Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 25

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
146
lượt xem
105
download

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc Template joomla! 1.5.x Bài viết này sẽ trình bày phần nội dung cơ bản của tập tin index.php và templateDetails.xml trong Template của joomla! 1.5.x, qua đó sẽ hiểu được cấu trúc và hoạt động của Template trong Joomla! templateDetails.xml Đây là tập tin chứa các thông tin và thông số của Template.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 25

  1. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Cấu trúc Template joomla! 1.5.x Bài viết này sẽ trình bày phần nội dung cơ bản của tập tin index.php và templateDetails.xml trong Template của joomla! 1.5.x, qua đó sẽ hiểu được cấu trúc và hoạt động của Template trong Joomla! templateDetails.xml Đây là tập tin chứa các thông tin và thông số của Template.  Thông tin cơ bản: Đây là các thông tin của Template được hiển thị trong phần Quản lý Template (Template Manager)  Khai báo các tập tin: Đây là phần khai báo các tập tin được sử dụng trong Template, mỗi tập tin đều phải khai báo rõ đường dẫn tính từ thư mục gốc của Template. Joomla! sẽ dùng các thông tin này để đặt các tập tin vào đúng vị trí của nó, các thư mục sẽ được tự động tạo ra khi cần thiết. Collection by traibingo at buaxua.vn
  2. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Khai báo các vị trí: Đây là phần khai báo các vị trí có trong Template, trong Joomla! 1.5 không có phần quản lý các vị trí (Position) Module mà tất cả đều được khai báo tại đây, nếu muốn thêm một vị trí mới thì thêm vào phần này.  Các thông số: Mỗi Template có thể có thêm các thông số, các thông số này được thiết lập trong phần Quản lý Template (Template Manager) có chức năng làm thay đổi màu sắc, độ rộng,... của Template. Collection by traibingo at buaxua.vn
  3. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x index.php: Đây là tập tin chứa các lệnh dùng để điều khiển mọi hoạt động và hiển thị các thành phần của trang web, tất cả các trang web đều được hiển thị thông qua tập tin này. Ngoài các cấu trúc thông thường của tập tin html, trong index.php còn có các dòng lệnh cơ bản sau đây: 1. Khai báo ngôn ngữ được sử dụng. 2. Phần thông tin của trang web, tiêu đề và các thông tin của trang web sẽ được chèn vào vị trí này. 3. Khai báo tập tin bảng kiểu dùng để định dạng cho Template. 4. Các dòng lệnh tạo vị trí (name) và chèn Module (type="modules") vào vị trí này, hiển thị theo kiểu (style). Trong template có nhiều dòng lệnh này để tạo nhiều vị trí, mỗi vị trí có tên khác nhau và được khai báo trong tập tin templateDetails.xml Collection by traibingo at buaxua.vn
  4. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x 5. Dòng lệnh chèn Message, đây là dòng lệnh hiển thị các thông báo của Joomla! trên trang web, mỗi Template chỉ có một vị trí này và thường được đặt phía trên để dễ nhận thấy. 6. Dòng lệnh chèn Component, đây là vị trí chính (Mainbody) của trang web, mỗi Template chỉ có một vị trí này. 7. Dòng lệnh lấy các thông số được thiết lập trong phần Quản lý Template (Template Manager) 8. Các dòng lệnh dùng để chèn chữ vào Template, các dòng chữ này có nội dung cố định và sẽ luôn xuất hiện trong tất cả các trang. Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.0.x Sau khi cài đặt Joomla!, Web Site mặc định sẽ hiển thị ngôn ngữ (Language) là tiếng Anh, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ này sang tiếng Việt nếu muốn. Joomla! cho phép thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Web Site bằng cách cài đặt thêm các gói ngôn ngữ. Ngôn ngữ của Joomla! được đóng gói dưới dạng File nén, bạn phải tải về các gói ngôn ngữ đúng với phiên bản của Joomla! mà bạn đang sử dụng, gói ngôn ngữ dành cho Joomla! 1.0.x được tải về tại trang web: http://www.joomlaviet.org hoặc tải gói cài đặt ngôn ngữ Việt cho Joomla! 1.0.x tại đây. Đăng nhập (Login) vào Admin. Collection by traibingo at buaxua.vn
  5. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Chọn Installers -> Languages.  Trong Install new Language - Site, nhấn Browse để chọn File ngôn ngữ, nhấn Upload File & Installer để cài đặt. Lưu ý: Thư mục media và language phải cho phép ghi (Writeable).  Nhấn Continue khi được thông báo việc cài đặt đã thành công. Collection by traibingo at buaxua.vn
  6. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Trong Language Manager [Site], chọn ngôn ngữ là VietNam và nhấn Publish để sử dụng làm ngôn ngữ mặc định cho Web Site. Bạn cũng có thể chọn Edit để thêm bớt hay sửa lại các từ tiếng Việt trong gói ngôn ngữ này. Bây giờ Web Site của bạn đã hiển thị được tiếng Việt với Font Unicode, tuy nhiên một số Menu và nội dung vẫn còn tiếng Anh. Đó là các mẫu dữ liệu do Joomla! tạo ra khi cài đặt, bạn có thể xóa chúng đi hoặc sửa lại thành tiếng việt trong phần Admin. Collection by traibingo at buaxua.vn
  7. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Lưu ý:  Có thể chỉnh sửa hoặc thêm các từ tiếng Việt vào File ngôn ngữ bằng cách mở File vietnam.php trong thư mục Language, thêm hoặc sửa các dòng DEFINE('_từ_tiếng_Anh','Từ tiếng Việt'); Ngoài ra nếu không muốn hiển thị từ đó trên trang Web thì có thể sửa lại bằng cách để trống phần 'Từ tiếng Việt' (DEFINE('_từ_tiếng_Anh',' ');)  Một số Template sẽ không hiển thị được tiếng Việt vì không định nghĩa để sử dụng tiếng Việt, khắc phục vấn đề này bằng cách sẽ mở File index.php trong thư mục Template đang sử dụng, kiểm tra và thay thế đoạn Code sau đây với đoạn Code có sẵn nằm ở phần đầu của File này:
Đồng bộ tài khoản