Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 18

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
306
lượt xem
226
download

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ bản quản lý nội dung trong Joomla! 1.0.x Quản lý nội dung trong Joomla! là công việc thường ngày của các Quản trị Web (Admin). Đối với người mới bắt đầu làm quen với Joomla! sẽ thấy khó khăn trong công việc này, phần này sẽ hướng dẫn các thao tác cơ bản tạo các cấp quản lý và nội dung trong Joomla! Lưu ý: nếu bạn đã cài gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! thì bạn có thể sử dụng tiếng Việt trong phần này. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 18

  1. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Cơ bản quản lý nội dung trong Joomla! 1.0.x Quản lý nội dung trong Joomla! là công việc thường ngày của các Quản trị Web (Admin). Đối với người mới bắt đầu làm quen với Joomla! sẽ thấy khó khăn trong công việc này, phần này sẽ hướng dẫn các thao tác cơ bản tạo các cấp quản lý và nội dung trong Joomla! Lưu ý: nếu bạn đã cài gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! thì bạn có thể sử dụng tiếng Việt trong phần này. Đăng nhập (Login) vào Admin. Chuẩn bị các Media (File, picture, Audio, Video...) để chèn vào nội dung:  Trong Control Panel chọn Media Manager.  Trong Media Manager hãy lưu ý đến thư mục (Folder) Stories, đây là thư mục mặc định để lưu trữ Media cho các nội dung của trang Web. Mở thư mục Stories, bạn sẽ thấy các Media và có thể có các thư mục chứa Media khác.  Tạo thêm các thư mục để tiện quản lý các Media theo chủ đề, nội dung khác nhau bằng cách nhập tên vào phần Create Directory và nhấn Create.  Các Media có thể được tải lên bằng cách chọn Browse, chọn File Media từ máy tính của bạn và nhấn Open, sau đó chọn Upload. Collection by traibingo at buaxua.vn
  2. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Xóa Media hoặc Folder bằng các nhấn vào biểu tượng thùng rác nằm ngay bên dưới chúng.  Xem thông tin và vị trí của Media bằng cách nhấn vào biểu tượng cây viết nằm ngay bên dưới chúng. Thông tin sẽ hiện ở phần Image/URL Code.  Nhấn Cancel để thoát khỏi Media Manager. Tạo Section:  Trong Control Panel chọn Section Manager.  Trong Section Manager chọn New.  Trong Section: New [New Section]: o Title: Tựa đề của Section, đây là phần hiển thị trên trang Web, có thể khác Section Name. o Section Name: Tên của Section, đây là tên để quản lý Section, có thể khác Title. o Image: Chọn hình ảnh thể hiện của Section trên trang Web, có thể chọn hoặc không. o Image Position: Vị trí hình ảnh của Section, có 3 lựa chọn: giữa, trái, phải. o Access Level: Chọn cấp độ cho phép người dùng truy cập vào Section này. Public: cho phép bất cứ người nào cũng có thể truy cập, Registered: chỉ có những người đã đăng nhập (thành viên) mới được truy cập, Special: Chỉ có Quản trị và các thành viên cao cấp mới được phép truy cập. Collection by traibingo at buaxua.vn
  3. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x o Published: Cấp quyền hiệu lực (xuất bản) cho Section này, không (no): tạo nhưng không sử dụng, có (yes): tạo và có sử dụng. o Description: Thông tin về Section này, có thể không cần. Các Menu trong phần này được sử dụng như các chương trình soạn thảo văn bản. o MOSImage Directories: Chọn thư mục chứa các Media (File, picture, Audio, Video...) để chèn vào phần nội dung thuộc Section này. All: chọn tất cả, None: không chọn, chọn một hoặc nhiều thư mục khác nhau bằng cách nhấn chuột và giữ phím Ctrl.  Sau khi chọn xong nhấn Save để kết thúc việc tạo Section. Có thể tạo thêm các Section khác bằng các bước như trên. Tạo Category:  Trong Control Panel chọn Category Manager.  Trong Category Manager chọn New. Collection by traibingo at buaxua.vn
  4. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Trong Category: New [Content:]: o Category Title: Tựa đề của Category, đây là phần hiển thị trên trang Web, có thể khác Category Name. o Category Name: Tên của Category, đây là tên để quản lý Category, có thể khác Category Title. o Section: Chọn Section để chứa Category này, một Section có thể chứa nhiều Category. o Image: Chọn hình ảnh thể hiện của Category trên trang Web, có thể chọn hoặc không. o Image Position: Vị trí hình ảnh của Category, có 2 lựa chọn: trái, phải. o Access Level: Chọn cấp độ cho phép người dùng truy cập vào Category này. Public: cho phép bất cứ người nào cũng có thể truy cập, Registered: chỉ có những người đã đăng nhập (thành viên) mới được truy cập, Special: Chỉ có Quản trị và các thành viên cao cấp mới được phép truy cập. o Published: Cấp quyền hiệu lực (xuất bản) cho Category này, không (no): tạo nhưng không sử dụng, có (yes): tạo và có sử dụng. o Description: Thông tin về Category này, có thể không cần. Các Menu trong phần này được sử dụng như các chương trình soạn thảo văn bản. o MOSImage Directories: Chọn thư mục chứa các Media (File, picture, Audio, Video...) để chèn vào phần nội dung thuộc Category này. Use Section Settings: chọn giống như Section, All: chọn tất cả, None: không chọn, chọn một hoặc nhiều thư mục khác nhau bằng cách nhấn chuột và giữ phím Ctrl. Thông thường chọn Use Section Settings. Collection by traibingo at buaxua.vn
  5. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Sau khi chọn xong nhấn Save để kết thục việc tạo Category. Có thể tạo thêm các Category khác bằng các bước như trên. Tạo Content (nội dung cho Web Site):  Trong Control Panel chọn Add New Content.  Trong Category Manager chọn New.  Trong Category: New [Content:]: o Title: Tựa đề của Content, đây là phần hiển thị trên trang Web, có thể khác Title Alias. o Title Alias: Tên được gán cho Content giúp tạo các tiêu đề động hay dùng trong kỹ thuật SEF để tạo liên kết, có thể khác Title. o Section: Chọn Section có các Category để chứa Content. o Category: Chọn Category để chứa Content này, một Category có thể chứa nhiều Content. o Intro Text: Phần đầu của Content, đây là phần tóm tắt hay giới thiệu, bắt buộc phải có. Có thể sử dụng các chức năng soạn thảo và định dạng văn bản. Collection by traibingo at buaxua.vn
  6. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x o Main Text: Phần chính của Content, có thể sử dụng các chức năng soạn thảo và định dạng văn bản. o Show on Front Page: Cho phép Content này được hiển thị trên trang chính. o Published: Cấp quyền xuất bản (hiển thị) cho Content này, không đánh dấu: tạo nhưng không xuất bản, đánh dấu: tạo và có xuất bản. o Access Level: Chọn cấp độ cho phép người dùng xem Content này. Public: cho phép bất cứ người nào cũng có thể xem, Registered: chỉ có những người đã đăng nhập (thành viên) mới được xem, Special: Chỉ có Quản trị và các thành viên cao cấp mới được phép xem. Collection by traibingo at buaxua.vn
  7. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Chọn Save để lưu Content này lại. Đây là các nguyên tắc cơ bản để tạo các cấp quản lý và nội dung cho Web Site, phần tạo Content (nội dung) còn có các chức năng khác nữa sẽ được đề cập chi tiết trong các bài sau. Collection by traibingo at buaxua.vn
Đồng bộ tài khoản