Thông tư số 35-NHNN/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư số 35-NHNN/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 35-NHNN/TT về thi hành luật thuế xuất nhập khẩu hàng mậu dịch do Ngân hàng nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định số 8-HĐBT ngày 30-1-1988 của hội đồng bộ trưởng về thi hành luật thuế xuất nhập khẩu hàng mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 35-NHNN/TT

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-NHNN/TT Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 1988 THÔNG TƯ SỐ 35-NHNN/TT NGÀY 4-3-1988 HƯỚN G DẪN THI HÀN H N GHN ĐNN H SỐ 8- HĐBT N GÀY 30-1-1988 CỦA HỘI ĐỒN G BỘ TRƯỞN G VỀ THI HÀN H LUẬT THUẾ XUẤT N HẬP KHẨU HÀN G MẬU DNCH Thi hành N ghị định số 8-HĐBT ngày 30-1-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất nhập khNu hàng mậu dịch, N gân hàng N hà nước Việt N am hướng dẫn việc thực hiện như sau: 1. Theo quy định ở điều 12 của N ghị định số 8-HĐBT, từ nay đến hết quý I năm 1988, các N gân hàng chuyên nghiệp, các Chi nhánh N gân hàng N hà nước các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương hướng dẫn cho các cơ sở của mình phối hợp với các tổ chức kinh doanh xuất nhập khNu làm xong việc xây dựng lại định mức vốn lưu động theo mặt bằng giá mới trong đó có cả phí lưu thông mới và thuế xuất nhập khNu theo đúng các quy định trong N ghị định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 130-N H/TT ngày 30-12-1987 của N gân hàng Trung ương hướng dẫn thi hành N ghị định số 217-HĐBT. Phối hợp với cơ quan tài chính liên quan và các tổ chức xuất nhập khNu xác định lại phần vốn ngân sách cấp, vốn tự có của đơn vị và phần vay N gân hàng làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng tín dụng giữa N gân hàng và đơn vị trong năm 1988. 2. Trong khi chờ đợi việc xác định lại vốn lưu động nói trên, các N gân hàng cơ sở căn cứ vào khả năng nguồn vốn của mình và hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa N gân hàng và các tổ chức xuất nhập khNu để cho vay kịp thời theo thoả thuận đôi bên. 3. Tỷ giá giữa đồng Việt N am với tiền nước ngoài là tỷ giá áp dụng đối với các cơ quan trong nước do N gân hàng N hà nước Việt N am công bố theo Thông tư số 204- N H/TT ngày 20-10-1987 thì 1 Rúp bằng 150 đồng và 1 đôla Mỹ bằng 225 đồng, đối với các loại ngoại tệ khác áp dụng theo tỷ giá ghi trong phụ lục đính kèm theo Thông tư 204-N H/TT nói trên. Khi có thay đổi, N gân hàng N hà nước sẽ thông báo tiếp. Riêng đối với tỷ giá giữa đồng Việt N am với Riel Campuchia và Kíp Lào, N gân hàng N hà nước sẽ công bố khi có sự thoả thuận giữa Chính phủ ta và Chính phủ hai nước Bạn. 4. Tiền thuế xuất khNu, thuế nhập khNu hàng mậu dịch được thu vào N gân sách N hà nước qua tài khoản 700. Theo chương mục đã quy định của mục lục N gân sách N hà nước hiện hành, sau đó hạch toán điều tiết toàn bộ (100%) số thu này vào N gân sách Trung ương tài khoản 710. Các chi nhánh N gân hàng nơi Hải quan nộp tiền thuế xuất nhập khNu vào ngân sách có trách nhiệm tiếp nhận và làm thủ tục hạch toán vào các
  2. Lê Hoàng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản