Thông tư số 76/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư số 76/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 76/1998/TT-BTC về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung thực hiện Nghị định số 45/CP ngày 3/8/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 76/1998/TT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/1998/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 76/1998/TT-BTC NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/CP NGÀY 03/8/1996 CỦA CHÍNH PHỦ Thực hiện Nghị định số 45/CP ngày 03/8/1996 của Chính phủ bổ sung Điều 10, Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Bộ Tài chính đã có Thông tư số 57 TC/TCT ngày 23/9/1996 hướng dẫn thi hành. Quá trình thực hiện Nghị định số 45/CP còn có vướng mắc về thời hạn nộp tiền trong thông báo nộp tiền sử dụng đất. Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung để các địa phương thực hiện thống nhất như sau: Các trường hợp đã làm thủ tục hợp pháp hoá nhà ở, đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã được cơ quan thu tiền sử dụng đất ra thông báo hoặc đã nhận tờ khai nộp tiền sử dụng đất thay thông báo: 1. Trong thông báo hoặc tờ khai nộp tiền sử dụng đất ghi rõ: số tiền sử dụng đất phải nộp, địa điểm nộp tiền, thời hạn nộp tiền... thì: a. Nếu thời hạn nộp tiền sử dụng đất ghi trên thông báo hoặc tờ khai trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 45/CP ngày 03/8/1996, thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 60/CP. b. Nếu thời hạn nộp tiền sử dụng đất ghi trên thông báo kéo dài đến sau ngày có hiệu lực thi hành Nghị định số 45/CP ngày 03/8/1996 của Chính phủ ban hành mà: - Đối tượng đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày 03/8/1996 thì vẫn thực hiện theo Nghị định số 60/CP; - Đối tượng nộp tiền sử dụng đất sau ngày 03/8/1996 được áp dụng theo Nghị định số 45/CP ngày 03/8/1996 của Chính phủ. Trường hợp trong thông báo, hoặc tờ khai nộp tiền sử dụng đất không ghi rõ thời hạn nộp tiền vào NSNN mà:
  2. a. Đối tượng đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày 03/8/1996 thì vẫn thực hiện theo Nghị định số 60/CP; b. Đối tượng nộp tiền sử dụng đất vào NSNN sau ngày 03/8/1996 thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/CP ngày 03/8/1996 của Chính phủ. Các đối tượng khi hợp pháp hoá nhà ở, đất ở tại đô thị mà trước đây đã nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 60/CP, nay được thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 45/CP và hướng dẫn tại Thông tư này, nếu số tiền sử dụng đất đã nộp thừa thì gửi hồ sơ về Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thủ tục và đề nghị Sở Tài chính thoái trả tiền sử dụng đất cho các đối tượng trên theo chế độ hiện hành. Trần Văn Tá (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản