THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
230
lượt xem
168
download

THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

 1. THỦ TỤC TUYỂN DỤNG I - MỤC ĐÍCH: Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. II – PHẠM VI: Thủ tục này áp dụng cho việc Tuyển dụng trong toàn bộ Công ty. III – ĐĨNH NGHĨA: không có. IV – NỘI DUNG: Người thực hiện Lưu đồ Mẫu biểu Nhu cầu tuyển dụng - Trưởng Bộ phận - BM mã số: 1/BM- - Phòng HCNS TTDT Xác định, tập hợp nhu cầu Lên kế hoạch
 2. - Phòng HCNS - Kế hoạch tuyển dụng 2/BM-TTDT - Phòng HCNS - Phòng HCNS Bản tự khai ứng viên: 3/BM-TTDT - Phòng HCNS - Trưởng Bộ phận Bài thi viết: 4/BM- TTDT; Bảng câu hỏi phỏng vấn: 5/BM- TTDT; BẢng đánh giá ứng viên: 6/BM-TTDT - Phòng HCNS Giấy nhận viêc: 7/BM- - Công nhân viên TTDT; Hợp đồngthử việc: 8/BM-TTDT - Trưởng Bộ phận Phiếu đánh giá nhân viên mới: 9/BM- - Phòng HCNS TTDT); Hợp đồng lao động chính thức - Phòng HCNS Thuyết minh lưu đồ: Việc tuyển dụng phải đáp ứng được nguyên tắc công bằng, công khai, đúng người đúng việc, có căn cứ và hiệu quả. Công ty cấm việc phân biệt đối xử trong tuyển dụng về chủng tộc, đẳng cấp, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo thương tật, giới tính, khuynh hướng chính trị, tuổi tác. Việc tuyển dụng lao động theo định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh từ cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ và lực lượng công nhân viên trực tiếp sản xuất được thực hiện theo quy trình tuyển dụng như sau: 1/- Nhu cầu tuyển dụng:
 3. Nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các nguồn sau: theo yêu cầu của GĐ, Phòng HCNS đề nghị, theo yêu cầu của các Bộ phận sử dụng. Các Bộ phận căn cứ nhu cầu công việc để lập kế hoạch tuyển dụng bao gồm các nội dung như sau: a) Tuyển dụng phục vụ yêu cầu cho công việc gì ? b) Điều kiện đòi hỏi người dự tuyển phải đáp ưng được về: Tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật và những điều kiện khác tùy theo tính chất công việc. c) Số lượng cần tuyển dụng. d) Loại lao động: chính thức hay thời vụ. e) Thời gian cần nhân sự. 2/- Xác định, tập hợp nhu cầu: Trưởng Bộ phận tập hợp nhu cầu nhân sự của các Bộ phận trực thuộc vào phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự và chuyển cho Phòng HCNS theo biễu mẫu mã số: 1/BM-TTTD. Phòng HCNS phải tiến hành các bước sau: a)Xác định lại nhu cầu tuyển dụng của các Bộ phận về số lượng, yêu cầu phục vụ cho công việc gì? b) Nếu xét thấy còn có một vài chi tiết chưa hợp lý thì trao đổi trực tiếp với Trưởng Bộ phận liên quan để thống nhất việc tuyển dụng; c) Sau khi thống nhất nhu cầu cần tuyển dụng thì tiến hành tổng hợp theo từng đối tượng lao động, số lượng lao động cần tuyển; d) Lập tờ trình cho GĐ để xin ý kiến tuyển dụng lao động (có phân tích và thuyết minh cụ thể); Nếu không đảm bảo các yêu cầu thì sẽ thống nhất lại với các Trưởng Bộ phận liên quan theo ý kiến của GĐ, nếu có những điểm chưa đồng ý thì phải thuyết minh cụ thể trình GĐ giải quyết. 3/- Lên kế hoạch tuyển dụng: Sau khi được GĐ phê duyệt tuyển dụng, Phòng HCNS tiến hành lên kế hoạch tuyển dụng theo biểu mẫu: 2/BM-TTTD bao gồm: a) Số lượng và điều kiện tuyển dụng lao động cho từng công việc. b) Nơi cung cấp nguồn nhân lực (thông báo tuyển dụng tại chỗ, báo, đài, trung tâm giới thiệu việc làm, các trường đào tạo). c) Thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng. d) Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn người lao động (tùy theo từng đối tượng để bố trí người có trình độ chuyên môn để phỏng vấn, khảo sát nghiệp vụ chuyên môn). e) Thời gian phỏng vấn. f) Trình GĐ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng bao gồm chi phí tuyển dụng. Nếu GĐ chưa nhất trí thì dựa trên quan điểm của GĐ có sự trình bày của Phòng HCNS để thống nhất kế hoạch. 4/- Thông báo tuyển dụng:
 4. Sau khi kế hoạch tuyển dụng đã được duyệt, Phòng HCNS tiến hành thông báo tuyển dụng qua báo, đài, các trung tâm giới thiệu việc làm, các trường đào tạo hoặc niêm yết thông báo, với các yêu cầu cụ thể như : a) Các hồ sơ xin việc gồm: Lý lịch (2 bản), đơn xin việc (1), phiếu khám sức khỏe (1), CMND: bản sao có công chứng (1), hộ khẩu, các bằng cấp (tùy theo từng công việc), ảnh, địa chỉ liên lạc bằng điện thoại (nếu có). b) Mức lương khởi điểm; c) Địa điểm làm việc; d) Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ. 5/- Tiếp nhận hồ sơ: Phòng HCNS tiếp nhận hồ sơ của ứng viên, hướng dẫn ứng viên về Thủ tục tuyển dụng của công ty, lập danh sách ứng viên theo biểu mẫu: 11/BM-TTTD. Mã số ứng viên được ghi: xx-yy-zz. Trong đó xx số có 02 chữ số ghi mã viết tắt của chức danh sự tuyển, yy là số có 02 chữ số viết tắt của đợt thi, zz là số có 02 chữ số ghi thúu tự của tứng viên theo thời gian nộp hồ sơ. Mã số Vị trí Mã Vị trí Mã số Vị trí số 01 TP.HCNS 11 Thợ cắt 21 NV tiếp tân 02 NV Kinh doanh 12 Chuyền KCStrưởng 22 NV Kỹ thuật vest ton 03 NV kế hoạch 13 TL Giám đốc 23 NV hành chánh 04 NV kế toán 14 NV thiết kế 05 NV rập + sơ đồ 15 Trình dược viên 06 NV nhân sự 16 NV bán hàng 07 NV Quy trình đơn 17 Kê toán trưởng giá 08 Công nhân may 18 NV Promotion 09 NV kế hoạch SX 19 NV bảo vệ 10 Thợ ủi 20 Ví dụ nhân viên tiếp tân tuyển đợt 2, thứ tự nhận hồ sơ là 05 thì mã ứng viên là: 21- 02-05. Phòng HCNS tiến hành sơ kiểm ứng viên xin thi tuyển dụng như sau: a) Kiểm tra ứng cử viên có đủ tuổi không (căn cứ CMND, kiểm tra và đối chiếu với các giấy tờ khác, trường hợp nghi ngờ ứng viên không đủ tuổi thì có thể kiểm tra qua phỏng vấn, nếu ứng viên không đủ tuổi thì không nhận. b) Kiểm tra ứng viên có đủ hồ sơ không ? Hồ sơ gồm: - Sơ yếu lí lịch (bản chính – có xác nhận của chính quyền địa phương) - Giấy khám sức khỏe (bản chính – 1 bản). - Đơn xin việc (bản chính – có xác nhận của chính quyền địa phương) - Giấy tạm vắng (bản sao có chứng thực của đơn vị cấp giấy), hộ khẩu (bảo sao có công chứng – nếu có). - Giấy CMND bản sao.
 5. - Văn bằng chuyên môn liên quan (bản sao có công chứng). Toàn bộ các giấy tờ được làm không qúa 6 tháng tính đến ngày Phòng HCNS kiểm tra. Trường hợp ứng viên thiếu hồ sơ thì yêu cầu ứng viên bổ sung sau. c) Kiểm tra ứng viên có bằng cấp chuyên môn, có kinh nghiệm, có chuyên môn đáp ứng được công việc không? Nếu đạt yêu cầu thì Phòng HCNS thông báo lịch kiểm tra viết (nếu có) cho ứng viên, trường hợp không đạt thì trả hồ sơ cho ứng viên. Thông báo cho ứng viên được thực hiện bằng thư mời (trừ trường hợp không có địa chỉ của ứng viên). Thư mời theo biểu mẫu: 10/BM-TTTD. 6/- Kiểm tra ứng viên: - Thi viết ứng dụng cho toàn bộ nhân viên công ty trừ công nhân sản xuất (cắt, may, hoàn thành, KCS), bảo vệ, nhân viên giao nhận. - Phỏng vấn áp dụng cho toàn bộ CNV Công ty. 6.1 Kiểm tra kiến thức chuyên môn (bài kiểm tra viết): - Phòng HCNS thông báo lịch kiểm tra cho ứng viên. - Phòng HCNS tổ chức cho ứng viên được kiểm tra. - Trước khi thi, ứng viên ghi vào bản tự khai theo biểu mẫu: 3/BM-TTTD. - Ứng viên làm bài kiểm tra theo biểu mẫu: 4/BM-TTTD. - Sau khi thi xong, Phòng HCNS tổ chức việc chấm thi, thông báo kết quả thi cho ứng viên bằng điện thoại. - Bảng tổng kết kết quả kiểm tra viết được ghi theo biểu mẫu danh sách ứng viên: 11/BM-TTTD. 6.2 Phỏng vấn: - Đối với những ứng viên kiểm tra kiến thức chuyên môn đạt yêu cầu, Phòng HCNS lập danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn theo biểm mẫu: 12/BM-TTTD. Sau đó Phòng HCNS có trách nhiệm thông báo về lịch phỏng vấn và kiểm tra tay nghề, lịch này được thông báo cho ứng viên biết rõ. Thông báo phỏng vấn được thực hiện bằng thư mời theo biểu mẫu: 13/BM-TTTD. - Ứng viên không thi viết sẽ ghi vào bản tự khai theo biểu mẫu: 3/BM-TTTD. - Phòng HCNS chuyển ứng viên cho người phỏng vấn để kiểm tra hồ sơ và chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, cụ thể: a/ Các điều kiện tuyển dụng: 1) Các bằng cấp, hoặc tay nghề đã được đào tạo như thế nào ? 2) Người xin việc đã hiểu gì về Công ty. 3) Đã có kinh nghiệm làm việc hay không? nếu có thì thời gian là bao lâu ? đã làm việc ở nơi nào? 4) Điều kiện về ăn, ở, đi lại nếu được tiếp nhận;
 6. 5) Tìm hiểu đôi nét về nhân thân, hoàn cảnh gia đình; 6) Nguyện vọng khi được tiếp nhận làm việc. b/ Nghiệp vụ chuyên môn - Tùy theo đối tượng người phỏng vấn sẽ phỏng vấn, trắc nghiệm về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề. - Việc phỏng vấn được thực hiện theo biểu mẫu: 5/BM-TTTD. Sau khi phỏng vấn xong, người phỏng vấn ghi kết quả, chuyển bài phỏng vấn cho Phòng HCNS. Phòng HCNS tổng hợp kết quả theo biểu mẫu danh sách ứng viên: 13/BM-TTTD và ghi vào bảng đáng giá ứng viên mã số: 6/BM-TTTD (đối với ứng viên được tuyển dụng) trình GĐ duyệt kết quả tuyển dụng. Trên cơ sở duyệt của GĐ, Phòng HCNS lập thư mời nhân sự được tuyển dụng đến công ty để hướng dẫn thời gian làm việc, các quy định của công ty, các công việc cần thực hiện….Thư mời được lập theo biễu mẫu: 14/BM-TTTD. 8/- Lập hồ sơ tiếp nhận : - Tiến hành kiểm tra lại hồ sơ của ứng viên và chỉ làm thủ tục cho ứng viên được vào làm tại Công ty, nhận hồ sơ của ứng viên nếu ứng viên có đủ hồ sơ. - Tổ chức đào tạo nhân viên mới theo Thủ tục Đào tạo. - Hướng dẫn ứng viên ghi vào hợp đồng thử việc (đối với lao động chính thức cần có thời gian thử việc), vào hợp đồng lao động thời vụ nếu là lao động thời vụ. Thời gian thử việc là 2 tháng đối với lao động có chuyên môn từ đại học trở lân và 1 tháng đối với lao động khác. Cấp cho ứng viên một bản hợp đồng thử việc và lưu 1 bản hợp đồng thử việc vào hồ sơ. - Cấp giấy nhận việc cho ứng viên, phân biệt rõ ba trường hợp: tuyển dụng chính thức không qua thời gian thử việc, phải qua thời gian thử việc, lao động thời vụ . 9/- Thử việc: - Phòng HCNS chuyển bản copy giấy nhận việc cho bộ phận có nhu cầu nhân sự. - Phòng HCNS hướng dẫn ứng viên đến thử việc tại bộ phận có nhu cầu. - Trước khi hết thời hạn thử việc tối đa 5 ngày Bộ phận sử dụng có trách nhiệm nhận xét kết qủa thử việc phiếu đánh giá nhân viên mới và hướng dẫn người thử việc về Phòng HCNS để làm thủ tục ký hơp đồng lao động chính thức. Nếu hết thời hạn thử việc mà Bộ phận sử dụng không có nhận xét thử việc thì coi như Bộ phận đó đã chấp nhận người thử việc vào làm việc chính thức. - Phòng HCNS mời người lao động thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc và hướng dẫn thủ tục thanh toán lương thử việc cho ứng viên. 10/- Tiếp nhận chính thức: Phòng HCNS thông báo cho Trưởng bộ phận để mời người lao động ký kết hợp đồng lao động chính thức theo quy định của nhà nước. Phòng HCNS tiến hành làm các thủ tục để tiến hành ký hợp đồng lao động chính thức với ứng viên.
 7. 11/- Kết thúc, lưu trữ hồ sơ: - Lưu trữ hồ sơ cá nhân theo đơn vị, bộ phận. - Tất cả các thủ tục từng bước cho việc tuyển dụng nêu trên, sẽ được cập nhật toàn bộ những giấy tờ có liên quan để làm bằng chứng và trên cơ sở đó thiết lập một bộ hồ sơ hoàn chỉnh được lưu trử và duy trì vào hồ sơ cá nhân. 5. Tài liệu tham khảo:không có. 6. Phụ Lục: Phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự (biểu mẫu mã số: 1/BM-TTDT Kế hoạch tuyển dụng (biểu mẫu mã số: 2/BM-TTDT Hồ sơ ứng viên (biểu mẫu mã số: 3/BM-TTDT Bài thi viết (biểu mẫu mã số: 4/BM-TTDT Bảng câu hỏi phỏng vấn (biểu mẫu mã số: 5/BM-TTDT Bảng đánh giá ứng viên (biểu mẫu mã số: 6/BM-TTDT Giấy nhận viêc (biểu mẫu mã số: 7/BM-TTDT Hợp đồng thử việc (biểu mẫu mã số: 8/BM-TTDT Phiếu đánh giá nhân viên mới (biểu mẫu mã số: 9/BM-TTDT Thư mời kiểm tra chuyên môn (biểu mẫu mã số: 10/BM-TTDT Danh sách ứng viên thi chuyên môn (biểu mẫu mã số: 11/BM-TTDT Thư mời phỏng vấn (biểu mẫu mã số: 12/BM-TTDT Danh sách ứng viên tham dự phỏng vấn(biểu mẫu mã số: 13/BM-TTDT) Thư mời đến làm việc (biểu mẫu mã số: 14/BM-TTDT)
 8. THÔNG BÁO Kính gởi:…………………………………………………………………… Trước hết Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã tham gia vào chương trình tuyển dụng của công ty chúng tôi. Sau khi kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phỏng vấn, Công ty thông báo: Anh/Chị không trúng tuyển vào vị trí: NV Thiết kế. Trường hợp Anh/Chị muốn nhận lại hồ sơ, xin vui lòng liên hệ Chị Kim Hân, Phòng HCNS. Nếu Anh/Chị không lấy lại hồ sơ, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ Anh/Chị vào hồ sơ lưu (ứng viên tiềm năng). Trân trọng kính chào! TP.HÀNH CHÁNH – NHÂN SỰ DANH SÁCH ỨNG VIÊN THI CHUYÊN MÔN Chức danh dự tuyển: Mã số ứng viên: S Họ tên MSUV G. N.Sinh Trình độ Tên trường C.ngành Chuyên môn Ngoại Vi tt Tính khác ngữ tính
 9. Ngày ………tháng……..năm 200… Trưởng phòng HCNS Lập biểu DANH SÁCH ỨNG VIÊN THI CHUYÊN MÔN Chức danh dự tuyển: Mã số ứng viên: S Họ tên MSUV G. N.Sinh Trình độ Tên trường C.ngành Chuyên môn Ngoại Vi tt Tính khác ngữ tính
 10. Ngày ………tháng……..năm 200… Trưởng phòng HCNS Lập biểu BẢNG ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN TP HCM, Ngày……tháng……năm 200.. 1. PHẦN THÔNG TIN CỦA ỨNG VIÊN: Họ và tên Học vấn Chuyên ngành Ngoại ngữ Vi tính Kinh nghiệm 2. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: Tiêu chuẩn Điểm Ghi chú đánh giá Thi viết Phỏng vấn
 11. Kết luận: ……………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………… …………… Nhận thử việc Trả hồ sơ Thời gian bắt đầu nhận việc : Thời gian thử việc : Mức lương thử việc : Mức lương thoả thuận sau thử việc : Trưởng BP Trưởng phòng HCNS Giám đốc PHIẾU ĐĂNG KÝ NHU CẦU NHÂN SỰ Bộ phận có nhu cầu :…………………………………………………………………………... Ngày ghi phiếu : ………………………………………………………………………… Stt Chức danh Tiêu chuẩn Thời gian cần nhân sự
 12. Trưởng Bộ phận Phòng HCNS Giám Đốc DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ PHỎNG VẤN Chức danh dự tuyển: Mã số ứng viên: Thời gian phỏng vấn: S Họ tên MSUV G. N.Sinh Trình độ Tên trường C.ngành Chuyên môn Ngoại Vi tt Tính khác ngữ tính Ngày ………tháng……..năm 200… Trưởng phòng HCNS Lập biểu
 13. DANH SÁCH ỨNG VIÊN THI CHUYÊN MÔN Chức danh dự tuyển: Mã số ứng viên: Thời gian kiểm tra: S Họ tên MSUV G. N.Sinh Trình độ Tên trường C.ngành Chuyên môn Ngoại Vi tt Tính khác ngữ tính Ngày ………tháng……..năm 200… Trưởng phòng HCNS Lập biểu
 14. Số: 10/BM-TTTD THƯ MỜI Kính gởi:…………………………………………………………………… Trước hết, Công ty xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đã tham gia vào chương trình tuyển dụng của Công ty chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham gia kiểm tra về kiến thức chuyên môn tại công ty chúng tôi với nội dung như sau: Vị trí tuyển dụng:…………………………………………………………… Thời gian:…………………………………………………………… Địa điểm:…………………………………………………………………… Mọi chi tiết, Anh/Chị vui lòng liên hệ:……………………….. để được biết thêm chi tiết. Rất mong Anh/Chị thu xếp thời gian tham gia. Trường hợp Anh/Chị không thể thu xếp được thời gian, xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo số điện thoại/địa chỉ trên để xác nhận lại. Trân trọng kính chào! TP.HÀNH CHÁNH – NHÂN SỰ
 15. Số: 14/BM-TTTD THƯ MỜI Kính gởi:…………………………………………………………………… Sau khi kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng, Công ty thông báo: Anh/Chị đã trúng tuyển vào vị trí:……………………………………………….. Chúng tôi xin trân trọng mời Anh/Chị đến công ty chúng tôi để thảo luận về công việc, giờ làm việc, các quy định của công ty, các công việc liên quan… Thời gian:………………………………………………………………… Địa điểm:…………………………………………………………………… Người liên hệ:………………………………………………………………… Trường hợp anh/chị không thể thu xếp được thời gian, xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo số điện thoại/địa chỉ trên để xác nhận lại. Trân trọng kính chào! TP.HÀNH CHÁNH – NHÂN SỰ Số: 12/BM-TTTD THƯ MỜI Kính gởi:……………………………………………………………………
 16. Công ty thông báo: Anh/Chị đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra kiến thức chuyên môn vừa qua. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham gia phỏng vấn tại công ty chúng tôi với nội dung như sau: Vị trí tuyển dụng:…………………………………………………………… Thời gian:…………………………………………………………………… Địa điểm:…………………………………………………………………… Mọi chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ …………………………….để được biết thêm chi tiết. Rất mong Anh/Chị thu xếp thời gian tham gia. Trường hợp Anh/Chị không thể thu xếp được thời gian, xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo số điện thoại/địa chỉ trên để xác nhận lại. Trân trọng kính chào! TP.HÀNH CHÁNH – NHÂN SỰ BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN MỚI BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN MỚI Họ tên nhân viên:………………………………………………………………………….. Bộ phận: ………………………………………………………………………………… Chức danh: ………………………………………………………………………………. Mã số nhân viên: ………………………………………………………………………….. Thời gian thử việc : ... tháng (Từ ngày ... /... /... đến hết ngày ... / ... /……... )
 17. A. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CV ( Trong thời gian thử việc): Đánh giá về Đánh giá về sự sáng tạo, Tuầ Các CV được giao n Tiến độ, chất lượng CV khả năng tiếp thu CV mới 2. ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CV: STT Tiêu chuẩn đánh giá Trưởng Bộ phận Khả năng áp dụng kiến thức chuyên môn và những kỹ năng 1 về ngoại ngữ, vi tính vào thực tiễn. Phát hiện và giải quyết vấn đề trong bộ phận mình hay có thể ở 2 bộ phận khác (nhận biết và giải quyết vấn đề phát sinh…). Biết tự lập kế hoạch thực hiện 3 cho mình theo kế hoạch trưởng BP giao 4 Khả năng tiếp thu, nắm bắt công
 18. việc được giao Mức độ hoàn thành công việc 5 3. THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TÁC PHONG TRONG CÔNG VIỆC STT Tiêu chuẩn đánh giá Trưởng Bộ phận P.HCNS 1 Yù thức tổ chức kỷ luật và chấp hành nội quy công ty 2 Tinh thần và thái độ làm việc Yù thức trách nhiệm đối với CV 3 Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên 4 Đạo đức – Tác phong 5 Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm B. KẾT LUẬN CUỐI CÙNG : Yù kiến của trưởng BP …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ý kiến của nhân viên được đánh giá …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ý kiến của P.HCNS: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………..………………………………………………………………………………… Ý kiến của Ban Giám Đốc ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… KẾT LUẬN CUỐI CÙNG (GĐ Cty)
 19. ĐẠT KHÔNG ĐẠT Ngày tháng nă m 2004 Trưởng BP Trưởng phòng HCNS Giám đốc BÀI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN……………………../MSCV:…………………………. Họ tên ứng viên:………………………………………..Năm sinh……………………… Địa chỉ thường trú:……………………………………..Giới tính:………………………. Thời gian kiểm tra:……………………………………………………………………….. Phần chấm điểm: Câu hỏi Điểm Ghi chú số T.điểm TP HCM, Ngày…….tháng…….năm 200.. Người chấm (ký tên) Họ tên:…………………… Cảm ơn Anh/Chị đã tham gia chương trình tuyển dụng của Công ty. Anh/ Chị vui lòng: - Điền đầy đủ thông tin vào bảng hồ sơ ứng viên đính kèm. - Thực hiện bài kiểm tra chuyên môn dưới đây trong khoảng thời gian:………………………….. Nếu bài kiểm tra đạt kết quả tốt, Anh/Chị sẽ được mời phỏng vấn trong vòng 10 ngày kể từ ngày hôm nay. Câu hỏi 1: Các công văn, tài liệu, thông tin nào mà BP. HCNS cần soạn thảo ? Câu hỏi 2: Anh chị hãy nêu những cách thức lưu trữ thông tin, tài liệu mà anh chị biết ?
 20. Câu hỏi 3: Những nguyên tắc khi tiếp khách qua điện thoại và tiếp khách trực tiếp? Câu hỏi 4: Anh chị hãy soạn thảo một công văn “Quyết định nhận nhân viên Nguyễn Văn B vào chức danh Nhân viên bảo vệ xưởng của công ty“. BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN……………………../MSCV:…………………………. Họ tên ứng viên:……………………………………..Năm sinh……………………… Địa chỉ thường trú……………………………………..Giới tính:………………………. Thời gian thi:…………………………………………………………………………….. Stt Nội dung câu hỏi Mục đích (để test kỹ năng, Điểm …gì?) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Đồng bộ tài khoản