Thủ thuật Registry 10

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
145
lượt xem
49
download

Thủ thuật Registry 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông thường Windows sẽ lưu những file dll - thư viện liên kết động có thể dùng bởi 1 hoặc nhiều ứng dụng. Việc này nhằm mục đích giúp ứng dụng có liên kết với các thư viện này chạy nhanh hơn và ổn định hơn. Nhưng có đôi khi có những file dll không còn dùng tới nữa vẫn còn chứa trong vùng nhớ đệm làm cho Windows chạy trì trệ. Thủ thuật này hướng dẫn bạn chỉnh sửa Registry để Windows tự động xoá những file dll không còn dùng đến để giải phóng vùng nhớ đệm giúp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật Registry 10

  1. Một số thủ thuật registry( Sưu tầm thôi) Xóa những file Dll không còn dùng đến trong vùng nhớ đệm (XP trở lên). Thông thường Windows sẽ lưu những file dll - thư viện liên kết động có thể dùng bởi 1 hoặc nhiều ứng dụng. Việc này nhằm mục đích giúp ứng dụng có liên kết với các thư viện này chạy nhanh hơn và ổn định hơn. Nhưng có đôi khi có những file dll không còn dùng tới nữa vẫn còn chứa trong vùng nhớ đệm làm cho Windows chạy trì trệ. Thủ thuật này hướng dẫn bạn chỉnh sửa Registry để Windows tự động xoá những file dll không còn dùng đến để giải phóng vùng nhớ đệm giúp Windows hoạt động tốt hơn. Mở Registry Editor, tìm đến đường dẫn của khoá chỉ ra bên dưới. Tạo một giá trị kiểu DWORD với tên "AlwaysUnloadDll" nếu nó chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để Windows tự động xoá những file dll không còn cần đến trong vùng nhớ đệm. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) AlwaysUnloadDll REG_SZ 1 My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer Name: AlwaysUnloadDll Type: REG_DWORD Value: 1 - Tự động xóa những file Dll không cần dùng đến trong vùng nhớ đệm. 0 - mặc định. Tăng tốc cho Start Menu.
  2. Mặc định khi ta di chuyển chuột trên Start Menu nếu có menu con mà bạn không click vào nó thì phải đợi gần nữa giây sau nó mới hiện ra các menu con đó. Hướng dẫn này giúp bạn tăng tốc menu. Chỉ cần di chuyển chuột đến đâu là menu con sổ ra ngay tới đó. Tỉm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, sửa dữ liệu cho giá trị "MenuShowDelay" thành 0 là menu con sẽ bung ra nhanh nhất. Và thành "999" để sau 1 giây hoặc phải click vào mũi tên thì menu con mới hiện ra.Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) MenuShowDelay REG_SZ 0 My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop Name: MenuShowDelay Type: REG_SZ Value: 0-999 - số mili giây đợi menu con xuất hiện Hiển thị Version của Windows trên Desktop. Chúng ta có thể cho phép Windows hiển thị số phiên bản của nó lên Desktop hay không bằng cách sửa Registry. Tìm đến khoá bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "PaintDesktopVersion" nếu chưa có và gán dữ liệu cho nó là 1 để hiện Version của Windows lên Desktop.Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) PaintDesktopVersion REG_DWORD 0x00000001(1) My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop Name: PaintDesktopVersion Type: REG_DWORD Value: 0: ẩn, 1: hiện Tắt tiếng Beep báo lỗi của Windows. Trong một số trường hợp, khi bạn thực hiện một thao tác bị cấm quyền, nhập sai giá trị vào ô văn bản... thì sẽ phát sinh ra lỗi, đây chỉ là lỗi thông thường và có khi
  3. Windows sử dụng tập tin âm thanh để phát ra loa nhưng cóc lúc nó lại phát ra từ loa trong thùng của máy - đó là tiếng Beep đôi khi rất khó chịu. Bạn có thể tắt nó đi. Mở Registry Editor, tìm đến khóa chỉ ra bên dưới, tạo một giá trị kiểu STRING với tên là "Beep" nếu nó chưa có và nhập dữ liệu cho nó là "No" để tắt tiếng Beep khó chịu đi.Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) Beep REG_SZ No My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Sound User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Sound Name: Beep Type: REG_SZ Value: YES - phát tiếng Beep khi có lỗi, NO - tắt tiếng Beep. Tắt chức năng ghi nhớ Recent Documents trong Documents trên Start Menu. Mặc định khi bạn truy cập các tập tin, thì windows sẽ tự động tạo một shortcut của tập tin đó và gắn vào danh sách Recent Documents (những tài liệu gần đây) trong menu Documents trên Start Menu. Hướng dẫn này giúp bạn điều khiển Windows không thêm bất kỳ shortcut nào vào danh sách này nữa. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Regsitry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "NoRecentDocsHistory" nếu chưa có và sửa dữ liệu cho nó thành 1 để không cho phép thêm các shorcut mới vào menu Documents.Minh họa trong Registy Editor Name Type Data (Deafult) REG_SZ (not set value) NoRecentDocsHistory REG_DWORD 0x00000001(1) My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer Name: NoRecentDocsHistory Type: REG_DWORD
  4. Value: 0-cho phép thêm shortcut, 1 - không cho phép thêm các shortcut. Xoá danh sách Recent Documents trong menu Documents trên Start Menu khi tắt máy. Mặc định Recent Documents trong menu Documents trên Start Menu chỉ bị xoá khi chúng ta nhấn chuột phải trên chúng và chọn Delete, hoặc những shortcut của những tài liệu cũ được thay thế bởi shortcut của những tài liệu mới khi số shortcut trong danh sách đã vượt quá số shorcut tối đa cho phép hiện trên menu Documents cũng như được lưu phép lưu giữ. Hướng dẫn này giúp bạn điều khiển Windows tự động xoá danh sách Recent Documents này khi tắt máy. Khi đó lúc khợi động máy danh sách Recent Documents trong menu Documents trên Start Menu sẽ luôn sạch sẽ và gọn gàng, tránh được sự tò mò của người khác. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Regsitry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "ClearRecentDocsOnExit" nếu chưa có và sửa dữ liệu cho nó thành 1 để xoá tất cả các shortcut trong menu Documents khi tắt máy.Minh họa trong Registy Editor Name Type Data (Deafult) REG_SZ (not set value) ClearRecentDocsOnExit REG_DWORD 0x00000001(1) My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer Name: ClearRecentDocsOnExit Type: REG_DWORD Value: 0-không xoá, 1 - xoá tất cả các shortcut trong menu Documents khi tắt máy. 0100001101000111 16:52:34 Ngày 11-01-2008 Trả lời: Một số thủ thuật registry( Sưu tầm thôi) Để tự động xóa các file rác tự sinh ra trong quá trình máy tính làm việc, có một mẹo nhỏ rất hay mà chỉ cần sử dụng Notepad.
  5. Vào Notepad và nhập: @echo off del /q C:\WINDOWS\Prefetch \*.* del /s/q %temp%\ rd /s/q %temp%\ Sau đó lưu file vừa tạo với phần mở rộng .bat rồi copy vào thư mục C:\Document and Settings\User_Account\Start Menu\Programs\Startup Như thế, mỗi khi windows khởi động, file trên sẽ tự động xóa các file Prefetch và file Temp, vừa làm tăng dung lượng đĩa cứng vừa làm hệ thống khởi động nhanh thêm vài giây. Trả lời bài này 0100001101000111 16:54:26 Ngày 11-01-2008 Trả lời: Một số thủ thuật registry( Sưu tầm thôi) Các tập tin trong thư mục prefecth lưu lại quá trình thực thi các chương trình thì phải, cái đó giúp cho chương trình đc thực thi nhanh hơn khi sử dụng những lần sau, Vì dữ liệu ghi trên ổ đĩa là ngẫu nhiên nên tập tin trong thư mục đó cũng như cái bản đồ chỉ đường để máy khỏi phải mò từng mảnh của chương trình mà chạy. Thật ra thủ thuật của bạn cũng hay nhưng tớ có góp ý: Điều 1 chỉ xoá những tập tin trong thư mục prefecth sau khi đã dồn đĩa vì sau khi dồn đĩa thì các mản hcura phần mềm sẽ bị thay đổi và máy lại phải mò từng mảnh để chạy => tốn thời gian hơn. Điều 2: Nếu xoá thường xuyên khác nào bạn bắt máy phải tự mò đường lại khi chạy các chương tình, điều này làm chậm quá trình khởi động chứ chẳng giúp nhanh hơn tí nào. Và cuối cùng nên xoá thư mục đó 1 tháng 1 lần thôi thay vì mỗi lần bật máy lại xoá. Trả lời bài này PEOnimusha 19:34:43 Ngày 11-01-2008 Trả lời: Một số thủ thuật registry( Sưu tầm thôi) Tự nói tự phản đối à, tính spam chăng ! Trả lời bài này
  6. boy148 19:37:09 Ngày 11-01-2008 Trả lời: Một số thủ thuật registry( Sưu tầm thôi) Sao lại spam nhỉ? Trả lời bài này boy148 19:37:38 Ngày 11-01-2008 Trả lời: Một số thủ thuật registry( Sưu tầm thôi) Mình chỉ post lên cho những bạn chưa biết thôi mà!
Đồng bộ tài khoản