Thông tư số 954-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư số 954-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 954-TTg về việc bảo vệ những di tích lịch sử do Phủ Thủ tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 954-TTg

  1. PHỦ THỦ TƯỚNG VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 954-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 1956 THÔNG TƯ VỀ VIỆC BẢO VỆ NHỮNG DI TÍCH LỊCH SỬ. Kính gửi: - Ủy ban Hành chính liên khu tỉnh, thành phố Đồng kính gửi: - Các Bộ Thuỷ lợi kiến trúc - Giao thông Bưu điện - Văn hoá Trong thời kỳ kháng chiến, nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của ta đã ít nhiều bị địch phá hoại, mặt khác, những nơi này đã lâu không có ai trông nom nên cũng hư hỏng một phần. Từ ngày hoà bình lập lại, ta đã chú ý đến những di tích bảo vệ những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Song cũng nhiều địa phương đã phạm những thiếu sót sai lầm như sau: Có nơi nhân dân tự động phá những di tích lịch sử, coi đó là những di sản của phong kiến. Gần đây nhiều công trường đã lấy đá trong khu vực những di tích lịch sử như chùa Trầm, chùa Non nước, núi Voi, chùa Phật tích.v.v... Để sửa chữa những khuyết điểm trên, bảo tồn những di tích lịch sử kháng chiến. Thủ tướng Phủ nhắc các Uỷ ban chú ý đến các điểm như sau: 1) Cần giáo dục cho cán bộ và nhân viên ý thức bảo vệ những di tích lịch sử, di tích kháng chiến , những danh lam thắng cảnh, coi đó là những công trình văn hoá quý báu của nhân dân. 2)Các công trường hiện đang lấy đá ở khu vực di tich lịch sử , cần đình chỉ ngay việc lấy đá ở chùa Non nước, chùa Trầm, núi Voi vv.... và chuyển sang lấy đá ở nơi khác. 3) Bộ Văn hoá cần nghiên cứu phân loại những di tích lịch sử di tích kháng chiến, những danh lam thắng cảnh và có kế hoạch bảo vệ, sửa chữa. TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHÁNH VĂN PHÒNG
  2. Phan Mỹ
Đồng bộ tài khoản