu VP, Vụ KHCN&MT. Nguyễn Trung Hoà PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN QCVN 07:2010/BXD - CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
  3. Tên đơn vị:............................................................................................................. Địa chỉ:.................................................................................................................. Số điện thoại:............................................ Số Fax:................................................ Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên: STT HỌ TÊN CHỨC SỐ ĐIỆN E-MAIL ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VỤ THOẠI HỌC (NẾU CÓ) (HÀ NỘI ĐÀ NẴNG VÀ CẦN THƠ) 1 2 ... ..................ngày.........tháng...........năm 2010 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản