Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 109/2000/TTLT/BNN-BTC

  1. 109/2000/TTLT/BNN-BTC,Thông tư liên t ch 109,B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn,B Tài chính, i m i t ch c,Cơ ch qu n lý,Lâm trư ng qu c doanh,Hư ng d n,B máy hành chính,Tài nguyên- Môi trư ng,Thong tu lien tich 109,Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon,Bo Tai chinh,Doi moi to chuc,Co che quan ly,Lam truong quoc doanh,Huong dan,Bo may hanh chinh,Tai nguyen- Moi truong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản