Thông tư số 20-BYT/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
5
download

Thông tư số 20-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20-BYT/TT về việc quy định mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20-BYT/TT Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 1988 THÔNG TƯ C A B Y T S 20-BYT/TT NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 1988 QUY NNH M C TI N B I DƯ NG CHO NGƯ I HI N MÁU Hi n nay do giá c kinh doanh thương nghi p th t, ư ng ã tăng lên, b i dư ng k p th i cho ngư i hi n máu, căn c vào nguyên t c tr ti n b i dư ng cho ngư i hi n máu theo tiêu chuNn hi n v t quy ra ti n quy nh t i i u 1, Thông tư s 6-TT/LB ngày 5-3-1987 c a liên B Y t - Tài chính, B Y t nâng m c b i dư ng cho ngư i hi n máu lên 6.000 / 100 ml máu (60. 000 /lít). Thông tư này th c hi n t ngày 5 tháng 8 năm 1988 và thay th Thông tư s 8 - BYT/TT ngày 5-4-1988 c a B Y t . Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản