Thông tư số 1609-Vg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
5
download

Thông tư số 1609-Vg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1609-Vg về việc mua báo để làm công tác của các cơ quan Nhà nước do Phủ Thủ Tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1609-Vg

  1. PHỦ THỦ TƯỚNG VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1609-VG Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1960 THÔNG TƯ VỀ VIỆC MUA BÁO ĐỂ LÀM CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Kính gửi: -Các Bộ, các Ủy ban Nhà nước -Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh -Các cơ quan trung ương Từ trước tới nay, các cơ quan, xí nghiệp, công, nông trường đều xuất tiền quỹ ra mua báo. Một số cơ quan đã mua báo theo nhu cầu công tác, nhưng còn nhiều cơ quan mua báo chưa thật thiết thực phục vụ cho công tác, mua quá nhiều báo để cung cấp một cách tràn lan cho các đơn vị trực thuộc. Tình trạng này gây lãng phí cho công quỹ, lãng phí giấy in, gây tâm lý ỷ lại trong cán bộ, không khuyến khích cán bộ, công nhân viên tự bỏ tiền ra mua báo. Trên tinh thần tiết kiệm công quỹ mà vẫn đảm bảo việc xem báo phục vụ cho công tác của các cơ quan, Thủ tướng phủ quy định việc mua báo như sau: 1. Văn phòng Thủ tướng phủ, các Bộ, các Ủy ban, các Tổng cục trực thuộc Hội đồng Chính phủ được mua để làm công tác, hai tập báo gồm những báo hàng ngày, hàng tuần, tạp chí; một tập lưu trữ ở Văn phòng hay Thư viện để dùng chung cho cả cơ quan, một tập cho bộ phận tuyên truyền báo chí để tập hợp tình hình tuyên truyền trên báo và chỉ đạo công tác đó. Các Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ nhưng không ở cùng một địa điểm với Bộ, hoặc có những công tác đặc biệt quan hệ với công tác tuyên truyền báo chí, nếu Bộ xét thấy cần cho công tác nghiệp vụ, cũng có thể được mua một số báo hàng ngày và hàng tuần. Các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, huyện, châu, quận được mua một tờ báo hàng ngày và 1 hay 2 tờ hàng tuần. 2. Văn phòng Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh và các cơ quan trực thuộc cũng theo những điều quy định trên đây. Báo mua cho các đơn vị quân đội và công an nhân dân vũ trang sẽ do Bộ Tổng tư lệnh và Bộ Công an quy định, theo tinh thần thông tư này.
  2. 3. Các cơ quan thông tin tuyên truyền như Việt Nam Thông tấn xã, Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Phòng thông tin các thành phố, các tỉnh, các trường hoặc các lớp đào tạo cán bộ thông tin, báo chí, các ban biên tập các báo, tạp chí, các nhà xuất bản được mua một số báo theo nhu cầu công tác. Việc mua báo này, hàng năm phải đề nghị lên cơ quan cấp trên duyệt, trên tinh thần chặt chẽ và tiết kiệm, cần thì mua, cần ít mua ít, không cần không mua. Tiền báo sẽ tính vào nghiệp vụ phí. 4. Các trường phổ thông quốc lập các cấp 1, 2, 3, các trường Đại học chuyên nghiệp, các trường Phổ thông lao động và Bổ túc công nông được mua một tờ báo hàng ngày dùng làm tài liệu tham khảo về thời sự cho tất cả cán bộ giảng dạy trong trường. 5. Các bệnh viện, các trại tù, hàng binh, các trại giam được mua một số báo hàng ngày, hàng tuần hoặc báo ảnh theo tiêu chuNn 30 người một tờ. Tiền mua báo sẽ trích ở quỹ sự nghiệp. Đề nghị mua những báo gì phải do cơ quan cấp trên duyệt. 6. Thủ trưởng các cơ quan từ trước vẫn có báo cung cấp nay sẽ mua báo như cán bộ, nhân viên khác theo chế độ chung. Riêng đối với các vị Bộ trưởng cần theo dõi tình hình trên báo, cơ quan có thể xuất tiền quỹ ra mua một số tờ báo hàng ngày cần thiết. 7. Các xí nghiệp, công, nông trường, các cơ quan khác không phải là các cơ quan quy định ở điều 1, 2, 3, 4, 5 trước kia vẫn xuất tiền quỹ ra mua báo nay không mua báo công nữa mà mua báo theo quy định của Công đoàn. 8. N hững cơ quan được mua báo để làm công tác nghiệp vụ phải lưu trữ đầy đủ các báo đã mua để dùng cho toàn ngành và các cơ quan trực thuộc và phải có cán bộ chuyên trách theo dõi. 9. Thông tư này bắt đầu áp dụng từ 01-6-1960 và chậm nhất là 01-7-1960 các nơi phải thực hiện xong. Tất cả những điều trước kia quy định việc mua báo cho cơ quan trái với những điều quy định trong thông tư này đều bãi bỏ. K.T. BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG THỨ TRƯỞNG Phan Mỹ
Đồng bộ tài khoản