Thông tư liên tịch số 63-TT/LB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 63-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 63-TT/LB về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 13/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu phí qua cầu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện; Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 63-TT/LB

  1. 63-TT/LB,Thông tư liên t ch 63-TT,B Giao thông v n t i và Bưu i n,B Tài chính,Phí qua c u ư ng b ,Hư ng d n,Thu - Phí - L Phí,Giao thông - V n t i,Thong tu lien tich 63-TT,Bo Giao thong van tai va Buu dien,Bo Tai chinh,Phi qua cau duong bo,Huong dan,Thue - Phi - Le Phi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản