Thông tư số 02-LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư số 02-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02-LB về thể thức thanh toán cước phí bưu điện ghi nợ đối với các cơ quan, xí nghiệp do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Bưu điện ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02-LB

  1. BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** ****** Số: 002-LB Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 1961 THÔNG TƯ VỀ THỂ THỨC THANH TOÁN CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN GHI NỢ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP Từ trước tới nay, các cơ quan, xí nghiệp sử dụng Bưu điện trừ một số cước phí trả tiền ngay, còn phần lớn đều ghi số nợ như cước điện báo, điện thoại, cưới túi thơ quân bưu, v.v… đến hết tháng Bưu điện mới lập bảng kê xin thanh toán gửi cho cơ quan xí nghiệp mắc nợ, đồng thời gửi ủy nhiệm thu qua Ngân hàng. Việc thu tiền chậm như vậy, ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng vốn lưu động định mức của ngành Bưu điện. Nhà nước phải cấp cho ngành Bưu điện một khoản vốn định mức về cước phí bưu điện ghi nợ chưa thu ngay được trong tháng, trong khi đó thì các cơ quan đã được cấp đủ bưu điện phí từ đầu tháng và các xí nghiệp đã phân bổ khoản chi bưu điện phí vào giá thành sản phẩm ngay trong tháng. Để được hợp lý hơn, liên Bộ Tài chính – Ngân hành Nhà nước - Tổng cục Bưu điện, quy định một thể thức thanh toán cước phí bưu điện áp dụng đối với các cơ quan, xí nghiệp như sau: Điều 1. Không kể các khoản cước phí bưu điện có thể thanh toán ngay như cước bưu điện, cước tỷ lệ thư chuyển tiền, cước bưu phẩm (tiền mua tem) cước đặt dây máy, v.v… tất cả các khoản cước phí khác về điện báo, điện thoại, vô tuyến điện, túi thư quân bưu, v.v… ghi số nợ hàng ngày, phải được thanh toán ngay nội trong tháng. Điều 2. Bưu điện các tỉnh, thành, huyện, châu sẽ ký kết hợp đồng với các cơ quan, xí nghiệp thuộc phạm vi mình phục vụ thỏa thuận để cho Bưu điện thu các khoản cước phí ghi nợ nói ở điều 1, theo cách thức dưới đây: - Căn cứ vào khối lượng bình quân sử dụng bưu điện mỗi tháng của các cơ quan, xí nghiệp, Bưu điện ấn định một mức thu kế hoạch, theo đó vào ngày 20 hàng tháng, Ngân hàng địa phương sẽ tự động trích ở tài khoản của cơ quan, xí nghiệp mắc nợ, chuyển sang tài khoản doanh thu của Bưu điện số tiền bằng 2/3 mức thu kế hoạch mỗi tháng đã được ấn định.
  2. Hết tháng, Bưu điện phải lập bảng kê thanh toán chính thức theo thực tế, gửi cho cơ quan, xí nghiệp mắc nợ, đồng thời gửi ủy nhiệm thu nhờ Ngân hàng thu hộ nốt số còn thiếu - Bảng kê thanh toán chính thức, Bưu điện phải tranh thủ lập càng sớm càng hay, không được để chậm quá ngày 10 tháng sau đối với Hà Nội, không chậm quá 5 tháng sau đối với các tỉnh, thành khác. Điều 3. Thông tư này sẽ thi hành kể từ tháng 9/1961. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BỘ TÀI CHÍNH KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC KT. BỘ TRƯỞNG TỔNG CỤC PHÓ THỨ TRƯỞNG Vũ Văn Quý Lê Viết Lượng Trịnh Văn Bính
Đồng bộ tài khoản