Thông tư số 02-BTC/GTBĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
2
download

Thông tư số 02-BTC/GTBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02-BTC/GTBĐ về việc hướng dẫn về thu và sử dụng tiền thu lệ phí phục vụ hành khách tại các cảng hàng không do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02-BTC/GTBĐ

  1. 02-BTC/GTBD,Thông tư 02-BTC,B Tài chính,L phí ph c v hành khách,Thu l phí ph c v hành khách,C ng hàng không,Thu - Phí - L Phí,Giao thông - V n t i,Thong tu 02-BTC,Bo Tai chinh,Le phi phuc vu hanh khach,Thu le phi phuc vu hanh khach,Cang hang khong,Thue - Phi - Le Phi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản