Thủ thuật Registry 9

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
83
lượt xem
30
download

Thủ thuật Registry 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bắt buộc mật khẩu là các chữ a-z và số. Không cho phép các ký tự khác. Mặc định trong Windows cho phép bạn đặt Password là các ký tự tuỳ ý. Với hướng dẫn này bạn có thể sửa lại để Windows luôn yêu cầu Password là các ký tự từ A-Z,và 0-9 mà thôi, không chấp nhận các ký tự đặc biệt khác như @, $,... trong chuổi password.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật Registry 9

 1. Thangbomdongnai 28-06-2006, 07:15 PM trên tất cả các dđ tin học hiện nay,có lẽ các Mem cũng đã đọc qua những thủ thuật cũng như những kinh nghiệm mà dân tin học đã chia sẽ trên tất cả các diễn đàn. bài viết sau,thangbom cũng sưu tầm trên Net và post lên đây cho các mem DNO có thể tìm hiểu thêm,có thể có những Mem đã đọc và cũng có những Mem chưa đọc,hi vọng nó sẽ giúp được ít nhiều cho các Mem :D Bài 1 : Những thủ thậut llien quan đến việc Log On Bắt buộc mật khẩu là các chữ a-z và số. Không cho phép các ký tự khác. Mặc định trong Windows cho phép bạn đặt Password là các ký tự tuỳ ý. Với hướng dẫn này bạn có thể sửa lại để Windows luôn yêu cầu Password là các ký tự từ A-Z,và 0-9 mà thôi, không chấp nhận các ký tự đặc biệt khác như @, $,... trong chuổi password. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới giá trị DWORD nếu chưa có với tên "AlphanumPwds" và gán dữ liệu cho nó là 1 để thực hiện yêu cầu password chỉ bao gồm ký tự a-z và ký số. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) AlphanumPwds REG-DWORD 0x00000001(1) My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network. Name: AlphanumPwds Type: REG_DWORD Value: 0 - mặc định, 1- bắt buộc các Password phải gồm các ký tự a-z hoặc các ký số Chỉ định chiều dài tối thiểu của mật khẩu. Mặc định trong Windows không bắt buộc độ dài của chuỗi password là bao nhiêu cả, chúng ta có thể thay đổi để Windows hiện thông báo lỗi khi password quá ngắn so với quy định của bạn. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới một giá trị BINARY nếu chưa có với tên là "MinPwdLen" và gán dữ liệu cho nó là chiều dài tối thiểu của chuỗi password mà bạn mong muốn. Chú ý vì đây là giá trị nhị phân nên khi
 2. nhập dữ liệu cho giá trị này bạn phải dùng công cụ calc.exe của Windows để đổi số thập phân ra số nhị phân. Minh họa trong Registry Editor - Độ dài password ngắn nhất là 6 Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) MinPwdLen REG_BINARY 0000 11 00 00 00 My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network Name: MinPwdLen Type: REG_BINARY Value: Dữ liệu kiểu nhị phân Cho phép tự động Logon. Cho phép người dùng sử dụng chế độ tự động đăng nhập vào hệ thống sau khi khởi động. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên "ForceAutoLogon" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để cho phép người dùng có thể tự động Logon vào hệ thống. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) ForceAutoLogon REG_SZ 1 My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: ForceAutoLogon Type: REG_SZ Value: 0 - không cho phép, 1 - cho phép Thay đổi màu nền cho màn hình Logon. Mặc định khi chúng ta dùng màn hình nhập kiểu cửa sổ đăng nhập thì màu nền của màn hình lúc đăng nhập là màu đen. Hướng dẫn này giúp bạn có thể đổi màu cho màn hình này. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu STRING mới với tên là "Background" nếu chưa có. Nếu có sẵn thì mặc định là giá trị của nó là "0 0 0" tức màu nền của màn hình Logon là màu đen. Muốn đổi màu khác, mở có công cụ đồ hoạ, hay bất cứ chương trình nào có bảng màu như Word,
 3. Excel... Mở bảng màu tìm màu bạn thích, ghi nhớ các thông số về 3 màu Red, Green, Blue . Lấy 3 số đó nhập vào dữ liệu của giá trị "Background" cách nhau bởi 1 khoảng trống. Minh họa trong Registry Editor - màu nền màn hình Logon là màu xám. Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) Background REG_SZ 192 192 192 My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: Background Type: REG_DWORD Value: Ba số nguyên (1-255) chỉ màu nền của màn hình Logon. Hạn chế số người dùng tự động đăng nhập vào hệ thống. Nếu bạn là có quyền Admin, thì bạn có quyền cho phép người dủng tự động đăng nhập vào hệ thống hay không, nếu cho phép thì bao nhiêu người được phép. Với hướng dẫn này giúp bạn chỉ định số người được phép tự động Logon vào hệ thống. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới một giá trị DWORD với tên "AutoLogonCount" nếu chưa có và gán dữ liệu của nó là số người dùng bạn cho phép tự động Logon vào hệ thống. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) AutoLogonCount REG_DWORD 0x00000002(2) My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: AutoLogonCount Type: REG_DWORD Value: Số người cho phép tự động Logon. Hiển thị nút Shutdown trên hộp thoại Dialog. Rất cần để những kẻ tò mò mở máy bạn lên mà không vào được sẽ nhấn nút Shutdown ngay trước mặt thay vì rút nguồn nguy hại đến máy. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, sửa dữ liệu của giá trị "ShutdownWithoutLogon" thành 1 để hiện nút Shutdown trên hộp thoại Logon. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data
 4. (Default) REG_SZ (not set value) ShutdownWithoutLogon REG_SZ 1 My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: ShutdownWithoutLogon Type: REG_SZ Value: 0 - ẩn, 1 - hiện Lưu ý! Thủ thuật này không thực hiện được trên Microsoft Windows Server 2003 Family Hiển thị hộp thông báo trước khi Logon. Với hướng dẫn này bạn sẽ làm cho máy bạn hiện một bản thông báo trước khi hiện hộp thoại đăng nhập (Logon). Đó có thể là nội quy, lời nhắc nhở của bạn tuỳ thích. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo hai giá trị String mới nếu chưa có với tên là "LegalNoticeCation" với dữ liệu là tiêu đề của hộp thoại, và giá trị tên "LegalNoticeText" với dữ liệu là nội dụng của hộp thoại thông báo. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) LegalNoticeCaption REG_SZ Thông báo! LegalNoticeText REG_SZ Hiện giờ chưa có gì để thông báo! My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: LegalNoticeCaption, LegalNoticeText Type: REG_SZ Hiển thị dòng thông báo trong cửa sổ đăng nhập. Phần trên hướng dẫn bạn hiện một hộp thoại trước khi đăng nhập, hướng dẫn này giúp bạn hiện những lời nhắc nhở, lời chào trong cửa sổ Logon một cách trực tiếp. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới giá trị kiểu String với tên "LogonPrompt" nếu chưa có và nhập dữ liệu của nó là nội dung của lời nhắc nhở hay lời chào của bạn, hoàn toàn có thể dùng tiếng Việt Unicode. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default)
 5. REG_SZ (not set value) LogonPrompt REG_SZ Chúc may mắn! My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: LogonPrompt - nội dung thông báo, lời chào,..... Type: REG_SZ Không cho phép hiện tên người dùng cuối cùng. Thông thường tên người dủng đăng nhập vào hệ thống cuối cùng sẽ được Windows lưu lại để khi đăng nhập lần sau tên người dùng này sẽ hiện lên trên cùng trong hộp thoại Logon. Vì lý do nào đó bạn muốn không hiện tên người dùng này nữa, việc này hoàn toàn trong tầm tay bạn. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới một giá trị DWORD với tên là "DontDisplayLastUserName" nếu chưa có và gán dữ liệu cho nó là 1 để ẩn tên đăng nhập của người dùng cuối cùng. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) DontDisplayLastUserName REG_DWORD 0x00000001(1) My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System Name: DontDisplayLastUserName Type: REG_DWORD Value: 1 = không lưu tên người dùng cuối cùng Không cho Screensaver chạy trong khi Logon. Khi chưa Logon vào hệ thống, nếu để cửa sổ Logon trong trạng thái "ngồi chơi xơi nước" tức không nhập password vào quá khoảng 1 phút thì Windows sẽ tự động bật Screen Saver lên. Chúng ta có thể sửa lại trong Registry Editor để Screen Saver không hiện lên nữa. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, sửa dữ liệu của giá trị có tên là "ScreenSaveActive" thành 0. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) ScreenSaveActive
 6. REG_SZ 0 My Computer\ HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop User Key: HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop Name: ScreenSaveActive Type: REG_SZ Value: 0- không hiện ScreenSaver, 1- hiện ScreenSaver Thay đổi tiêu đề hộp thoại Logon và hộp thoại Security. Chúng ta có thể thêm vào tiêu đề của hộp thoại Security và Logon để các cửa sổ này trờ nên thân thiện hơn với bạn. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một khoá kiểu String với tên là Welcome nếu chưa có và dữ liệu của nó là dòng thông báo thêm vào tiêu đề của hộp thoại. Bạn hoàn toàn có thể dùng tiếng Việt Unicode. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) Welcome REG_SZ Đừng vào nguy hiểm My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: Welcome Type: REG_SZ Value: Nội dung muốn thêm vào Thay đổi màn hình Logon (XP trở lên). Hướng dẫn này giúp bạn điều khiển Windows dùng chế độ màn hình Welcome khi Logon hay dùng cửa sổ Logon thông thường. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên là "LogonType" nếu chưa có và gán dữ liệu của nó là 1 để hiện cửa sổ Log On, 0 để hiện cửa sổ Log On thông thường. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) LogonType REG_DWORD 0x00000001(1) My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: LogonType Type: REG_DWORD
 7. Value: 0 - cửa sổ Logon, 1 - màn hình Log On Welcome Tự động Logon vào hệ thống. Các hướng dẫn bên dưới giúp bạn đặt chế độ đăng nhập tự động vào hệ thống. • Tạo một dòng mới 'DefaultUserName' và gán dữ liệu cho nó là username mà bạn muốn tự động Logon • Tạo một dòng mới 'DefaultPassword' và gán dữ liệu cho nó là password của username đã nhập vào ở trên • Tạo một dòng mới 'DefaultDomainName' và set domain cho user Logon từ xa • Tạo một dòng mới có giá trị là 'AutoAdminLogon' and set '1' để cho phép tự động Logon, 0 để không cho phép. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) AutoAdminLogon REG_SZ 1 My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon. System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon. Name: AutoAdminLogon Type: REG_SZ Value: 0 - không cho tự động đăng nhập,1- cho phép tự động đăng nhập. Chú ý! Khi đặt chế độ tự động Logon thì phải đặt chế độ cho phép tự động Logon. Thảm khảo Cho phép tự động Logon Vô hiệu hoá phím Shift khi Logon. Mặc định, nếu muốn không cho các chương trình tự động chạy cùng với Windows khi bắt đầu đăng nhập vào hệ thống thì ta có thể nhấn và giữ phím Shift. Chúng ta có thể vô hiệu hoá phím Shift để thực hiện chức năng này. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên là "IgnoreShiftOverride" và gán giá trị cho nó là 1 để vô hiệu hoá. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) IgnoreShiftOverride REG_SZ 1 My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: IgnoreShiftOverride Type: REG_SZ Value: 1 - vô hiệu hoá phím Shift khi đăng nhập
 8. Vô hiệu hoá thao tác nhấn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del. Đôi lúc bạn thấy Windows yêu cầu nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del rồi mới hiện cửa sổ Logon, dễ thấy nhất trong Windows 2000. Chúng ta có thể tắt chế độ này đi để Windows vào thẳng cửa sổ đăng nhập mà không cần bất kỳ thao tác nào trước đó. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới giá trị kiểu DWORD với tên "DisableCAD" nếu chưa có và gán dữ liệu cho nó là 1 để không yều cầu tổ hợp phím khi Logon. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) DisableCAD REG_DWORD 0x00000001(1) My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon. Name: DisableCAD Type: REG_DWORD Value: 0 - yêu cần nhấn Ctrl+Alt+Del. 1- vô hiệu hoá. Yêu cầu Password khi UnLock máy và thoát khỏi Screen Saver. Hướng dẫn này giúp bạn hiện cửa sổ yêu cầu nhập Password để bảo vệ máy bạn khi bạn Unlock hoặc chạy ScreenSaver. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên là "ForceUnlockLogon" nếu chưa có và gán dữ liệu của nó là 1 để yêu cầu password khi unlock máy hoặc thoát ScreenSaver. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data (Default) REG_SZ (not set value) ForceUnlockLogon REG_DWORD 0x00000001(1) My Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: ForceUnlockLogon Type: REG_DWORD Value: 0 - không yêu cầu password, 1 - yêu cầu password ngoài ra trong Windows còn 1 thủ thuật khác cũng có thể điều chỉnh như trong Registry nhưng giao diện dễ làm việc hơn,và dễ kiểm soát những thay đổi hơn
 9. trong so với Registry đó là lệnh MMC (vao Run gỏ MMC.....) sau đó chọn console tương ứng để làm việc và hiệu chỉnh,sau loạt bài Registry này thangbom sẽ cố gắng bàn 1 chút về moi trường khi chay lệnh MMC nhé :p manthang 29-06-2006, 02:41 PM Hồi trước trên Echip.com.vn cũng đăng tải gói thủ thuật registry cũng khá hay nhưng không bít có còn không (có thể down được) thangbomdongnai 29-06-2006, 03:05 PM không biết bạn đã đọc những trang này chưa cũng có nhiều điều đáng để xem lắm đó http://www.911.com.vn http://www.vietnamlab.com bạn tham khảo nhé nice :D thangbomdongnai 29-06-2006, 03:49 PM đây là file tui tổng hợp từ net về,các pác tham khảo nhé manthang 30-06-2006, 02:08 PM uhm, được thế này thì cảm ơn bác quá. thanks! thangbomdongnai 03-07-2006, 12:21 AM như đã hứa,hôm này Bom post bài sữ dụng lệnh mmc,đây là một môi trường có nhiều tính năng như trong Registry nhưng giao diện làm việc dễ dàng hơn và quan trọng nhất là dễ kiểm soát mọi thay đổi hơn là điều chỉnh trong Registry nào bắt đầu nhé :) Đầu tiên bạn vào Start--->Run,gỏ vào chữ MMC .giao diện xuất hiện như hình sau http://aznpix.net/img2/Kj658937.jpg Chọn File ,chon Add/Remove Snap in…. như hình Sau đó bạn chon Add Khung Add Standalone xuat hien,bạn kéo chọn Group Policy Object Editor ,sau đó chon Add màn hình xuất hiện như sau: http://aznpix.net/img8/MO459097.jpg http://aznpix.net/img7/s4l59314.jpg Click nút Finish http://aznpix.net/img5/28P59781.jpg
 10. Từ đây ta bắt đầu làm quen với giao hiện như hình trên.Bên trái là tất cả những cấu hình của Win,bên phải là những cấu hình mà ta thực thi trên nó.Bạn chú ý bên trái gồm 2 phần cơ bản nhất là Computer configuration và User Configuration, ở bài viết này ta làm việc trên User Configuration. Click vào dấu (+) của User Configuration nó sẽ bung ra 3 thành phần chính là : Software Setting Windows Setting Administrative Template . Trong 3 thành phần trên,phần mà ta làm việc nhiều nhất là Administrative Template Ví dụ : muốn ẩn 1 trong những ổ đĩa hoặc toàn bộ ổ đĩa ,ta chọn Administrative-- >Windows Explore,khung hình xuất hiện như sau http://aznpix.net/img5/28P59781.jpg Bên cột phải bạn tìm hàng :"Hide these specified drives in my computer " như hình trên hoặc bạn muốn cấm người khác truy xuất vào những dữ liệu trên các ổ cứng trên máy của bạn .Bạn chọn hàng “Prevent accsess to drives from My computer “.double Click vào nó,1 khung hình xuất hiện http://aznpix.net/img2/1To59965.jpg Thông thường Win mặc định là Not Configured,bạn click chọn Enable để mở chức năng cấm truy xuất vào ổ đĩa ,sau đó nhấn Apply,nhấn OK http://aznpix.net/img7/DIo60124.jpg để 1 lệnh được thực thi,khi cấu hình xong 1 chức năng nào đó ,bạn ra Run,gõ chữ " gpupdate /force ",trong trường hợp này khi cấu hình cấm truy xuất ở đĩa xong,vào Run gỏ Gpupdate /force ,lúc này bạn vào từng ổ đĩa mà bạn đã bật chức năng ấm truy xuất,nó sẽ báo lổi Access is Denied Một ví dụ khác,bạn muốn ẩn thanh Run tren Start Menu Click vào hàng chữ “Start Menu and Taskbar” bên cột bên trái,cột bên phải xuất hiện như sau: http://aznpix.net/img3/MjR60329.jpg chọn “Remove Run menu from Start Menu”,Double click ,sau đó chọn Enable . sau đó vẫn ra Run --->gỏ chữ gpupdate /force để thực thi lệnh Một ví dụ tiếp :cấm truy cập vào Control Panel : Click chuot vào dòng Control Panel bên cột bên trái Giao diện xuất hiện như hình bên dưới. http://aznpix.net/img2/WUc60449.jpg
 11. chọn “Prohibit access to Control Panel ,Double click ,chọn Enable.Ra Run go “gpupdate /force” Trên đây là một vài ví dụ cơ bản về việc sử dụng và cấu hình khi dùng lệnh MMC . Điều cơ bản mà các bạn cần nhớ là khi thực thi 1 hành động đó nên gỏ “Gpupdate /force” để hành động đó được thực thi. bạn có thể cấu hình rất nhiều điều trong môi trường này.ví dụ như cấm một chương trình nào đó chạy. Ẩn một hay nhiều tính năng trên màn hình Desktop v.v….và v.v ……Giới hạn trong bài viết này không thể diển tả hết những cấu hình trong môi trường này.Các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thêm nhé Đây là một môi trường làm việc có chức năng như registry nhưng giao diện dể làm việc hơn và diều quan trọng là bạn dễ kiểm soát các sự thay đổi hơn so với Registry. Chúc các bạn thành công !
Đồng bộ tài khoản