Thông tư số 101-TB-TV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
4
download

Thông tư số 101-TB-TV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 101-TB-TV về việc xét cấp kỷ niệm kháng chiến cho thương binh, bệnh binh thanh niên xung phong, cảnh vệ, tự vệ bị thương tật về địa phương do Bộ Thương binh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 101-TB-TV

  1. BỘ THƯƠNG BINH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 101-TB-TV Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1956 THÔNG TƯ VỀ VIỆC XÉT CẤP KỶ NIỆM KHÁNG CHIẾN CHO THƯƠNG BINH, BỆNH BINH THANH NIÊN XUNG PHONG, CẢNH VỆ, TỰ VỆ BỊ THƯƠNG TẬT VỀ ĐỊA PHƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH Kính gửi: - Ủy ban Hành chính Liên khu Việt Bắc, 3, 4, - Ủy ban Hành chính khu Tả Ngạn, Khu tự trị Thái Mèo, khu Hồng Quảng - Ủy ban Hành chính thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định - Ủy ban Hành chính tỉnh Vĩnh Linh Bản Thông tư số 34-TT ngày 04-01-1956 Liên bộ đã quy định việc xét cấp Kỷ niệm kháng chiến cho thương binh, bệnh binh, quân nhân giải ngũ, cảnh vệ, tự vệ, thanh niên xung phong bị thương tật về địa phương để đáp ứng nguyện vọng của anh em hiện đã về địa phương chưa được cấp. Việc này cần tiến hành được sớm theo đúng thể thức đã quy định trong Thông tư. Các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh căn cứ vào nội dung của Thông tư hướng dẫn các cấp (nhất là cấp xã, và khu phố tổ chức việc xét cấp. Bộ gửi kèm theo đây Thông tư 34-TT ngày 04-01-1956 nói trên và bản thể lệ xét cấp gửi tới các xã làm tài liệu hiện hành. Chú ý: Việc xét cấp này thi hành cả với các quân nhân giải ngũ trong kháng chiến và gần đây, dù không phải là thương binh, bệnh binh. Trong khi tiến hành nếu có gặp khó khăn, khu, tỉnh không giải quyết được sẽ báo cáo về Bộ có đủ hồ sơ để nghiên cứu giải quyết. Các khu, tỉnh cần có dự trù số lượng huy hiệu cần được cấp báo cáo về Bộ để đề nghị với Bộ N ội vụ chuNn bị trước và khi tiến hành xong báo cáo con số chính xác về Bộ N ội vụ để xin cấp. Thời gian tiến hành cần làm xong trong tháng 02-1956. Bộ lưu ý các khu, tỉnh tiến hành việc này, báo cáo về Bộ kết quả.
  2. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH Bác sĩ: Vũ Đình Tụng
Đồng bộ tài khoản