Thông tư số 150/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Thông tư số 150/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 150/1999/TT-BTC về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để thi hành Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 150/1999/TT-BTC

  1. 150/1999/TT-BTC,Thông tư 150,B Tài chính,Qu h tr xu t khNu,L p Qu h tr xu t khNu,Qu n lý Qu h tr xu t khNu,S d ng Qu h tr xu t khNu,Thương m i,Xu t nh p khNu,Thong tu 150,Bo Tai chinh,Quy ho tro xuat khau,Lap Quy ho tro xuat khau,Quan ly Quy ho tro xuat khau,Su dung Quy ho tro xuat khau,Thuong mai,Xuat nhap khau Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản