Thủ Thuật Windows Office part 25

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
5
download

Thủ Thuật Windows Office part 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Double click the Default value in the above keys and enter the text you desire. Right click on the Desktop and select Refresh to see the changes. To undo the changes, just right click on the Default value and select Delete. Thủ Thuật Windows Office part 25

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Windows Office part 25

  1. My Computer: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} My Documents: {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} Recycle Bin:{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} Default IE Icon: {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} Double click the Default value in the above keys and enter the text you desire. Right click on the Desktop and select Refresh to see the changes. To undo the changes, just right click on the Default value and select Delete. Refresh the Desktop to see that things are back to normal. How do I restrict a User's Logon hours? You can only restrict when a user can log on to the system. On a stand alone computer, there is no way, currently, to force a user to log off when their hours expire. 1) Open Help and Support and type "logon hours" (without the quotes) in the search box. 2) Go to Full text matches and click on "Net user". See the examples for setting a user's logon hours. Some examples would be: net user johnsw /time:M-F,08:00-17:00 net user johnsw /time:M-F,8am-5pm net user marysl /time:M,4am-5pm;T,1pm-3pm;W-F,8:00-17:00 net user johnsw /time:all (this one means this user can always log on)
  2. 3) Open a Command Prompt window. 4) Enter the appropriate "net user" command for the user(s) you wish to restrict access for. xp_sysrestorepoint.vbs - VB Script to run unattended Restore Point Creation as a Scheduled Task This code may be freely distributed/modified. This script is only intended for Windows® XP. This VB Script can be run as a Scheduled Task to create an unattended System Restore Point. The Restore point will be identified as Automatic Restore Point with the date and time the script was run. Usage: Download: xp_sysrestorepoint.vbs and save this file to your hard drive. Create a new Scheduled Task and point it to the VBS file. After the script runs, it will leave a dialog telling you whether or not the Restore Point was successfully created. This script can be viewed in Notepad or any text editor, as to the specific Registry key and value that are updated. For an EXE version of this utility, click HERE Where did my Desktop Icons go? Right click on the Desktop, choose Properties, Desktop tab and click on "Customize Desktop". Internet Explorer, My Computer,
  3. My Documents and My Network Places can be added or removed here. If all of your desktop icons are missing, right click on the Desktop, select Arrange Icons By, then select Show Desktop Icons. Where is NetMeeting?> NetMeeting is installed with Windows XP, it is just not obvious that it is. There are, by default, no Desktop or Start Menu shortcuts for it. To activate NetMeeting, click Start, Run and enter CONF.EXE This will start the NetMeeting Setup wizard. During setup, you'll be prompted to create Desktop and/or Quick Launch bar icons. Disable Windows® Messenger in Windows® XP Pro If you're running Pro, you can use GPEDIT.MSC to prevent Messenger from loading. Otherwise, even disabling it in startup won't cause it to "always" not run. Outlook, OE and some MS web pages can still make it load. 1) Start, Run and ender GPEDIT.MSC 2) For "per machine" restriction, go to Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Windows Messenger For "per user" restriction, go to User Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Windows Messenger
  4. 3) You can now modify whether it starts initially and/or whether its to run at all. Note: Outlook and Outlook Express will take longer to open, unless you turn off Messenger Support. In Outlook Express its in Tools, Options, General tab. In Outlook its in Tools, Options, Other. If you prefer to remove Windows Messenger manually, click Start, Run and enter the following command: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove Note: This will prevent a long delay when opening Outlook Express if you have the Contacts pane enabled. To prevent this, click Start, Run and enter REGEDIT Go to: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express Right click in the right pane and select New, Dword value. Give it the name Hide Messenger Double click this new entry and set the value to 2. Hướng dẫn cách cài đặt giao diện tiếng việt cho Windows XP SP2 Vào khoảng tháng 4 Microsoft giới thiệu phiên bản Windows XP với giao diện tiếng việt được việt hoá một phần.Mọi người có thể download bản LIP về và cập nhật cho phiên bản XP SP2 nhưng tiếc là nó chỉ cài được cho phiên bản Windows có bản quyền với những phiên bản có số CD KEY bị liệt vào danh sách đen thì đừng mơ mà cài được bắt chấp việc bạn là người việt muốn được sử dụng bản tiếng việt.Với bản thân tôi hay một số người tiền dành cho việc online đã phải dành dụm tiết kiệm rồi chứ tiền đâu mà để bỏ tiền ra mua XP bản quyền hàng trăm $$$ nhưng trong lòng vẫn luôn mong muốn được nhìn thấy tận mặt “Con thằng Tây lai Ta” xem nó như thế nào.Do vậy trước khi được tiếp xúc với giao diện tiếng việt của XP có lẽ câu mà bạn có thể rất ghét là “Hành động đảo ngược lại”Sao mà câu nói tiếng việt gì mà ngang phè phè vậy.Tuy nhiên bạn vẫn có thể cài bản LIP với Windows XP không có bản quyền theo hướng dẫn sau:
  5. Đầu tiên tải bản LIP ở trang chủ của Microsoft tại địa chỉ sau: http://download.microsoft.com/download/a/8/4/a84d86b6-f982-480c-908c- 94863d34e760/LIPSetup.msi Sau khi đã tải về xong thì công việc cài đặt có thể bắt đầu. Trước tiên cần phải thay đổi CD KEY vì khi KEY của bạn thuộc danh sách đen thì không thể cài được.Thông thường khi bạn cài Windows XP ***** thì đã được Activate sẵn rồi do vậy bạn cần phải Activate lại.Để xuất hiện hộp thoại Activate Windows có thể làm theo 2 cách sau đây: + Chọn Start > Runchọn regedit sau đó tìm đến khóa sau HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\wpaevents.Bạn nhìn sau khung bên phai thấy mục OOBETimer bạn hãy sửa đổi click phải chon Modify và sửa chữa bất kỳ mục đích là để Activate lại.Sau đó thoát khỏi regedit chọn Start > Run gõ vào %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a + Nếu bạn ngại phải gõ thì tôi cung cấp luôn cho công cụ để làm xuất hiện hộp thoại Activate Windows bạn có thể tải ở đây: http://rapidshare.de/files/1750736/updatesofts.zip.html Sau khi tải về bạn chạy file XPPID.exe để Activate Khi hộp thoại trên đã xuất hiện bạn lựa chọn “Yes,I want to telephone a customer service representative to activate Windows”. Như hình sau: Tiếp theo chon Next.Sẽ đưa bạn đến một hộp thoại khác.Bạn hãy lựa chọn Button Change Product key. Hộp thoại Change Product Key xuất hiện bạn điền số CD KEY sau vào (Nhớ phải điền đúng nhé).Sau đó chọn Button Update.  
Đồng bộ tài khoản