Thủ tục Xử lý rủi ro 1

Chia sẻ: Nguyễn Toàn Phúc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
7
download

Thủ tục Xử lý rủi ro 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng, Thủ tục Xử lý rủi ro\Khách hàng là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Xử lý rủi ro 1

  1. Thủ tục Xử lý rủi ro\Khách hàng là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu Nơi tiếp nhận hồ sơ: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT Tên đơn vị: hoặc 2. Thông qua hệ thống bưu chính Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: 1. Khách hàng lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh NHPT nơi Khách hàng giao dịch 2. CBTD tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, thực hiện thẩm định hồ sơ XLRR, báo cáo Tổng Giám đốc NHPT 3. Ban VNN tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị XLRR của Chi nhánh NHPT gửi. 4. Thẩm định hồ sơ XLRR: Chủ đầu tư không đủ điều kiện XLRR theo quy định: trình Tổng Giám đốc NHPT ký văn bản trả lời Chi nhánh NHPT biết để tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết ghi trong HĐTD (hoặc PL HĐTD) đã ký. Chủ đầu tư đủ điều kiện XLRR theo quy định: báo cáo Tổng Giám đốc NHPT trình Bộ Tài chính xem xét xử lý. 5. Trên cơ sở quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về áp dụng các biện pháp XLRR đối với Khách hàng để hướng dẫn Chi nhánh NHPT thực hiện. Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các SGD, Chi nhánh NHPT hoặc 2. Thông qua hệ thống bưu chính Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật. (Theo mẫu) 2. Văn bản đề nghị XLRR cho Khách hàng của Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (áp dụng đối với Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước) (bản chính). (Bản chính) 3. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đến thời điểm đề nghị XLRR của Khách hàng (áp dụng đối với Khách hàng là pháp nhân) (Bản chính hoặc bản sao) 4. Đối với Khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, thì phải nộp Báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xử lý (bản sao công chứng). (Bản sao)
  2. 5. HĐTD và PL HĐTD (nếu có) (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT). (Bản sao) 6. Khế ước vay vốn (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT). (Bản sao) 7. Bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro giữa Chi nhánh NHPT và Khách hàng (Mẫu số 9.06 Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT). (Theo mẫu) 8. Phương án sản xuất kinh doanh, trả nợ của Khách hàng sau khi được XLRR (Bản chính) 9. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm bản kê chi tiết công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Cơ quan có chức năng (bản sao công chứng). (Bản sao) 10. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao công chứng). (Bản sao) 11. Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước,.... (Bản chính hoặc bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ XLRR ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: . Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài; 2. Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ 3. Quyết định 63/2008/QĐ-HTPT ngày 19/12/2008 của Hội đồng quản lý NHPTVN ban hành Quy chế cho vay lại vốn ODA tại NHPTVN 4. Quyết định 653/QD-NHPT ngày 22/9/2008 của Tổng Giám đốc NHPT ban hành sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư trong hệ thống NHPTVN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản