Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 7

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
97
download

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc Template trong Joomla! 1.0.x Bài viết này sẽ trình bày phần nội dung của File index.php, đây là File chính của Temp, qua đó bạn sẽ hiểu được cấu trúc và hoạt động của Temp trong Joomla! File index.php nằm trong thư mục chứa Temp, bạn có thể dùng bất cứ chương trình soạn thảo văn bản đơn giản nào (Notepad, Write...) để mở và chỉnh sửa File hoặc cũng có thể sử dụng chức năng Edit trong Template Manager của Joomla!. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 7

  1. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Cấu trúc Template trong Joomla! 1.0.x Bài viết này sẽ trình bày phần nội dung của File index.php, đây là File chính của Temp, qua đó bạn sẽ hiểu được cấu trúc và hoạt động của Temp trong Joomla! File index.php nằm trong thư mục chứa Temp, bạn có thể dùng bất cứ chương trình soạn thảo văn bản đơn giản nào (Notepad, Write...) để mở và chỉnh sửa File hoặc cũng có thể sử dụng chức năng Edit trong Template Manager của Joomla!.  Trong Amin, chọn Site -> Template Manager -> Sites Template.  Chọn Temp cần xem hoặc sửa, nhấn Edit HTML. bài này sử dụng Temp Madeyourweb có sẵn trong Joomla! Collection by traibingo at buaxua.vn
  2. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Trong Template HTML Editor sẽ hiện ra nội dung của File index.php. Phần đầu (Head):  Ngăn không cho truy cập trực tiếp vào File.  Định nghĩa các tiêu chuẩn của File html.  Hiển thị các thông số của trang Web như: tên của trang Web, các từ khóa... được thiết lập trong Global Confiuration.  Khởi tạo chương trình soạn thảo văn bản trực quan (WYSIWYG- editor)  Định nghĩa kiểu nội dung. Collection by traibingo at buaxua.vn
  3. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Chỉ định các File bảng kiểu CSS cho Temp. Phần thân (Body):  Vị trí User4.  Vị trí User3.  Vị trí đặt Logo của Web Site.  Vị trí đặt Banner quảng cáo. Collection by traibingo at buaxua.vn
  4. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Hiển thị vị trí (đường dẫn) của trang hiện tại.  Vị trí Left.  Vị trí User1.  Vị trí User2.  Vị trí MainBody, đây là phần nội dung chính của trang Web.  Vị trí Right và Top. Phần cuối (Footer): Collection by traibingo at buaxua.vn
  5. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Vị trí cuối trang (Footer) và Debug. Collection by traibingo at buaxua.vn
Đồng bộ tài khoản