Thông tư liên bộ số 4-LB/BĐ/VHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ số 4-LB/BĐ/VHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 4-LB/BĐ/VHTT về việc quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện có văn hoá phẩm do Tổng cục Bưu địên - Bộ Văn hoá và thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 4-LB/BĐ/VHTT

  1. 4-LB/BD/VHTT,Thông tư liên t ch 4-LB,B Văn hoá và Thông tin,T ng c c Bưu i n,Xu t nh p khNu,Văn hóa- Xã h i,Thong tu lien tich 4-LB,Bo Van hoa va Thong tin,Tong cuc Buu dien,Xuat nhap khau,Van hoa- Xa hoi D ch Tư Hư ng Trang LawSoft v v n D ch v V Liên d n tra ch Pro pháp pháp Online LawSoft h c u lý lu t THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản