Thông tư 71-TC/KBNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư 71-TC/KBNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 71-TC/KBNN về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung việc thi hành Quyết định 17/TTg ngày 21/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 71-TC/KBNN

  1. 71-TC/KBNN,Thông tư 71-TC,B Tài chính,Tr l i vàng b c tư trang,Tr l i vàng b c t m gi ,Tr l i tư trang t m gi ,Quy n dân s ,Thong tu 71-TC,Bo Tai chinh,Tra lai vang bac tu trang,Tra lai vang bac tam giu,Tra lai tu trang tam giu,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản