Thuật Toán Và Thuật Giải 15

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
6
download

Thuật Toán Và Thuật Giải 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ví dụ : Chứng minh rằng Ø p Ú q, Ø q Ú r, Ø r Ú s, Ø u Ú Ø s ® Ø p, Ø u B3: { Ø p Ú q, Ø q Ú r, Ø r Ú s, Ø u Ú Ø s, p, u } B4 : Có tất cả 6 mệnh đề nhưng chưa có mệnh đề nào đối ngẫu nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật Toán Và Thuật Giải 15

  1. Điều này làm hạn chế rất nhiều thao tác suy luận . Do đó, người ta đã đưa vào khái niệm vị từ và lượng từ (" - với mọi, $ - tồn tại) để tăng cường tính cấu trúc của một mệnh đề. Trong logic vị từ, một mệnh đề được cấu tạo bởi hai thành phần là các đối tượng tri thức và mối liên hệ giữa chúng (gọi là vị từ). Các mệnh đề sẽ được biểu diễn dưới dạng : Vị từ (, , …, ) Như vậy để biểu diễn vị của các trái cây, các mệnh đề sẽ được viết lại thành : Cam có vị Ngọt Þ Vị (Cam, Ngọt) Cam có màu Xanh Þ Màu (Cam, Xanh) ... Kiểu biểu diễn này có hình thức tương tự như hàm trong các ngôn ngữ lập trình, các đối tượng tri thức chính là các tham số của hàm, giá trị mệnh đề chính là kết quả của hàm (thuộc kiểu BOOLEAN). Với vị từ, ta có thể biểu diễn các tri thức dưới dạng các mệnh đề tổng quát, là những mệnh đề mà giá trị của nó được xác định thông qua các đối tượng tri thức cấu tạo nên nó. Chẳng hạn tri thức : "A là bố của B nếu B là anh hoặc em của một người con của A" có thể được biểu diễn dưới dạng vị từ như sau : Bố (A, B) = Tồn tại Z sao cho : Bố (A, Z) và (Anh(Z, B) hoặc Anh(B,Z)) Trong trường hợp này, mệnh đề Bố(A,B) là một mệnh đề tổng quát Như vậy nếu ta có các mệnh đề cơ sở là : a) Bố ("An", "Bình") có giá trị đúng (Anh là bố của Bình) b) Anh("Tú", "Bình") có giá trị đúng (Tú là anh của Bình) thì mệnh đề c) Bố ("An", "Tú") sẽ có giá trị là đúng. (An là bố của Tú). Rõ ràng là nếu chỉ sử dụng logic mệnh đề thông thường thì ta sẽ không thể tìm được một mối liên hệ nào giữa c và a,b bằng các phép nối mệnh đề Ù , Ú , Ø . Từ đó, ta cũng không thể tính ra được giá trị của mệnh đề c. Sở dĩ như vậy vì ta không thể thể hiện tường minh tri thức "(A là bố của B) nếu có Z sao cho (A là bố của Z) và (Z anh hoặc em C)" dưới dạng các mệnh đề thông thường. Chính đặc trưng của vị từ đã cho phép chúng ta thể hiện được các tri thức dạng tổng quát như trên.
  2. Thêm một số ví dụ nữa để các bạn thấy rõ hơn khả năng của vị từ : Câu cách ngôn "Không có vật gì là lớn nhất và không có vật gì là bé nhất!" có thể được biểu diễn dưới dạng vị từ như sau : LớnHơn(x,y) = x>y NhỏHơn(x,y) = x
  3. Trong đó các GTi và KLi là các mệnh đề được xây dựng từ các biến mệnh đề và 3 phép nối cơ bản : Ù , Ú , Ø B2 : Chuyển vế các GTi và KLi có dạng phủ định. Ví dụ : p Ú q, Ø (r Ù s), Ø g, p Ú r ® s, Ø p Þ p Ú q, p Ú r, p ® (r Ù s), g, s B3 : Nếu GTi có phép Ù thì thay thế phép Ù bằng dấu "," Nếu KLi có phép Ú thì thay thế phép Ú bằng dấu "," Ví dụ : p Ù q, r Ù (Ø p Ú s) ® Ø q, Ø s Þ p, q, r, Ø p Ú s ® Ø q, Ø s B4 : Nếu GTi có phép Ú thì tách thành hai dòng con. Nếu ở KLi có phép Ù thì tách thành hai dòng con. Ví dụ : p, Ø p Ú q ® q p, Ø p ® q p, q ® q B5 : Một dòng được chứng minh nếu tồn tại chung một mệnh đề ở ở cả hai phía. Ví dụ : p, q ® q được chứng minh p, Ø p ® q Þ p® p, q B6 : a) Nếu một dòng không còn phép nối Ù hoặc Ú ở cả hai vế và ở 2 vế không có chung một biến mệnh đề thì dòng đó không được chứng minh.
  4. b) Một vấn đề được chứng minh nếu tất cả dòng dẫn xuất từ dạng chuẩn ban đầu đều được chứng minh. VII.2 Thuật giải Robinson Thuật giải này hoạt động dựa trên phương pháp chứng minh phản chứng. Phương pháp chứng minh phản chứng Chứng minh phép suy luận (a ® b) là đúng (với a là giả thiết, b là kết luận). Phản chứng : giả sử b sai suy ra Ø b là đúng. Bài toán được chứng minh nếu a đúng và Ø b đúng sinh ra một mâu thuẫn. B1 : Phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề dưới dạng chuẩn như sau : GT1, GT2, ...,GTn ® KL1, KL2, .., KLm Trong đó : GTi và KLj được xây dựng từ các biến mệnh đề và các phép toán : Ù , Ú , Ø B2 : Nếu GTi có phép Ù thì thay bằng dấu "," Nếu KLi có phép Ú thì thay bằng dấu "," B3 : Biến đổi dòng chuẩn ở B1 về thành danh sách mệnh đề như sau : { GT1, GT2, ..., GTn , Ø KL1, Ø KL2, ..., Ø KLm } B4 : Nếu trong danh sách mệnh đề ở bước 2 có 2 mệnh đề đối ngẫu nhau thì bài toán được chứng minh. Ngược lại thì chuyển sang B4. (a và Ø a gọi là hai mệnh đề đối ngẫu nhau) B5 : Xây dựng một mệnh đề mới bằng cách tuyển một cặp mệnh đề trong danh sách mệnh đề ở bước 2. Nếu mệnh đề mới có các biến mệnh đề đối ngẫu nhau thì các biến đó được loại bỏ. Ví dụ : &#p Ú Ø q Ú Ø r Ú s Ú q Hai mệnh đề Ø q, q là đối ngẫu nên sẽ được loại bỏ ÞpÚØrÚs B6 : Thay thế hai mệnh đề vừa tuyển trong danh sách mệnh đề bằng mệnh đề mới.
  5.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản