Thông tư 111/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
2
download

Thông tư 111/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 111/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 111/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

    Đồng bộ tài khoản