Thủ thuật internet part 6

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
5
download

Thủ thuật internet part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(FS này không có thư mục con) - Để vào một thư mục con, bạn type: "cd tên_thư_mục"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật internet part 6

  1. (FS này không có thư mục con) - Để vào một thư mục con, bạn type: "cd tên_thư_mục" - Trong thư mục con đó, để hiện danh sách files và thư mục con của chính nó nữa, tiếp tục gõ lệnh "dir" . Cứ như thế đối với các thư mục con khác... - Để thoát khỏi một thư mục (trở lại thư mục cha chứa nó), bạn type:
  2. "cd.." ("cd" và 2 dấu chấm kề nhau) - Để đăng ký nhận 1 file, bạn type: "get tên_file_muốn_nhận"
  3. QUOTE Tốt nhất l� type "get" rồi copy tên file paste vào cho mau Sau khi gõ lệnh get, nếu không có vấn đề gì, bạn sẽ được nhận được thông báo dạng: " Adding your file to queue slot X. The file will send when the next send slot is open." Với X là số thứ tự chờ nhận file của bạn (VD, nếu X=7, nghĩa là bạn chờ fs gởi đi 6 files cho người khác, rồi nó sẽ gởi file cho bạn) Bạn tiếp tục đăng ký nhận file khác đi. Đến khi nó xuất hiện thông báo "Sorry, all of your queue slots are full." Nghĩa là số file bạn (1 người) được đăng ký đã đến giới hạn rồi. QUOTE Tùy lòng "hảo tâm" của fs, thường thường ở mỗi fs, mỗi người được đăng ký nhận khoảng 2 files(Có trường hợp là 1, 3 ,4 thậm chí 5,6 files) - Okie, bây giờ việc tiếp theo là... ngồi chờ fs gởi file cho mình ^^ . Nói vậy thôi, thực tế người ta luôn đăng ký ở nhiều fs cùng một lúc, cho nên, đăng ký xong fs này, bạn lại tha hồ qua fs khác hen (Cũng trở lại cửa sổ room chính, rồi tiếp tục tìm fs khác) - Mỗi fs sẽ
  4. có một cửa sổ tương tác riêng. QUOTE Các fs thường có quy định dạng: nếu bạn không type lệnh nào trong 1 khoảng thời gian định sẵn, nó sẽ tự ngắt kết nối. Trong trường hợp này, bạn phải trở lại cửa sổ room - channel chính, type lại trigger của nó để vào lại. Tốt nhất là nhanh tay nhanh chân một chút ^^ . Khi sắp "đóng", fs thường có 1 thông báo kiểu "Closing Idle connection in x seconds/minutes", nên bạn nhắm mà type lệnh trước khi nó "đóng" hen. - Khi đăng ký nhận file ở fs nào xong, bạn có thể thoát khỏi cửa sổ của nó cho đỡ chật chỗ, nhưng tuyệt đối không được thoát khỏi cửa sổ room-channel, nếu không toàn bộ file bạn đã đăng ký nhận đều sẽ mất hết. QUOTE Sau một lát, bạn nên type lại lệnh "!list" một lần, để đảm bảo là các thông số về fs,TDCC và XDCC tương đối chính xác với thời điểm hiện tại 3/TDCC Khi bạn type lệnh "!list", ngoài các fs được liệt kê ("Fserve Active"), sẽ còn có TDCC ("TDCC Active") Giải thích về một TDCC:
  5. Các ghi chú tương tự như của fs. Ở đây sẽ giúp bạn hình dung cụ thể hơn một chút: - Trigger: /ctcp Lilith Nakama's new release~ - Description: Neji no Kaiten Ch.5 - Size: 7MB ---> Khi bạn type trigger của TDCC này, sẽ nhận được 1 file là Neji no Kaiten Ch.5 có dung lượng 7 MB. Cũng tương tự như fs, nhưng mỗi TDCC chỉ có một file thôi. 4/XDCC Các XDCC cũng sẽ được liệt kê khi bạn type lệnh "!list" Giải thích về một XDCC: Các ghi chú tương tự như của fs và TDCC. Một số thứ cần quan tâm: - List Trigger: /ctcp sanaaki XDCC LIST for_the_love_of_nakama - Description: lastest nakama 
Đồng bộ tài khoản