THU HỒI RƯỢU

Chia sẻ: Nguyenquocdong Dong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
117
lượt xem
44
download

THU HỒI RƯỢU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: THU HỒI RƯỢU

  1. THU HỒI RƯỢU
  2. 3 4 Nước lạnh 2 I IV II III Giấm chín 1 Nước thải Nước ngưng Hơi Sơ đồ tinh chế gián đoạn 1.Thùng cất; 2.Thân tháp; 3.Bình ngưng tụ hồi lưu; 4.Bình ngưng tụ làm lạnh
  3. 5 6 2 Cồn đầu Nước 8 3 7 Giấm 4 Cồn sản phẩm Dầu fusel 1 1 Hơi Nước thải Bã rượu Hơi Sơ đồ chưng luyện bán liên tục 1.Thùng cất thô; 2.Thùng ngưng tụ cồn thô; 3.Thùng tạm chứa cồn thô; 4.Tháp tinh chế; 5.Bình ngưng tụ; 6.Bình ngưng tụ; 7.Bình làm lạnh; 8.Bình làm lạnh.
  4. 7 7 Giấm chín 9 Cồn đầu 9 Nước lạnh 1 2 6 5 3 10 8 Cồn sản phẩm 4 11 Dầu fusel Sơ đồ liên tục 2 tháp 1.Thùng cao vi chứa giấm chín; 2.Bình hâm giấm; 3.Bình tách CO2 và khí không ngưng; 4.Tháp cất khô; 5.Bình chống phụt giấm; 6.Bình ngưng tụ cồn thô; 7.Bình làm lạnh ruột gà; 8.Tháp tinh chế; 9.Bình ngưng tụ hồi lưu; 10.Bình làm lạnh cồn sản phẩm; 11.Bình ngưng và làm lạnh dàu fesel
  5. 7 7 7 12 Cồn đầu 11 9 Nước lạnh 1 2 6 10 5 3 8 Cồn đầu Đến tháp làm sạch 15 13 Cồn sản phẩm 4 14 Bã rượu Dầu fusel Nước thải

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản