Thông tư số 62/TT-LB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
3
download

Thông tư số 62/TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 62/TT-LB về việc hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua phà, cầu phao do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 62/TT-LB

  1. 62/TT-LB,Thông tư 62,B Giao thông v n t i,B Tài chính,S d ng ti n cư c qua phà c u phao,Thu cư c qua phà c u phao,Ti n cư c qua c u phao,Ti n cư c qua phà,Tài chính nhà nư c,Giao thông - V n t i,Thong tu 62,Bo Giao thong van tai,Bo Tai chinh,Su dung tien cuoc qua pha cau phao,Thu cuoc qua pha cau phao,Tien cuoc qua cau phao,Tien cuoc qua pha,Tai chinh nha nuoc,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản