intTypePromotion=3

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 37

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
238
lượt xem
154
download

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách đưa Web Site Joomla! từ Localhost lên Web Host Sau khi đã cài đặt và cấu hình cho Joomla! tại Localhost, công việc tiếp theo là đưa Website lên Web Host (Host) để bắt đầu hoạt động trong hệ thống mạng toàn cầu. Sau đây là cách tạo Database và đưa Website Joomla! từ Localhost lên Web Host: Tạo Database trên Host:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 37

  1. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Cách đưa Web Site Joomla! từ Localhost lên Web Host Sau khi đã cài đặt và cấu hình cho Joomla! tại Localhost, công việc tiếp theo là đưa Website lên Web Host (Host) để bắt đầu hoạt động trong hệ thống mạng toàn cầu. Sau đây là cách tạo Database và đưa Website Joomla! từ Localhost lên Web Host: Tạo Database trên Host:  Đăng nhập vào phần quản lý Host (Cpanel) và chọn MySQL Database.  Trong phần Create New Database nhập tên cho Database muốn tạo sau đó nhấn Create Database. Collection by traibingo at buaxua.vn
  2. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Trong phần MySQL Users nhập tên người dùng vào Username và mật khẩu vào Password. Đây là tên và mật khẩu dùng để truy cập Database, có thể đặt tùy ý. Nhập mật khẩu giống như trên vào Password (Again) thêm một lần nữa và nhấn Create User. Có thể tạo thêm nhiều tên người dùng khác nếu muốn.  Trong phần Add User To Database chọn tên người dùng vừa tạo bên trên trong mục User và chọn tên của Database nào muốn cho phép người dùng này truy cập trong mục Database, sau đó nhấn Submit. Có thể làm thêm nếu muốn cho phép nhiều người dùng truy cập Database. Nếu làm đúng các bước như trên thì trong phần Current Database sẽ có tên của Database và tên của người dùng được phép truy cập Database tương ứng. Lưu ý phải nhớ tên của Database, tên người dùng (Username) và mật khẩu (Password) để khai báo khi cài đặt Joomla! hoặc khi muốn truy cập Database. Collection by traibingo at buaxua.vn
  3. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Lưu ý: Một số Free Host không cho phép tạo tên người dùng (Username) mà lấy luôn tên người dùng và mật khẩu giống với Username và Password dùng để truy cập vào phần quản lý Host. Cài đặt, đưa Web Site Joomla! lên Host: Bây giờ đã có thể cài đặt mới hoặc đưa Web Site đã được cài đặt từ Loacalhost lên Host. Có 2 cách để đưa Web Site Joomla! lên Host: CÁCH 1:  Copy bộ cài đặt Joomla! lên thư mục gốc (Web Root) của Host, thư mục này thường có tên là htdocs, publish_html, www,... Dùng chương trình quản lý File (File manager) của Host để giải nén. Tiến hành cài đặt bình thường như trên Localhost. Sử dụng tên Database, tên người dùng và mật khẩu được tạo ở phần trên.  Copy các File và Folder của Web Site đã được cài đặt từ Localhost lên Host để thay thế (OverWrite) các File và Folder vừa mới cài đặt, ngoại trừ File configuaration.php (giữ lại File này).  Export dữ liệu của Database từ Localhost ra một File sau đó Import File này vào Database trên Host. Import dữ liệu vào Database bằng cách sử dụng phpMyAdmin trong phần quản lý Host (Cpanel).    Login vào Admin và tiếp tục chỉnh sửa các thông số khác (tên của Web Site, từ khóa,...) trong phần Global Configuration. Lưu ý tên và mật khẩu truy cập Admin sẽ khai báo giống như lúc cài đặt bên trên. CÁCH 2:  Copy toàn bộ Web Site đã cài đặt từ Localhost lên thư mục gốc (Web Root) của Host, thư mục này thường có tên là htdocs, publish_html, www,... Có thể để nguyên Web Site và copy lên Host thông qua chương trình FTP hoặc chương trình quản lý File (File Manager) của Host. Hoặc có thể nén các tập tin (File) và thư mục Collection by traibingo at buaxua.vn
  4. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x (Folder) của Web Site dưới dạng ZIP và copy lên Host rồi sau đó dùng chương trình quản lý File của Host để giải nén.  Lưu ý có thể Copy lên thư mục gốc (Web Root) của Host hoặc tạo thêm một thư mục khác trong thư mục gốc rồi copy vào đó.  Export dữ liệu của Database từ Localhost ra một File sau đó Import File này vào Database trên Host. Import dữ liệu vào Database bằng cách sử dụng phpMyAdmin trong phần quản lý Host (Cpanel).  Mở File configuaration.php của Joomla! trên Host, tìm và sửa lại các thông số sau cho phù hợp với Host: Đối với Joomla! 1.0.X: Khai báo dường dẫn đến thư mục chứa Web Site: $mosConfig_absolute_path = '/duong_dan/thu_muc_chua_web'; Thí dụ: Nếu Joomla! được đặt tại thư mục Web gốc: $mosConfig_absolute_path = 'home/username/htdocs'; Nếu Joomla! được đặt trong thư mục con tên là joomla: $mosConfig_absolute_path = 'home/username/htdocs/joomla'; Khai báo dường dẫn đến thư mục Cache: $mosConfig_cachepath = '/duong_dan/thu_muc_chua_web/cache'; Thí dụ: $mosConfig_absolute_path = 'home/username/htdocs/cache'; Hoặc: $mosConfig_absolute_path = 'home/username/htdocs/joomla/cache'; Địa chỉ Database: $mosConfig_host = 'dia_chi_sever'; Thông thường là localhost, nếu ở vị trí khác thì có thể xem trong Account Information hoặc trong phpMyAdmin để biết. Collection by traibingo at buaxua.vn
  5. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x thí dụ: $mosConfig_host = 'localhost'; Hoặc: $mosConfig_host = 'sql4.byethost2.com'; Tên của Database: $mosConfig_db = 'ten_database'; Đây là tên của Database đã được tạo ở phần trên. Thí dụ: $mosConfig_db = 'joomla'; Tên người dùng (Username): $mosConfig_user = 'ten_nguoi_dung'; Đây là tên dùng để truy cập Database được tạo ở phần trên. Thí dụ: $mosConfig_db = 'buaxua'; Mật khẩu (Password) truy cập Database: $mosConfig_password = 'mat_khau'; Đây là mật khẩu dùng để truy cập Database được tạo ở phần trên. Thí dụ: $mosConfig_password = '123456'; Địa chỉ dẫn đến Web Site: $mosConfig_live_site = 'http://yourdomain.com'; Đường dẫn này bao gồm địa chỉ và thư mục chứa Web Site nếu có. Collection by traibingo at buaxua.vn
  6. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Thí dụ: $mosConfig_live_site = 'http://www.buaxua.vn'; Hoặc: $mosConfig_live_site = 'http://www.buaxua.vn/joomla'; Đối với Joomla! 1.5.X: Khai báo lại các thông số của Database như: Địa chỉ, tên, tên truy cập và mật khẩu giống như Joomla! 1.0.x Sau đó chỉ cần khai báo lại đường dẫn đến thư mục logs và tmp của Joomla! Thí dụ: var $log_path ='/home/domain/public_html/logs'; var $log_path ='/home/domain/public_html/tmp'; Lưu ý tên và mật khẩu truy cập Admin giống như trên Localhost. Collection by traibingo at buaxua.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản