Thông tư số 21/1999/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
1
download

Thông tư số 21/1999/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/1999/TT-BLĐTBXH về việc quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21/1999/TT-BLĐTBXH

  1. 21/1999/TT-BLDTBXH,Thông tư 21,B Lao ng Thương binh và Xã h i,Công vi c ư c nh n tr em dư i 15 tu i,Ngh ư c nh n tr em dư i 15 tu i, i u ki n nh n tr em dư i 15 tu i làm vi c,Tr em chưa 15 tu i,Lao ng- Ti n lương,Thong tu 21,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Cong viec duoc nhan tre em duoi 15 tuoi,Nghe duoc nhan tre em duoi 15 tuoi,Dieu kien nhan tre em duoi 15 tuoi lam viec,Tre em chua du 15 tuoi,Lao dong- Tien luong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản