Thủ thuật Registry 12

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
60
lượt xem
11
download

Thủ thuật Registry 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ẩn menu Context khi click phải trên Desktop và cửa sổ Explorer. Bạn có thể ẩn menu Context, là menu xuất hiện khi nhấn chuột phải trong các cửa sổ. Ở đây là menu sẽ xuất hiện khi nhấn chuột phải trên Desktop và cửa sổ Explorer.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật Registry 12

  1. @Phần này bao gồm các thủ thuật, các tối ưu hoá liên quan đến Windows Explorer. *Ẩn menu Properties khi click phải vào biểu tượng My Computer trên Desktop Khi ta click phải vào biểu tượng My Computer trên Desktop là System Properties sẽ bung lên, ta có thể tắt menu này đi. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo giá một giá trị mới kiểu DWORD với tên "NoPropertiesMyComputer" nếu chưa có và nhập dữ liệu nó là 1 để ẩn Properties của My Computer. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer Name: NoPropertiesMyComputer Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value: 0: Hiện menu Properties, 1 - ẩn menu Properties * Ẩn Tab Hardware trong cửa sổ Properties khi ta click phải trên các ổ đĩa. Khi nhấn vào menu Properties trong menu Context khi click phải trên các ổ đĩa các thông tin liên quan đến ổ đĩa sẽ hiện lên trong một cửa sổ gồm nhiều Tab, trong đó có Hardware. Ta có thể tắt Tab HardWare. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới giá trị DWORD với tên "NoHardWareTab" nếu chưa có và sửa dữ liệu của nó thành 1 để giấu Tab HardWare. User Key: HKEY_CURRENT_USER SoftWare Microsoft Windows CurrentVersion Policies NonEnum Sys Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion policies NonEnum Name: {BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F} Value: 0 - hiện, 1 - ẩn Trong trường hợp bạn không muốn ẩn nó, nhưng cũng không thích nhìn thấy cái Icon xấu xí đó, ta có thể đổi lại. Tìm đến khoá HKEY_CLASSES_ROOT CLSID {BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F} DefaultIcon. Trong giá trị Default chứa đường dẫn của file dll chứa Icon của Web Folder. Bạn chọn một
  2. đường dẫn khác chứa Icon, ví dụ như "[Only registered and activated users can see links. ] System32 shell32.dll,30". *Ẩn menu Customizes... trên Toolbar.Menu Customizes giúp người dùng thay đổi một số nút của thanh Toolbar "Standard Buttons". Hướng dẫn này giúp bạn vô hiệu hoá nó. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor. Tạo một giá trị kiểu DWORD với tên là "NoToolbarCustomize" và sửa dữ liệu của nó thành 1 để ẩn menu. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer Name: NoToolbarCustomize Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value: 1 - ẩn menu *Ẩn menu File trong Explorer. Chúng ta ít khi dùng đến menu File của Eplorer. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tắt nó đi. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor. Tạo một giá trị mới kiểu DWORD với tên "NoFileMenu" nếu chưa có và sửa dữ liệu của nó thành 1 để ẩn menu File. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer Name: NoFileMenu Type: REG_DWORD Value: 0 - hiện, 1 - ẩn *Ẩn hoặc tinh giảm menu New. Rất ít khi chúng ta dùng đến menu New. Hướng dẫn này giúp bạn điều khiển Windows ẩn menu New. Tìm đến khoá sau và thêm cho nó ẩn '-' sau dấu '{' :
  3. System Key: HKEY_CLASSES_ROOT CLSID {D969A300-E7FF-11d0-A93B- 00A0C90F2719} Nếu không thích ẩn menu New thì bạn cũng có thể tinh giảm bớt các thành phần của nó. Mở Registry Editor, tìm các khoá ShellNew trong nhánh HKEY_CLASSES_ROOT. Muốn ẩn kiểu tập tin này trong menu New thì đổi tên ShellNew thành tên khác gợi nhớ cho bạn (ví dụ: ShellDel) để phòng trường hợp chúng ta cần đến chúng, khi cần chỉ sửa ShellDel thành ShellNew. Lưu ý chỉ sửa đối với những khoá ShellNew là khoá con của những khoá bắt đầu từ dấu chấm ".", đó là những khoá chỉ kiểu tập tin trên máy bạn. *Ẩn menu Context khi click phải trên Desktop và cửa sổ Explorer. Bạn có thể ẩn menu Context, là menu xuất hiện khi nhấn chuột phải trong các cửa sổ. Ở đây là menu sẽ xuất hiện khi nhấn chuột phải trên Desktop và cửa sổ Explorer. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor và tạo một giá trị kiểu DWORD với tên là "NoViewContextMenu" nếu nó chưa có và sửa dữ liệu nó là 1 để ẩn menu Context. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer Name: NoViewContextMenu Type: REG_DWORD Value: 0 - hiện, 1 - ẩn *Dùng cửa sổ Search theo kiểu truyền thống (XP/Sever 2003). Mặc định trong cửa sổ Search trong Windows XP có hiện nhân vật hoạt hình, chúng ta có thể tắt chúng và chuyển về cửa sổ Search truyền thống. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị mới kiểu String với tên là "Use Search Asst" nếu chưa có và sửa dữ liệu cho nó là No. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer CabinetState Name: Use Search Asst Type: REG_SZ (String Value) Value: no - ẩn nhân vật hoạt hình, yes - hiển thị nhân vật hoạt hình *Hiển thị hình nền cho Toolbar của Explorer.
  4. Hướng dẫn này giúp bạn hiển thị một hình nền dạng bitmap cho Toolbar của Explorer. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên "BackBitmapShell" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là đường dẫn đầy đủ của file bitmap mà bạn muốn làm hình nền. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Internet Explorer Toolbar Name: BackBitmapShell Type: REG_SZ *Tắt chế độ Webview trong Explorer(XP/Server 2003). Mặc định trong bất kỳ phiên bản nào của Windows cửa sổ Explorer luôn hiển thị dưới chế độ WebView. Webview là chế độ mà bên trái cửa sổ Explorer sẽ hiển thị những thông tin về tập tin hoặc thu mục mà chúng ta đang chọn. Đặc biệt trong Windows XP chế độ Webview hiển thị rất chi tiết thông tin về các tập tin và thư mục, trong đó có phần liên kết đến My Computer, My Documents và thực hiện những lệnh thông dụng như xoá, sửa tên,...Hướng dẫn này giúp bạn tắt chế độ này đi. Có 3 cách để tắt chế độ Webview này: · Cách 1: Mở cửa sổ Folder Options. Chọn Tab General. Đánh dấu check vào mục "Use Windows Classic Folders". · Cách 2: Mở cửa sổ System Properties. Chọn tab Advanced, trong Performances chọn Settings, chọn Visual Effects. Bỏ dấu check ở dòng "Use common tasks in folders". · Cách 3: Sửa Registry. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới, tạo một giá trị kiểu DWORD mới nếu chưa có với tên "WebView" và nhập dữ liệu cho nó là 0 để không cho phép hiển thị chế độ Webview trong cửa sổ Explorer. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Advanced Name: WebView Type: REG_SZ *Tắt dòng chữ "Shortcut to..." trong các Shortcut. Mặc định các Shortcut thêm một Icon nhỏ bên dưới giúp ta phân biệt với các Icon của tập tin gốc, nên dòng chữ "shortcut to..." đôi lúc gây nhức mắt cho chúng ta. Ta có thể tắt nó đi.
  5. Tỉm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor. Tạo mới một giá trị BINARY với tên "link". Chú ý: khác với các giá trị khác và không cần gán giá trị cho nó. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Name: link Type: REG_BINARY Value: 0000 00 00 00 00 *Tắt hoặc thay đổi biểu đặc trưng của các Shortcut. Mặc định các Shortcut có thêm các Icon vào dưới các Icon chính của chương trình. Chúng ta có thể tắt cái Icon và cũng có thể đổi chúng thành Icon khác bạn muốn. Để xoá Icon . Tìm và xoá giá trị tên "'IsShortCut" trong các khoá sau: HKEY_CLASSES_ROOT lnkfile, HKEY_CLASSES_ROOT piffile và HKEY_CLASSES_ROOT InternetShortcut Để đổi Icon thành Icon khác. Tìm đến khoá được chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị mới kiểu String với tên "29" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là đường dẫn đầy đủ của file Icon mới mà bạn muốn thay thế Icon mặc định. System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Shell Icons Name: 29 Type: REG_SZ Value: Đường dẫn đầy đủ của file Icon muốn thay thế. *Tối ưu hoá hộp thoại Open và Save. Hộp thoại này sổ xuất hiện khi chúng ta nhấn nút Save, Save As, Open, Browse trong các ứng dụng. Chúng ta có thể tinh chỉnh các thành phần của nó. Tỉm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor. Tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "NoBackButton" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để ẩn nút Back trên cửa sổ Open and Save. Tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "NoFileMRU" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để không hiện danh sách các tập tin đã mở hoặc lưu gần đây trong mục Filename, chúng xuất hiện khi chúng ta nhấn vào mũi tên của ô Filename trên cửa sổ Open and Save. Tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "NoPlacesBar" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để ẩn các biểu tượng liên kết đến các thư mục đặc biệt mà như Recent Documents, Documents, Desktop, My Computer,... mà chúng thường được nhóm thành một thanh riêng và luôn nằm bên trái cửa sổ Open and Save.
  6. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Comdlg32 System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Comdlg32 Name: NoBackButton, NoFileMRU, NoPlacesBar Type: REG_DWORD Value: 0 - hiện, 1 - ẩn *Thêm menu Copy to..., Move To... vào menu Context. Thông thường trong Windows các nút Copy to, Move to chỉ hiện trên Standard Buttons Toolbar mà thôi. Nhưng chúng ta có thể cho chúng xuất hiện trong menu Context khi click phải trên tập tin hoặc thư mục. 1. Đối với tập tin: Để xuất hiện Copy to, Move to khi click phải trên một tập tin bất kỳ. Bạn tiến hành như sau. Tìm đến đường dẫn của khoá được chỉ ra bên dưới trong Registry Editor. · Tạo một khoá mới với tên là "Copy To". Gán cho giá trị Default của nó là: "{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}" Minh hoạ trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ {C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13} My Computer HKEY_CLASSES_ROOT * shellex ContextMenuHandlers Copy to· Tạo một khoá mới với tên là "Move To". Gán giá trị Default của nó là: "{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}" My Computer HKEY_CLASSES_ROOT * shellex ContextMenuHandlers Move to2. Đối với thư mục: Đế có được menu Copy To, Move To trong menu Context khi click phải trên bất kỳ thư mực nào. Bạn tiến hành như sau. Tìm đến đường dẫn của khoá được chỉ ra bên dưới trong Registry Editor. · Tạo menu Copy to: (tương tự đối với tập tin) My Computer HKEY_CLASSES_ROOT Directory shellex ContextMenuHandlers Copy to· Tạo menu Move to: (tương tự đối với tập tin) My Computer HKEY_CLASSES_ROOT Directory shellex ContextMenuHandlers Move to *Thêm menu để chạy một chương trình bất kỳ.
  7. Chắc hẵn bạn từng thấy WinZip, WinRar đặt các menu của chương trình của họ vào menu Context khi ta nhấn chuột phải lên bất kỳ một tập tin hay thư mục nào. Chúng ta cũng có thể đặt một menu vào menu Context. Điều đặt biệt là chúng ta có thể dùng tiếng Việt Unicode cho menu này. Nếu muốn menu mới hiện trên menu Context của các file thì tìm đến khoá "HKEY_CLASSES_ROOT*", còn nếu muốn nó hiện trong menu Context của các thư mục thì tìm đến khoá "HKEY_CLASSES_ROOT Directory". Trong các khoá này tìm đến khoá con "Shell", nếu không có thì bạn click chuột phải lên các khoá trên chọn New -- Key, đặt tên là Shell. Từ khoá Shell tạo một khoá con, là khóa của menu mới. Ví dụ: English , qua cửa sổ bên phải nhập giá trị cho "Default", giá trị này là tiêu đề của menu mới, và bạn hoàn toàn có thể dùng tiếng Việt unicode cho nó. Từ khoá Shell tạo một khoá con, là khóa của menu mới. Ví dụ: English , qua cửa sổ bên phải nhập giá trị cho "Default", giá trị này là tiêu đề của menu mới, và bạn hoàn toàn có thể dùng tiếng Việt unicode cho nó. Từ khoá mới vừa tạo, tạo một khoá con với tên bắt buộc là "command", qua cửa sổ bên phải nhấn đúp vào "default" và nhập dữ liệu cho nó là đường dẫn đấy đủ của ứng dụng nào bạn muốn chạy khi nhấn vào menu mới tạo đó. *Tự động hiển thị dạng thu nhỏ của các file hình ảnh bitmap. Registry Editor có thể giúp hiển thị sơ lược các file hình ảnh dạng bitmap, các file dạng hình ảnh sẽ chuyển các Icon nhỏ thành Icon lới lấy chính nội dung. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor. Gán giá trị cho Default là 1% System Key: HKEY_CLASSES_ROOT Paint.Picture DefaultIcon Name: (Default) Type: REG_SZ Value: %1 *Vô hiệu hoá thùng rác. Nếu bạn chắc rằng thùng rác không cần thiết đối với bạn, bạn luôn chắc rằng khi xoá các tập tin và thư mục thì nó chắc chắn là đồ bỏ đi, không bao giờ cần đến nữa, bạn có thể vô hiệu hoá thùng rác. Khi đó các tập tin và thư mục bị xoá sẽ không chứa vào thùng rác nữa và menu Undo Delete cũng bị vô hiệu hoá. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị mới kiểu DWORD với tên "NukeOnDelete" nếu chưa có và sửa dữ liệu của nó thành 1 để vô hiệu hoá thùng rác.
  8. System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer BitBucket Name: NukeOnDelete Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value: 0 - dùng thùng rác, 1 - vô hiệu hoá thùng rác Khi vô hiệu hoá thùng rác rồi thì bạn có thể ẩn biểu tượng thùng rác trên Desktop đi để Dekstop của bạn trở nên gọn gàn hơn. Xem chi tiết tại : [Only registered and activated users can see links. ] Biểu tượng thùng rác không thể ẩn đi bằng các công cụ có sẵn của Windows. Với hướng dẫn này bạn có thể ẩn nó đi. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" và gán giá trị cho nó là 1 để ẩn nó. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies NonEnum System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies NonEnum Name: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Type: REG_DWORD Value: 0 - hiện, 1 - ẩn *Vô hiệu hoá các chức năng thêm, xoá, sửa kiểu tập tin trong Folder Options. Trong Folder Options có tab File Types cho phép người dùng, thêm, xoá, sửa phần mở rộng của các tập tin. Để tránh sự tò mò của kẻ khác có thể gây rắc rối cho hệ thống của bạn chúng ta có thể ẩn chúng đi. Theo đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị DWORD với tên "NoFileAssociate" nếu nó chưa có và sửa giá trị của nó là 1 để ẩn Folder Options. User Key: HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer Name: NoFileAssociate Type: REG_DWORD Value: 0- hiện, 1- vô hiệu hoá tất cả các chức năng
  9. *Vô hiệu hoá chứa năng ghi đĩa CD-R trực tiếp từ Explorer. Trong Windows XP, bạn có thể kéo thả các thư mục và tập tin vào ổ CD-R để ghi đĩa trực tiếp mà không cần đến bất kỳ chương trình nào khác. Nhưng nếu không thích nó, bạn có thể tắt chức năng này đi. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới giá trị kiểu DWORD với tên là "NoCDBurning" nếu nó chưa có và sửa dữ liệu của nó thành 1 để vô hiệu hoá chức năng ghi đĩa. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer Name: NoCDBurning Type: REG_DWORD Value: 0 - hiện, 1 - ẩn *Vô hiệu hoá chức năng thêm, bớt các Toolbar của Explorer. Khi nhấn chuột phải trên Taskbar của Explorer, menu Context xuất hiện cho phép chúng ta thêm và bớt các Toolbars như Links Bar, Address Bar, Standard Buttons,...Hướng dẫn này giúp bạn tắt nó đi. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo giá trị mới với tên là "NoBandCustomize" nếu chưa có và sửa dữ liệu của nó thành 1 để vô hiệu hoá các chức năng thêm và bớt các Toolbar của Explorer. Mô tả hình bên cạnh. User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer Name: NoBandCustomize Type: REG_DWORD Value: 0: mặc định, 1 - Vô hiệu hoá. *Vô hiệu hóa chức năng ghi nhớ Thumbnail (XP/Server 2003). Trong Windows XP mặc định, khi bạn chọn chế đô Thumbnail View trong bất kỳ thư mục nào thì lần sau vào thư mục đó chế độ Thumbnail View vẫn còn. Tức là Windows đã ghi nhớ chế độ này. Hướng dẫn này giúp bạn tắt sự ghi nhớ đó của Windows.
  10. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị mới DWORD với tên "DisableThumbnailCache" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để vô hiệu hoá chức năng ghi nhớ Thumbnail. My Computer HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer AdvancedUser Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Advanced Name: DisableThumbnailCache Type: REG_DWORD Value: 0 - ghi nhớ, 1- vô hiệu hoá ghi nhớ P/s : còn tiếp .
Đồng bộ tài khoản