Thông tư 06/1998/TT-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Thông tư 06/1998/TT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1998/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế quản chế hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 31/CP ngày 14/4/1997 của Chính phủ do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1998/TT-BCA

  1. 06/1998/TT-BCA,Thông tư 06,B Công An,Qu n ch hành chính,Quy ch qu n ch hành chính,Vi ph m hành chính,Thong tu 06,Bo Cong An,Quan che hanh chinh,Quy che quan che hanh chinh,Vi pham hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản