Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH

  1. 01/2002/TT-BLDTBXH,Thông tư 01,B Lao ng Thương binh và Xã h i,Cơ s d y ngh ,Chia tách sáp nh p cơ s d y ngh ,Gi i th cơ s d y ngh , ình ch ho t ng cơ s d y ngh ,Thành l p cơ s d y ngh , ăng ký ho t ng d y ngh ,Doanh nghi p,Lao ng- Ti n lương,Thong tu 01,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Co so day nghe,Chia tach sap nhap co so day nghe,Giai the co so day nghe,Dinh chi hoat dong co so day nghe,Thanh lap co so day nghe,Dang ky hoat dong day nghe,Doanh nghiep,Lao dong- Tien luong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản