Thông tư số 16-LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
4
download

Thông tư số 16-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16-LB về quy định thể lệ xuất khẩu mẫu hàng vật phẩm quảng cáo do Bộ Tài Chính- Bộ Ngoại Thương ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16-LB

  1. BỘ NGOẠI THƯƠNG-BỘ TÀI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 16-LB Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1959 THÔNG TƯ QUY ĐN THỂ LỆ XUẤT KHẨU MẪU HÀNG VẬT PHẨM QUẢNG CÁO NH Căn cứ vào Nghị định số 512-TTg ngày 16-04-1955 của Thủ tướng Chính phủ về điều lệ quản lý ngoại thương, Liên bộ Ngoại thương – Tài chính quy định trong thông tư này thể lệ xuất nhập khẩu đối với các mẫu hàng và vật phẩm quảng cáo, nhằm đảm bảo chính sách quản lý ngoại thương. I. THẾ NÀO LÀ MẪU HÀNG VÀ VẬT PHẨM QUẢNG CÁO Mẫu hàng dùng để giới thiệu một loại hàng theo quy cách và phNm chất nhất định. Mẫu hàng có thể có giá trị hàng hóa hay không có giá trị hàng hóa, có thể thuộc loại hàng phải trả thuế nhập khNu hay được miễn thuế nhập khNu, có thể mua mất tiền hay biếu không. Mẫu hàng thuộc loại hàng cấm không được phép xuất nhập. Vật phNm quảng cáo là những hàng mang tên hiệu hay tranh ảnh để quảng cáo cho một loại hàng nào hay cho một doanh nghiệp nào. Thưởng thường vật phNm quảng cáo là hàng gửi biếu, không phải trả tiền. Vật phNm quảng cáo thuộc loại cấm không được phép xuất nhập. II. GIẤY PHÉP XUẤT, NHẬP Mẫu hàng và vật phNm quảng cáo trị giá 50đ N gân hàng Việt nam trở xuống được miễn giấy phép xuất nhập khNu. N ếu giá trị trên 50 đồng, người gửi hay người nhập phải xin phép cơ quan Hải quan. N ếu mẫu hàng và vật phNm quảng cáo thuộc loại hàng cần phải có giấy phép mới được xuất nhập, thì dù trị giá dưới 50đ, người gửi hay người nhận cũng phải xin phép cơ quan Hải quan. III. THỦ TỤC HẢI QUAN Mẫu hàng và vật phNm quảng cáo xuất nhập khNu phải theo đúng thủ tục khai hàng, kiểm hóa của Hải quan. Mẫu hàng và vật phNm quảng cáo không có giá trị hàng hóa được miễn thuế.
  2. Mẫu hàng và vật phNm quảng cáo có giá trị hàng hóa, nếu chỉ dùng để nghiên cứu mặt hàng hay để quảng cáo hàng, thì được miễn thuế, nhưng khi mang sử dụng hay mang bán thì phải trả thuế nhập khNu và thuế hàng hóa (nếu có). N gười nhận mẫu hàng vật phNm quảng cáo phải giữ sổ theo dõi, theo mẫu do Sở Hải quan trung ương ấn định. Sổ theo dõi không áp dụng với mẫu hàng và vật phNm quảng cáo không có giá trị hàng hóa. Cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế vụ có quyền kiểm tra sổ theo dõi và kiểm tra hàng mẫu nếu xét cần. Thuế sẽ tính theo thuế biểu chung, căn cứ vào trị giá hàng thực tế khi mang sử dụng hay mang bán. IV. ĐIỀU KHOẢN PHỤ N hưng hành vi phạm vào thể lệ xuất nhập khNu mẫu hàng và vật phNm quảng cáo sẽ bị trừng phạt theo N ghị định số 462-P1 ngày 18-02-1955 của Thủ tướng Chính phủ. Thể lệ này thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1960. Sở Hải quan trung ương có trách nhiệm quy định chi tiết thi hành thể lệ này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG Trịnh Văn Bính Phan Anh
Đồng bộ tài khoản