Thông tư số 614-BNT/HQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Thông tư số 614-BNT/HQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 614-BNT/HQ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu sách báo và văn hóa phẩm do Bộ Ngoại thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 614-BNT/HQ

  1. BỘ NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 614-BNT/HQ Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 1959 THÔNG TƯ QUY ĐNN H THỦ TỤC XUẤT N HẬP KHẨU SÁCH BÁO VÀ VĂN HÓA PHẨM Mọi việc xuất nhập khNu sách báo và văn hóa phNm đều phải theo đúng thể lệ, thủ tục quy định trong thông tư số 4864-BN T và nghị định số 271-BN T ngày 08-10-1958 của Bộ N goại thương về chế độ giấy phép xuất nhập hàng, và thủ tục khai báo, kiểm hóa hàng xuất nhập. Riêng đối với sách báo và văn hóa phNm do Sở Xuất nhập khNu sách báo nhận và gửi, việc xuất nhập có tính chất thi hành các hiệp định trao đổi văn hóa với nước ngoài hoặc cung cấp tài liệu nghiên cứu cho các cơ quan N hà nước; để phục vụ kịp thời cho kế hoạch, Bộ N goại thương quy định thủ tục thi hành như sau: I. GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP Từng thời gian 3 tháng, Sở Xuất nhập khNu sách báo gửi cho Bộ N goại thương hai bản kế hoạch xuất nhập sách báo và văn hóa phNm; một bản cho các nước trong khối xã hội chủ nghĩa và một bản cho các nước ngoài khối xã hội chủ nghĩa. Bản kế hoạch có ghi rõ: - Loại sách (thí dụ khoa học kỹ thuật - văn hóa - báo chí - v.v…) - Số lượng - Trị giá cho từng loại - N ơi gửi, người gửi - N ơi nhận, người nhận - Thời hạn và ngày gửi hàng - Phương tiện chuyên chở. Trường hợp có hợp đồng ký kết, thì bản kế hoạch phải kèm theo bản sao hợp đồng. Bản kế hoạch phải được Bộ Văn hóa duyệt trước khi xin phép xuất, nhập. Bộ N goại thương căn cứ vào kế hoạch đã được Bộ Văn hóa duyệt để cấp giấy phép xuất, nhập như sau: a) Đối với các nước trong khối xã hội chủ nghĩa, Bộ N goại thương chứng nhận cho phép xuất nhập ngay vào bản kế hoạch. Một bản sao kế hoạch có chứng nhận cho phép xuất, nhập của Bộ N goại thương sẽ gửi cho Sở Hải quan trung ương để thay giấy
  2. b) Đối với các nước ngoài khối xã hội chủ nghĩa, Bộ N goại thương sẽ cấp giấy phép cho từng thời gian 3 tháng theo như thông tư số 4864-BN T nói trên đã quy định. II. THỦ TỤC GIÁM QUAN HẢI QUAN a) Khai hàng: Khi hàng tới cửa khNu, Sở Xuất nhập khNu sách báo phải cử người thay mặt đến Hải quan cửa khNu xuất trình giấy phép xuất hàng, nhập hàng hoặc bản sao kế hoạch xuất nhập đã được Bộ N goại thương chứng nhận, tùy theo trường hợp, và làm tờ khai hàng theo mẫu của Hải quan. b) Kiểm hóa: Sau khi nhận tờ khai, Hải quan sẽ tiến hành kiểm hóa. Sở Xuất nhập khNu sách báo đã được ủy nhiệm đảm bảo nội dung chính trị của sách báo, văn hóa phNm xuất nhập, trọng tâm kiểm hóa của Hải quan chỉ nhằm phát hiện hàng thừa, thiếu, mất mát, hư hỏng hoặc có hàng cấm. Đối với hàng mua bán với các nước ngoài khối xã hội chủ nghĩa, ngoài số hàng không thuế (sách báo còn có loại chịu thuế (một số văn hóa phNm) việc kiểm hóa phải theo thủ tục chung, nhưng đơn giản để tránh giữ lâu ở kho, trở ngại cho kế hoạch phân phối của Sở Xuất nhập khNu sách báo. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG Phan Anh
Đồng bộ tài khoản