Thông tư số 79/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư số 79/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 79/1999/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính đối với quỹ tín dụng đào tạo do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 97/1998/TT-BTC ngày 11/07/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ tín dụng đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 79/1999/TT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/1999/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 79/1999/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 97/1998/TT-BTC NGÀY 11/7/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG ĐÀO TẠO Sau một thời gian triển khai thực hiện Thông tư số 97/1998/TT-BTC ngày 11/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng đào tạo, nay Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm như sau: - Sửa đổi quy định về lãi suất Ngân hàng quản lý Quỹ phải trả cho nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ tại Mục II, điểm 2 gạch đầu dòng thứ 3 như sau: "Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ chỉ được phép gửi tại Ngân hàng quản lý Quỹ. Ngân hàng quản lý Quỹ phải trả lãi cho khoản tiền gửi này theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế gửi tại Ngân hàng quản lý Quỹ." - Sửa đổi quy định về phí dịch vụ Ngân hàng quản lý Quỹ được hưởng tại Mục II, điểm 3, tiết b, gạch đầu dòng thứ 3 như sau: "Chi trả phí dịch vụ cho Ngân hàng quản lý Quỹ. Mức phí dịch vụ trả cho Ngân hàng quản lý Quỹ là 0,35%/tháng tính trên dư nợ cho vay đúng đối tượng trong hạn." Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/1999. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết. Phạm Văn Trọng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản