Thông tư số 409-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư số 409-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 409-TTg về việc ấn định tỷ giá áp dụng vào việc tính giá hàng nhập năm 1957 và 1958 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 409-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 409-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 1957 THÔNG TƯ ẤN ĐNN H TỶ GIÁ ÁP DỤN G VÀO VIỆC TÍN H GIÁ HÀN G N HẬP N ĂM 1957 VÀ 1958 Tiếp thông tư số 373-TTg ngày 16 tháng 8 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định “ Thể thức định giá và thanh toán hàng nhập khẩu”. Để có cơ sở cho việc tính giá và thanh toán giữa các Bộ với Bộ Thương nghiệp, giữa Bộ Thương nghiệp với Bộ Tài chính (theo điều 2 điểm a và điều 4 đã ghi trong thông tư nói trên). NAY QUYẾT ĐNNH: 1) Tỷ giá trao đổi áp dụng vào việc tính giá hàng nhập năm 1957 và năm 1958 ấn định như sau: 1 đồng rúp trị giá bằng 1.270 đồng ngân hàng Việt-nam; 1 đồng nhân dân tệ bằng 1.190 đồng ngân hàng Việt-nam. 2) Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Thương nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản