Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 8

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
129
lượt xem
81
download

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng Related Item để tạo danh mục các tin liên quan Module Related Item có chức năng tạo danh mục các tin liên quan, các tin này có nội dung liên quan với tin đang được xem. Các tin được chọn liên quan là các tin có từ khóa (Keyword) giống nhau. Sau đây là hướng dẫn cách sử dụng Module Related Item để tạo danh mục các tin liên quan cho Joomla! 1.0.x

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 8

  1. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Sử dụng Related Item để tạo danh mục các tin liên quan Module Related Item có chức năng tạo danh mục các tin liên quan, các tin này có nội dung liên quan với tin đang được xem. Các tin được chọn liên quan là các tin có từ khóa (Keyword) giống nhau. Sau đây là hướng dẫn cách sử dụng Module Related Item để tạo danh mục các tin liên quan cho Joomla! 1.0.x Bước 1:  Chỉnh sửa Template để tạo thêm vị trí hiển thị cho Module Related Item, vị trí này thường được đặt nằm ngay sau phần hiển thị nội dung chính (Content).  Mở tập tin index.php nằm trong thư mục Template đang sử dụng, tìm dòng và thêm vị trí user6 (hoặc user7, user8,...) vào dòng này bằng cách sửa lại như trong hình.  Kiểm tra lại để chắc chắn là vị trí mới đã được tạo Bước 2: Trong phần Quản trị (Admin) truy cập vào phần Quản lý Module và thiết lập thông số cho Module Related Item như trong hình sau: Collection by traibingo at buaxua.vn
  2. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Chú ý:  Để hiện được các tin trong Module Related Item thì các tin muốn hiện phải có ít nhất một từ khóa giống nhau và các tin này có thể khác Section, Category. Collection by traibingo at buaxua.vn
  3. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Các từ khóa được nhập vào trong phần Meta Info -> Keywords khi tạo nội dung, mỗi từ khóa cách nhau bởi dấu phẩy  Nếu muốn hiển thị tất cả các tin trong cùng một Section hoặc Category thì chỉ cần tạo cho các tin này có từ khóa là tên của Section hoặc Category giống nhau. Cơ bản về Back-end của Joomla! 1.0.x Back-end là phần quản lý Web Site dành cho các Quản trị (Administrator), chủ nhân của Web Site. Phần này cho phép cấu hình các thông số về hoạt động, nội dung, hình thức và quản lý các thành phần, bộ phận được tích hợp thêm cho Web Site. Địa chỉ để vào Back-end trên localhost là http://localhost/administrator Sau khi Log-in vào Aministrator (Admin) bạn sẽ thấy bảng điều khiển (Control Panel) và các Menu chức năng của Admin. Bảng điều khiển này có các mục như sau: Collection by traibingo at buaxua.vn
  4. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Add new content: Thêm nội dung (bài viết, tin...) mới.  Content Items Manager: Quản lý các nội dung có sẵn (tạo thêm, sửa, xóa, di chuyển...).  Staitc Content Manager: Quản lý các nội dung tĩnh (các nội dung này thường ít thay đổi).  Frontpage Manager: Quản lý nội dung của trang chủ (các nội dung này sẽ hiển thị trên trang chủ).  Section Manager: Quản lý các Section (tạo thêm, sửa, xóa...)  Category Manager: Quản lý các Category (tạo thêm, sửa, xóa...)  Media Manager: Quản lý các File hình ảnh (tải hình lên Web Site, sao chép, xóa...)  Trash Manager: Quản lý các nội dung, Menu đã bị xóa. Các nội dung hoặc Menu sau khi xóa sẽ được đưa vào đây, nơi đây bạn có thể phục hồi lại hoặc xóa triệt để các thành phần này.  Menu Manager: Quản lý các Menu của Web Site (thêm bớt, sửa, xóa...)  Language manager: Quản lý các ngôn ngữ cho Web Site, bạn sẽ chọn ngôn ngữ để hiển thị trên các trang Web.  User Manager: Quản lý danh sách các thành viên của Web Site, trong đó có qui định chức năng, quyền hạn của các thành viên.  Global Configuration: Cấu hình các chức năng chính cho Web Site. Collection by traibingo at buaxua.vn
  5. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Các menu của Admin:  Home: Trang chủ của Admin.  Site: Trong đó có các phần quản lý Site như Control Panel, ngoài ra còn có thêm Template manager (Quản lý Template), Preview (Xem trước các thay đổi trong Back-end trên Front-end).  Menu: Quản lý các Menu.  Content: Quản lý nội dung của Web Site, Content by Section (quản lý nội dung theo từng Section, category), All Content (quản lý tất cả các nội dung), Archive manager (quản lý lưu trữ nội dung), Page Impression Statistics (thống kê các nội dung được xem).  Components: Quản lý và cấu hình hoạt động cho các Component.  Modules: Quản lý các Module (Mod) tren Web Site, Site Modules là các Mod của Front-end và Administrator Modules là các Mod của Back-end.  Mambots: Quản lý các Mambot của Web Site.  Installers: Cài đặt thêm hoặc bỏ bớt các Template, Language, Com, Mod, Mambot cho Web Site.  Messages: Quản lý việc gởi thư đến các thành viên của Web Site.  System: Kiểm tra, thông tin của Web Site.  Help: Nơi bạn nhận các giúp đỡ từ Joomla! Bảng thông tin của Web Site:  Logged: Các thành viên đăng nhập vào Web Site.  Components: Các Com trên Web Site. Collection by traibingo at buaxua.vn
  6. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  Popular: Các nội dung được xem nhiều nhất.  Latest Items: Các nội dung mới nhất.  Menu Stats: Các Menu trên Web Site. Collection by traibingo at buaxua.vn
  7. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được thiết kế ra để tạo nên các trang web. Tập tin (File) HTML là một văn bản có chứa các thẻ đánh dấu (markup tags), các thẻ đánh dấu này giúp các trình duyệt Web hiểu được cách trình bày và hiển thị trang Web. File HTML có phần mở rộng (Extension) là htm hay html và có thể được tạo ra bằng bất cứ chương trình xử lý văn bản đơn giản nào. Trong File HTML các phần tử (Element) được đánh dấu bằng các thẻ HTML. Các thẻ này được bao bởi dấu < và dấu >. Thông thường các thẻ HTML được dùng theo một cặp (thẻ bắt đầu) và (thẻ kết thúc), văn bản nằm giữa cặp thẻ này là nội dung của phần tử. Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường, có nghĩa là các kiểu chữ đều được xem như nhau. Một File HTML cơ bản có cấu trúc như sau: Tên của trang Web Nội dung của trang Web Liên kết Collection by traibingo at buaxua.vn
Đồng bộ tài khoản