Thông tư số 25-TC/HCP

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Thông tư số 25-TC/HCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 25-TC/HCP về việc thanh toán công phiếu kháng chiến Nam bộ và công thải Nam bộ do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 25-TC/HCP

  1. BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-TC/HCP Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ VIỆC THANH TOÁN CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN NAM BỘ VÀ CÔNG THẢI NAM BỘ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Kính gửi: - Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh - Các khu, Sở Ty Tài chính Về việc thanh toán công phiếu kháng chiến Nam bộ và công thải Nam bộ, thông tư số 10- TC/HCP ngày 5-2-1959 của Bộ Tài chính đã quy định : “Đối với những số tiền trên 1 triệu đồng (tiền cũ) có thể trả trước 1 triệu nhưng cần có kế hoạch giúp đỡ chi tiêu vào những việc có lợi ích thiết thực: số tiền còn lại sẽ xét trả dần tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của mỗi chủ phiếu. Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành sẽ xét cụ thể kế hoạch chi tiêu và hoàn cảnh của chủ phiếu mà quyết định nếu thấy hợp lý” Để việc trả tiền đạt được mục đích nói trên, đồng thời để việc thanh toán các công phiếu, công thải phát hành ở Nam bộ, về mặt tài chính có thể kết thúc đúng thời hạn vào ngày 30-6-1959, chúng tôi đã thỏa thuận với Ngân hàng Trung ương bổ sung thể thức thanh toán như sau: Đối với những số tiền trên 1.000 đồng (tiền mới), sau khi các chủ phiếu được xét trả trước 1.000 đồng rồi, số tiền còn lại, cơ quan tài chính sẽ chuyển sang Chi nhánh Ngân hàng (nơi chủ phiếu cư trú) để gửi vào tiểu khoản “tiền gửi đặc biệt” về công phiếu kháng chiến và công thải Nam bộ. “Tiền gửi đặc biệt” sẽ đứng tên chủ phiếu, được tính lãi và chịu sự quản lý theo thể lệ chung của Nhà nước. Ngân hàng Trung ương sẽ có thông tư hướng dẫn các Chi hàng cách thức sử dụng tài khoản trên và sẽ sao gửi Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh.
  2. Các địa phương có trường hợp nói trên sẽ căn cứ vào quy định của thông tư này và thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương mà giải quyết và giải thích cho các chủ phiếu. K.T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Trịnh Văn Bính
Đồng bộ tài khoản