Thông tư số 28/LĐTBXH-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
6
download

Thông tư số 28/LĐTBXH-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 28/LĐTBXH-TT về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 28/LĐTBXH-TT

  1. BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH VÀ XÃ HỘI NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/LĐTBXH-TT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 28/LĐTBXH-TT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THỜ CÚNG LIỆT SỸ Khoản 2-4, điểm 2, mục I - Thông tư số 18/LĐTBXH ngày 01/8/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ chưa rõ và chưa thể hiện đúng theo tinh thần Điều 9 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 22 của Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi nội dung của khoản này và viết lại như sau: 1- Những gia đình liệt sỹ không còn thân nhân (vợ hoặc chồng, con, cha mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) thì một trong những người thân khác của liệt sỹ (anh chị em ruột, bác, chú, cô, dì,...) được anh em, họ tộc (nếu liệt sỹ không còn anh chị em ruột) giao cho giữ bằng "Tổ quốc ghi công" và đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sỹ được Uỷ ban nhân dân xã, phường lập giấy chứng nhận (theo mẫu chứng nhận như đối với thân nhân liệt sĩ - mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 29/8/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận nơi người lập giấy chứng nhận cư trú. 2- Trên cơ sở chứng nhận của từng người, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc của liệt sỹ đang quản lý, kiểm tra và lập danh sách báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mẫu kèm theo). Trên cơ sở kế hoạch cấp phát kinh phí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (có kèm theo danh sách từng người được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ), Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp một lần cho người đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ. Chứng nhận và quyết định trợ cấp một lần được lưu hồ sơ liệt sỹ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 3- Trường hợp một trong những người thân của liệt sỹ (anh chị em ruột, bác, chú, cô, dì,...) đã được hưởng khoản trợ cấp một lần theo Thông tư số 13/LĐ-TT ngày 02/6/1993 hoặc Thông tư số 06/LB-TT ngày 04/02/1994 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính thì thôi hưởng khoản trợ cấp thờ cúng liệt sỹ hướng dẫn tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, các địa phương phản ánh về Bộ những vướng mắc để nghiên cứu giải quyết. Trần Đình Hoan
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản