Thuật ngữ bảo hiểm Phần 44

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
76
lượt xem
43
download

Thuật ngữ bảo hiểm Phần 44

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm các bộ sưu tập tem và tiền kim loại.Bảo hiểm mọi rủi ro bộ sưu tập tem và tiền kim loại ở bất kỳ nơi nào, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ bảo hiểm Phần 44

 1. STAMP AND COIN COLLECTIONS INSURANCE Bảo hiểm các bộ sưu tập tem và tiền kim loại.Bảo hiểm mọi rủi ro bộ sưu tập tem và tiền kim loại ở bất kỳ nơi nào, loại trừ hao mòn tự nhiên, chiến tranh, thảm hoạ hạt nhân và biến mất bí ẩn. Thông thường, mỗi hạng mục đều ghi rõ ràng và định giá cụ thể trong đơn bảo hiểm. Loại bảo hiểm này có tầm quan trọng đặc biệt đối với người được bảo hiểm có các bộ sưu tập tem và tiền kim loại quý hiếm. Các đơn bảo hiểm tài sản tiêu chuẩn như đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình có giới hạn bảo hiểm tương đối thấp đối với các hạng mục đặc biệt như bộ sưu tập tem và tiền kim loại. STAMP AND COIN DEALERS INSURANCE Bảo hiểm người bán tem và tiền kim loại.Bảo hiểm mọi rủi ro đối với người bán tem và tiền kim loại, nhưng tuân theo các điểm loại trừ rủi ro chiến tranh, hao mòn tự nhiên, tổn thất do sự chậm trễ, mất thị trường, tính không trung thực của người lao động làm việc cho Người được bảo hiểm, tổn thất do mưa, mưa tuyết, tuyết, hoặc lũ lụt, loại trừ rủi ro trong quá trình chuyên chở tem và tiền kim loại. STANDARD Phương pháp tiêu chuẩn.Phương pháp khai thác bảo hiểm trong đó công ty bảo hiểm sử dụng bảng thống kê tỷ lệ tử vong, không có bất kỳ điểm sửa đổi nào để tính đến các sự việc bất thường. STANDARD GROUP Xem STANDARD RISK. STANDARD AVERAGE CLAUSE Xem COINSURANCE. STANDARD DEVIATION OR VARIATION Dung sai hoặc độ lệch tiêu chuẩn.Số thống kê chỉ rõ mức độ phân tán trong một tập hợp các kết quả tính được như số trung bình cộng của các mức chênh lệch giữa từng kết quả và số trung bình của tất cả các kết qủa trong tập hợp đó. STANDARD FIRE POLICY Xem FIRE INSURANCE - STANDARD FIRE POLICY. STANDARD FIRE POLICY ANALYSIS Phân tích đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn.Phương pháp định phí bảo hiểm bằng cách so sánh tài sản sẽ được bảo hiểm với tài sản tiêu chuẩn và điều chỉnh tỷ lệ phí bảo hiểm cho 691
 2. phù hợp với mức độ chênh lệch so với tài sản tiêu chuẩn. Ngôi nhà tiêu chuẩn là ngôi nhà ở trong thành phố tiêu chuẩn với các kiến trúc đặc trưng nào đó và có hệ thống phòng chống cháy theo quy định. Các rủi ro khác được so sánh với rủi ro tiêu chuẩn và được tính thêm hoặc giảm bớt phí bảo hiểm, nếu các rủi ro đó là rủi ro tốt hơn hay xấu hơn. STANDARD INSURANCE CONTRACT PROVISION Xem STANDARD PROVISIONS, LIFE INSURANCE; STANDARD PROVISIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE. STANDARD LIMIT Xem BASIS LIMITS OF LIABILITY. STANDARD MORTGAGE CLAUSE Xem MORTGAGEE CLAUSE. STANDARD NONFORFEITURE LAWS Xem NONFORFEITURE BENEFIT (OPTION); NONFORFEITURE CASH SURRENDER BENEFIT; NONFORFEITURE EXTENDED TERM BENEFIT; NONFORFEITURE PROVISION; NONFORFEITURE REDUCED PAID-UP BENEFIT. STANDARD POLICY Xem STANDARD FORM; STANDARD PROVISIONS, LIFE INSURANCE; STANDARD PROVISIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE. STANDARD PREMIUM Xem BASIC PREMIUM. STANDARD PROVISIONS, LIFE INSURANCE Các điều khoản tiêu chuẩn trong bảo hiểm nhân thọ.Các yếu tố áp dụng phổ biến cho tất cả các đơn bảo hiểm nhân thọ. Mặc dù luật bảo hiểm có thể không quy định phải có các thuật ngữ chính xác trong một đơn bảo hiểm nhân thọ, nhưng một số điều khoản tiêu chuẩn vẫn phải đưa vào đơn bảo hiểm để xác định rõ những quyền lợi cơ bản mà người được bảo hiểm được hưởng không phải trả thêm phí bảo hiểm bổ sung. Nếu công ty bảo hiểm muốn, có thể đưa các quyền lợi bổ sung vào đơn bảo hiểm. Các điều khoản tiêu chuẩn bao gồm Người thụ hưởng; Thời hạn ưu đãi; Điều khoản về quyền lợi không thể tước bỏ; Điều khoản không tước bỏ quyền lợi (quyền lợi đối với giá trị giải ước, quyền lợi của đơn bảo hiểm trả hết phí bảo hiểm với số tiền nhỏ hơn, quyền lợi của hợp đồng 692
 3. sinh mạng có thời hạn mở rộng); Điều khoản vay theo đơn bảo hiểm; Điều khoản phục hồi số tiền bảo hiểm; Điều khoản tự tử; Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh. STANDARD PROVISIONS, PROPERTY AND CASUAL Các điều khoản tiêu chuẩn trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.Các phần có đủ nội dung tiêu chuẩn áp dụng chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Đó là các phần: Điều kiện bảo hiểm, Phần kê khai, Các điểm loại trừ bảo hiểm, Thoả thuận về bảo hiểm. Xem thêm PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE PROVISIONS. STANDARD RISK Rủi ro tiêu chuẩn.Rủi ro được những người bảo hiểm coi là rủi ro thông thường và có thể bảo hiểm với mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn. Các loại rủi ro khác bị tính thêm hoặc giảm phí bảo hiểm tuỳ theo mức độ chênh lệch của rủi ro đó so với rủi ro tiêu chuẩn. STANDARD WORKERS COMPENSATION INSURANCE Xem WORKERS COMPENSATION INSURANCE. STARE DECISIS Tôn trọng các quyết định đã công bố (thuật ngữ tiếng La Tinh) Đây là một luận điểm pháp lý trong thông luật. Theo quan điểm này, khi xét xử các vụ tranh chấp,các toà án phải dựa vào các án lệ hoặc các phán quyết trước đây, trừ khi có lý do chính đáng để từ chối các tiền lệ đó. Trong hầu hết các trường hợp, luận điểm này có nghĩa là các toà án sẽ xét xử các vụ tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm theo cách như các toà án đã từng xét xử các vụ kiện trước đây có các sự kiện và các vấn đề pháp lý tương tự. STATE ASSOCIATIONS OF INSURANCE AGENTS Xem INDEPENDENT INSURANCE AGENTS OF AMERICA (IIAA); PROFESSIONAL INSURANCE AGENTS (PIA). STATE EXEMPTION STATUTE Quy chế miễn trừ của bang.Luật được áp dụng chủ yếu nhằm bảo vệ các đơn bảo hiểm nhân thọ không để các chủ nợ xiết nợ. Điển hình là luật này bảo vệ tiền tử tuất và giá trị giải ước của đơn bảo hiểm, không cho các chủ nợ xiết nợ, đặc biệt là nếu người được hưởng là chồng hoặc vợ hoặc con của người được bảo hiểm. Nhiều luật quy định miễn trừ có giới hạn: những quyền lợi vượt quá một số tiền nào đó, chẳng hạn 20.000USD, phải trả cho chủ nợ của người được bảo hiểm. ở một số bang của Mỹ, các đơn bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp và niên kim được bảo vệ ít so với đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường bởi vì các đơn bảo hiểm đó thường được sử dụng như là các phương tiện đầu tư. Xem thêm LIFE INSURANCE, CREDITOR RIGHTS. 693
 4. STATE SAVINGS GUARANTEE CORPORATION Công ty bảo đảm tiền gửi tiết kiệm bang.Quỹ bảo hiểm được bang tài trợ nhằm bảo đảm các khoản tiền gửi tại các tổ chức tiết kiệm được bang công nhận. Một số nhỏ trong các quỹ này đã tồn tại vào đầu những năm 1980, nhưng sau một loạt các vụ đổ bể tín dụng và tiền gửi tiết kiệm ở bang Maryland và Ohio năm 1985, các quỹ này đã bị đình chỉ hoạt động và các quỹ tiết kiệm thành viên đã chuyển thành công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang. STATE SUPERVISION AND REGULATION Quản lý và giám sát bảo hiểm của bang.Trách nhiệm chủ yếu đối với việc giám sát ngành bảo hiểm được giao cho các bang kể từ năm 1945, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật McCarran - Ferguson (Công luật số 15). Ngoài việc giám sát và quản lý, các bang còn thu thuế và lệ phí do ngành bảo hiểm nộp lên tới vài tỷ đô la mỗi năm. Luật bảo hiểm của bang được các phòng bảo hiểm của bang chịu trách nhiệm giám sát và bảo đảm rằng: (1) mức phí bảo hiểm là vừa đủ, không phân biệt đối xử một cách bất công và không quá cao một cách vô lý và (2) các công ty bảo hiểm ở bang mạnh về tài chính và có khả năng bồi thường cho các khiếu nại trong tương lai.Với mục đích này, các bang đưa ra các yêu cầu về quỹ dự phòng của công ty, yêu cầu các công ty phải nộp báo cáo tài chính hàng năm và kiểm tra sổ sách của công ty. Mỗi bang có một cơ quan giám sát bảo hiểm, cơ quan này do Thống đốc bang lựa chọn và chỉ định, có trách nhiệm kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty, phê chuẩn mức phí bảo hiểm và mẫu đơn bảo hiểm và ra lệnh thanh lý các công ty bảo hiểm không có khả năng thanh toán. Hiệp hội quản lý nhà nước về bảo hiểm đã soạn thảo luật mẫu và đưa ra các mẫu đơn bảo hiểm thống nhất, nhưng luật lệ khác nhau rất nhiều giữa các bang.C ác công ty bảo hiểm nên để cho các bang hay chính phủ liên bang quản lý vẫn còn là một vấn đề đang bàn cãi nhưng các công ty bảo hiểm và nhóm vận động ngoài hành lang của NAIC vẫn đang chống lại quy định của liên bang. Tuy nhiên, Chính phủ liên bang đã có ảnh hưởng sâu sắc đến ngành bảo hiểm thông qua chế độ thuế và nhiều quy định khác của liên bang. Xem thêm STATE TAXATION OF INSURANCE. STATE TAXATION OF INSURANCE Đánh thuế bảo hiểm bangCác bang được uỷ quyền đánh thuế các công ty bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của mình. Các bang đánh thuế thu nhập, thuế bất động sản và động sản và các loại thuế đặc thù, trong đó quan trọng nhất là thuế phí bảo hiểm - trên thực tế thuế bán hàng tính theo phí bảo hiểm. Mặc dù mức thuế này thông thường bằng 2% doanh thu phí bảo hiểm, nhưng một số bang đánh thuế ở mức 4%. Các công ty bảo hiểm cũng phải đóng thuế uỷ thác bán hàng, lệ phí cấp giấy phép và lệ phí đặc biệt. Các khoản thuế bảo hiểm là nguồn thu quan trọng của các bang, lên tới vài tỷ đô-la mỗi năm. STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE Xem UNEMPLOYMENT COMPENSATION. 694
 5. STATED AMOUNT ENDORSEMENT Điều khoản bổ sung bảo hiểm với số tiền quy định riêng.Điều khoản bổ sung cho đơn bảo hiểm tài sản quy định bảo hiểm với một số tiền xác định riêng. Điều khoản bổ sung này được sử dụng điển hình cho tài sản có giá trị lớn hoặc khác thường không phù hợp với các tiêu chuẩn chung và luôn giữ nguyên giá trị của nó, không bị giảm giá. Thí dụ, chiếc ô tô cổ Austin Healay 3000 Mark IV có thể được bảo hiểm theo điều khoản bổ sung này đính kèm đơn bảo hiểm trách nhiệm xe mô tô (PAP). STATEMENT (INSURANCE COMPANY TO INSURED) Thông báo (của công ty bảo hiểm gửi cho người được bảo hiểm).Thông báo hàng năm gửi cho những người mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước và bảo hiểm niên kim, để thông báo cho họ về giá trị của phần đầu tư trong các hợp đồng của họ. Những người mua bảo hiểm nhân thọ trọn đời có thể được coi là mua cả sản phẩm bảo hiểm và phương tiện tiết kiệm trả thuế sau. Nếu đơn bảo hiểm chấm dứt, người có đơn bảo hiểm có quyền hưởng giá trị giải ước đã tích luỹ được. Ngoài ra, các mẫu đơn bảo hiểm mới hơn, như là đơn bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, đơn bảo hiểm niên kim biến động, và đơn bảo hiểm nhân thọ biến động dành cho người có đơn bảo hiểm quyền lựa chọn các hình thức đâù tư thay vì hưởng lãi có bảo đảm. Bản thông báo cũng giúp cho người được bảo hiểm biết rõ giá trị giải ước hàng năm đã tích luỹ được và hiệu quả của phần đầu tư. STATEMENT BLANK Xem ANNUAL STATEMENT. STATIC RISK Rủi ro tĩnh.Việc làm hỏng hoặc phá huỷ tài sản và/hoặc việc chuyển giao tài sản một cách bất hợp pháp do hành vi sai trái của con người. Rủi ro này có thể được bảo hiểm. STATIC TABLE Bảng thống kê tĩnh.Bảng tỷ lệ tử vong, bảng tỷ lệ bệnh tật không được bổ sung thêm số liệu thống kê hiện thời. STATISTICS Thống kê.Việc thu thập những số liệu để lưu trữ và để phân tích các dữ liệu như là sự phát sinh các biến cố và các đặc điểm riêng. Thống kê có tính chất sống còn đối với tất cả các yếu tố bảo hiểm. Trong bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế, số liệu thống kê được dùng để lập bảng thống kê về tuổi, giới tính, thương tật, nguyên nhân tử vong, nghề nghiệp và các dữ liệu khác cần thiết để xây dựng bảng tỷ lệ bệnh tật và bảng tỷ lệ tử vong. Các bảng này đóng vai trò quan trọng trong việc tính phí bảo hiểm. Cũng tương tự như vậy, trong bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, thống kê được dùng để lưu trữ số liệu tổn thất và thương tật nhằm giúp dự đoán sự cố trong tương lai để tính phí bảo hiểm. 695
 6. STATUTE OF LIMITATIONS Quy chế về thời hạn khiếu nạiThời gian khiếu nại theo luật định, sau thời gian đó không thể tiến hành khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại được nữa. Giới hạn thời gian do từng bang đưa ra và thường xê dịch trong khoảng từ 1 năm đến 7 năm. STATUTORY ACCOUNTING Quy tắc kế toán theo luật định.Các công ty bảo hiểm phải tuân theo các quy tắc này trong việc nộp báo cáo tài chính hàng năm (còn gọi là Convention Blank), cho phòng quản lý bảo hiểm. Tình hình tài chính của công ty bảo hiểm có thể biểu hiện khác nhau một cách rõ rệt, tuỳ thuộc vào việc sử dụng Các nguyên tắc kế toán theo luật định hay Các quy tắc kế toán được chấp nhận chung để chuẩn bị báo cáo tài chính. Nói chung, Quy tắc kế toán luật định mang tính chất bảo thủ hơn Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, bởi vì các nguyên tắc chấp nhận chung thường có xu hướng tăng thêm các khoản chi phí và trách nhiệm, trong khi đó lại cắt xén bớt nguồn thu nhập và tài sản. STATUTORY BONDS Giấy bảo lãnh luật định.Là bất kỳ loại giấy bảo lãnh nào (Surety Bond) mà luật pháp yêu cầu ở nhà thầu của Chính phủ, ở các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động, ở bên nguyên đơn, ở người nhận uỷ thác, ở các viên chức chính phủ và ở những người mà việc thực hiện một số nhiệm vụ hoặc trách nhiệm của họ phải được bảo đảm vì lợi ích của cộng đồng. Xem thêm APPEAL BOND; BAIL BOND; BID BOND; COMPLETION BOND; CONTRACT BOND; FEDERAL OFFICIALS BOND; LICENSE BOND; LOST INSTRUMENT BOND; PERMIT BOND; SECURITIES BOND. STATUTORY EARNINGS Thu nhập theo luật định.Thu nhập tính trên cơ sở các yêu cầu có tính chất bảo thủ của nhà nước về quỹ dự trữ. Thu nhập theo luật định không đáp ứng được Các nguyên tắc kế toán chấp nhận chung. Vai trò quản lý của nhà nước phải bảo đảm rằng các công ty bảo hiểm phải trích lập đầy đủ các quỹ theo luật định để bồi thường các khiếu nại trong tương lai và phải đảm bảo duy trì đủ khả năng thanh toán. Vì lý do này, các nhà quản lý có cách nhìn rất bảo thủ trong việc đưa ra các yêu cầu về quỹ dự phòng. Nhưng vì quỹ dự phòng tăng sẽ làm giảm thu nhập đối với các công ty cổ phần bảo hiểm, các nhà đầu tư. Các nhà phân tích chứng khoán cho rằng thu nhập theo luật định không có lợi trong việc đánh giá đúng tình hình tài chính của công ty đã phục vụ mục đích đầu tư. Do đó, các công ty bảo hiểm tính: thu nhập theo luật định dành cho các nhà quản lý và một loại thu nhập khác dành cho các nhà đầu tư trên cơ sở các quỹ dự phòng hợp lý. Statutory exclusions Các điểm loại trừ theo luật định Luật bảo hiểm hàng hải 1906, điều 55, quy định một số hiểm hoạ bị loại trừ khỏi đơn bảo hiểm hàng hải. Luật nhấn mạnh rằng, tổn thất chỉ được bồi thường nếu tổn thất đó do hiểm hoạ được bảo hiểm trực tiếp gây ra và những tổn thất 696
 7. không trực tiếp do hiểm họa được bảo hiểm gây ra thì không được bồi thường, điều này dẫn đến việc áp dụng thực tiễn của nguyên tắc Nguyên nhân gần- trực tiếp (Proximate Cause). Hơn nữa, Luật còn quy định loại trừ một số hiểm họa đặc biệt. Loại trừ tổn thất có thể quy cho hành động sai trái cố ý của Người được bảo hiểm . Lưu ý rằng, không cần tổn thất phải do hành động sai trái trực tiếp gây ra mới bị loại trừ, chỉ cần có thể quy cho là do hành động sai trái. Vì tổn thất có thể quy cho hành động sai trái cố ý hoặc lỗi bất cẩn của thuyền trưởng và thủy thủ được coi là của chủ tàu, nên Luật quy định thêm rằng, các tổn thất ấy khi do hiểm họa được bảo hiểm trực tiếp gây ra thì không bị loại trừ. Song, dĩ nhiên, nếu chủ tàu phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hành động đó của thuyền trưởng hay thủy thủ, thì các tổn thất này vẫn bị loại trừ. Không có điều luật nào trong Điều 55 bảo vệ cho Người chủ hàng vô tội trong trường hợp chủ tàu có hành động sai trái. Tổn thất do chậm trễ trực tiếp gây ra cũng bị loại trừ, cho dù chậm trễ đó là hậu quả của một hiểm hoạ được bảo hiểm. Người bảo hiểm có thể từ bỏ điểm loại trừ này bằng cách chấp nhận một điều khoản đặc biệt trong đơn bảo hiểm để bảo hiểm rủi ro đó. Trong trường hợp không có điều khoản này, đơn bảo hiểm sẽ không bảo hiểm cho hư hỏng của hàng hoá dễ hư hỏng như thực phẩm. Hao mòn tự nhiên, rò rỉ và đổ vỡ thông thường đều bị loại trừ cũng như rủi ro ẩn tỳ hay tính chất của đối tượng được bảo hiểm. Ngoài ra, đơn bảo hiểm còn loại trừ tổn thất do chuột hoặc mối mọt cũng như hư hỏng máy móc của tàu trực tiếp gây ra, không do hiểm hoạ của biển. STATUTORY LIABILITY Xem ANNUAL STATEMENT; FULL PRELIMINARY TERM RESERVE PLAN; LIABILITIES: LIFE INSURANCE COMPANIES; PROSPECTIVE RESERVE; STATUTORY ACCOUNTING; STATUTORY REQUIREMENTS; STATUTORY RESERVES. STATUTORY PROFIT Lợi nhuận theo luật định.Tổng số phí bảo hiểm được hưởng trừ đi tổng số chi phí và số tiền bồi thường tổn thất đã trả của Công ty Bảo hiểm. STATUTORY PROVISIONS Xem STANDARD PROVISIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE. STATUTORY REQUIREMENTS Các yêu cầu luật định.Tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra, nhằm quy định rõ bản báo cáo tài chính phải được chuẩn bị như thế nào để gửi cho các cơ quan quản lý. Các cơ quan quản lý có trách nhiệm bảo đảm rằng các công ty bảo hiểm có đủ khả năng thanh toán và trích lập đầy đủ quỹ dự trữ để bồi thường các khiếu nại trong tương lai. Để thực hiện mục đích này, họ đã đưa ra Các nguyên tắc kế toán luật định phải quán triệt trong việc làm báo cáo của công ty bảo hiểm. Các yêu cầu này khác với Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Ngoài các điều khác ra, các yêu cầu luật định còn bao gồm cả việc trích lập Các quỹ dự trữ luật định, và phải hạch toán ngay 697
 8. chi phí giành dịch vụ mới, không cho phép các công ty bảo hiểm phân bổ dần chi phí trong suốt “chu kỳ sống” của đơn bảo hiểm. Xem thêm STATE SUPERVISION AND REGULATION. STATUTORY RESERVES Quỹ dự phòng luật định.Các quỹ dự phòng bắt buộc phải trích lập theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước. Do các cơ quan quản lý phải bảo đảm rằng công ty bảo hiểm luôn luôn có đủ khả năng thanh toán và có thể bồi thường các khiếu nại trong tương lai nên cơ quan quản lý phải đưa ra các tiêu chuẩn bảo thủ đối với việc trích lập quỹ dự phòng của công ty bảo hiểm. Các cơ quan quản lý có nhiều công thức khác nhau để định giá quỹ dự phòng, như Phương pháp tỷ lệ tổn thất và Phương pháp đánh giá dự phòng của cơ quan quản lý bảo hiểm. STATUTORY SURPLUS Mức dôi luật định.Các quỹ phụ trội vượt quá số tiền quy định để trích lập các quỹ dự phòng luật định, để đảm bảo các đơn bảo hiểm đang có hiệu lực. Các quỹ phụ trội này được tạo ra do giảm tỷ lệ tử vong, tăng lãi suất đầu tư (số tiền vượt quá số dự tính), và các khoản chi tiêu tiết kiệm được. STATUTORY UNDERWRITING PROFIT OR LOSS Số chênh lệch giữa tổng số phí bảo hiểm được hưởng và số tiền bồi thường tổn thất và các chi phí của một công ty bảo hiểm. Xem thêm STATUTORY EARNINGS; STATUTORY REQUIREMENTS; STATUTORY RESERVES. STEAM BOILER INSURANCE Xem BOILER AND MACHINERY INSURANCE. STEVEDORES LEGAL LIABILITY INSURANCE Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của công nhân xếp dỡ. Bảo hiểm trách nhiệm của công nhân xếp dỡ đối với những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển do họ trông nom, cai quản. STIPULATED PREMIUM COMPANY Xem STIPULATED PREMIUM INSURANCE. STIPULATED PREMIUM INSURANCE Bảo hiểm đóng phí bảo hiểm ấn định.Một hình thức bảo hiểm đóng phí bảo hiểm trên cơ sở đánh giá tổn thất. Phí bảo hiểm được thanh toán theo định kỳ. Ngoài ra, người được bảo hiểm và các hội viên khác của Công ty định giá tương hỗ có thể phải đóng thêm phí bảo hiểm trên cơ sở đánh giá tổn thất để bù đắp các tổn thất bảo hiểm. 698
 9. STOCK Xem STOCK INSURANCE COMPANY. STOCK INSURANCE COMPANY Công ty cổ phần bảo hiểm.Doanh nghiệp thuộc sở hữu của các cổ đông, khác với Công ty bảo hiểm tương hỗ thuộc sở hữu của những người có đơn bảo hiểm. Nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ lớn là các công ty tương hỗ, ngược lại một số công ty bảo hiểm tài sản/trách nhiệm và bảo hiểm nhiều nghiệp vụ hàng đầu là các công ty cổ phần bảo hiểm. Xem thêm DEMUTUALIZATION (STOCKING A MUTUAL). STOCK INSURER Xem STOCK INSURANCE COMPANY. STOCK PROCESSING INSURANCE Bảo hiểm chế biến hàng hoá. Bảo hiểm hàng hoá gửi cho người khác chế biến bị thiệt hại hoặc phá huỷ trong quá trình vận chuyển hoặc để ở cơ sở sản xuất của họ, trừ những rủi ro bị loại trừ cụ thể. Thí dụ, loại hình bảo hiểm này có thể được sử dụng khi chế biến sữa thành pho mát bởi vì chủ trang trại có thể mất hết nếu sữa bị thiệt hại hoặc phá huỷ trong quá trình vận chuyển hoặc ở cơ sở sản xuất của người chế biến. STOCK REDEMPTION PLAN Xem CLOSE CORPORATION PLAN. STOCK SWAP Hoán đổi chứng khoán.Bán các chứng khoán bị lỗ để thay đổi doanh số đầu tư và giảm thuế. Việc làm này được thực hiện khi người đầu tư bị lỗ nhiều về chứng khoán và họ bán các chứng khoán này để khấu trừ lỗ vào lãi đầu tư các hạng mục đầu tư khác, nhờ đó giảm thu nhập chịu thuế. Số lỗ phát sinh theo cách thức này có thể đối trừ vào lãi vốn theo nguyên tắc một ăn một. Các khoản lỗ phát sinh thêm có thể được đối trừ vào thu nhập thường xuyên nhưng không quá một số tiền quy định (ví dụ: 30 triệu đồng. Mọi khoản lỗ còn lại có thể được chuyển sang các năm sau. STOCK TRANSFER Chuyển nhượng chứng khoán.Việc đăng ký lại các cổ phiếu hiện có khi có bất kỳ sự thay đổi nào về tên của người sở hữu. Trường hợp đó có thể xảy ra khi người sở hữu cổ phiếu tăng cổ phiếu cho người khác, uỷ thác cổ phiếu cho người khác, kết hôn và thay đổi tên, hoặc bổ sung hoặc xoá bỏ tên với tư cách là người sở hữu. Việc chuyển nhượng này được thực hiện bằng thư giới thiệu có chữ ký của tất cả người sở hữu được một ngân hàng hoặc môi giới bảo đảm và gửi cho đại lý chuyển nhượng. 699
 10. STOCKING A MUTUAL Xem DEMUTUALIZATION (STOCKING A MUTUAL). STOP LOSS Xem STOP LOSS REINSURANCE. STOP LOSS AGGREGATE CONTRACT Xem STOP LOSS REINSURANCE. STOP LOSS INSURANCE Bảo hiểm tổn thất có giới hạn.Loại hình bảo hiểm do những người sử dụng lao động mua để hạn chế tổn thất mà họ có thể phải chịu theo chương trình y tế tự bảo hiểm. Loại bảo hiểm này có thể mua dưới hai hình thức:Giới hạn mức tổn thất trong một vụ khiếu nại – Bảo hiểm phát huy tác dụng khi một vụ khiếu nại đạt tới mức giới hạn do người sử dụng lao động lựa chọn. Sau khi đạt tới mức giới hạn này, đơn bảo hiểm tổn thất có giới hạn sẽ bồi thường khiếu nại cho tới hạn mức suốt đời tính cho mỗi người lao động trong chương trình y tế tự bảo hiểm.Giới hạn tổng tỷ lệ tổn thất – Bảo hiểm bắt đầu phát huy tác dụng khi tổng khiếu nại về chi phí y tế tập thể tự bảo hiểm đạt tới mức giới hạn. Mức giới hạn này thường bằng 125% tổng mức khiếu nại ước tính hàng năm về bảo hiểm y tế của người tự bảo hiểm. STOP LOSS PROVISION Xem STOP LOSS REINSURANCE. STOP LOSS REINSURANCE Tái bảo hiểm tổn thất có giới hạn.Hợp đồng tái bảo hiểm bảo vệ người nhượng tái bảo hiểm trong trường hợp tổng số tiền khiếu nại vượt quá một tỷ lệ phần trăm đã quy định trước của số phí bảo hiểm được hưởng trong một khoảng thời gian. Tái bảo hiểm tổn thất có giới hạn không che chắn cho từng khiếu nại riêng biệt. Trách nhiệm của người nhận tái bảo hiểm được giới hạn ở tỷ lệ phần trăm tổn thất và/hoặc một số tiền tối đa quy định trước. Phương pháp tái bảo hiểm tổn thất có giới hạn bảo vệ cho người nhượng tái bảo hiểm chống lại khả năng tổng giá trị của các tổn thất nhỏ tích tụ lại sẽ vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định của số phí bảo hiểm được hưởng trong một loại hình bảo hiểm nào đó. Tái bảo hiểm tổn thất có giới hạn hoàn toàn khác với tái bảo hiểm toàn bộ theo tỷ lệ và tái bảo hiểm mức dôi và cũng khác với các loại tái bảo hiểm vượt mức bồi thường khác. Thí dụ, người nhận tái bảo hiểm có thể nhận trách nhiệm bồi thường người nhượng tái bảo hiểm 50% tổng số tổn thất phát sinh trong năm vượt quá 70% số phí bảo hiểm được hưởng của người nhượng tái bảo hiểm trong năm đó. STOREKEEPERS BURGLARY AND ROBBERY INSURA 700
 11. Bảo hiểm trộm cắp đối với chủ cửa hàng.Bảo hiểm các doanh nghiệp buôn bán nhỏ trên cơ sở đơn bảo hiểm trọn gói. Đơn bảo hiểm này kết hợp 6 hạn mức bảo vệ: trộm cắp két sắt; thiệt hại do trộm cắp gây ra (dù thành hay bại); hành động trộm cắp của người bảo vệ và trộm cắp hàng hoá thương mại của doanh nghiệp; hành động trộm cắp ở bên trong hay bên ngoài cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp; dùng vũ lực từ bên ngoài ép buộc chủ doanh nghiệp và/hoặc người đại diện của chủ doanh nghiệp tại cơ sở kinh doanh; và trộm cắp chứng khoán và tiền trong nhà người được uỷ quyền của doanh nghiệp và hoặc trong két gửi tiền ban đêm tại ngân hàng.· STOREKEEPERS LIABILITY INSURANCE Bảo hiểm trách nhiệm của chủ cửa hàng.Bảo hiểm trách nhiệm đối với những thiệt hại về người và tài sản có liên quan tới quyền sở hữu, sử dụng và/hoặc bảo trì cơ sở kinh doanh cũng như từ các công việc đã hoàn thành, và từ sản phẩm của doanh nghiệp được bảo hiểm. Ngoài ra, cũng bảo hiểm các chi phí y tế liên quan tới những thiệt hại về người của một bên khác do bị tai nạn tại cơ sở kinh doanh hoặc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Loại bảo hiểm này còn chi trả các chi phí bào chữa cho người được bảo hiểm về trách nhiệm, thậm chí cả khi vụ kiện đó không có cơ sở pháp lý. . STORM INSURANCE (WINDSTORM INSURANCE) Bảo hiểm gió bão.Điều khoản bảo hiểm bổ sung của đơn bảo hiểm tài sản. Gió bão không phải là một trong những rủi ro tiêu chuẩn được bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm muốn mua bảo hiểm gió bão và mưa đá thì cần phải mua thêm bảo hiểm này. STRAIGHT DEDUCTIBLE CLAUSE Điều khoản miễn thường trực tiếp.Một phần của đơn bảo hiểm. Phần này quy định số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm tổn thất mà công ty bảo hiểm không phải bồi thường. Hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản và y tế quy định rằng Người được bảo hiểm tự chịu phần đầu tiên của bất kỳ tổn thất nào. Điều khoản miễn thường trực tiếp phổ biến trong các bảo hiểm chủ gia đình và bảo hiểm ô tô, có thể quy định mức miễn thường bằng một số tiền cụ thể: 5 triệu đồng chẳng hạn. Giả dụ, đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình của ông A. có điều khoản miễn thường trực tiếp đó, nếu ngôi nhà của ông bị thiệt tới 15 triệu đồng do cháy thì ông A. phải trả số tiền 5 triệu đồng đầu tiên và công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho họ 10 triệu đồng. Một số mức miễn thường trực tiếp được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm, không thể hiện bằng số tiền. Thí dụ, Người được bảo hiểm có thể tự chịu tổn thất bằng 5% của giá trị tài sản bị phá huỷ toàn bộ. Xem thêm DISAPPEARING DEDUCTIBLE. STRAIGHT LIFE ANNUITY Xem ANNUITY; ANNUITY DUE; LIFE ANNUITY CERTAIN; PURE ANNUITY; REFUND ANNUITY STRAIGHT LIFE INSURANCE 701
 12. Xem ORDINARY LIFE INSURANCE. STRAIGHT LINE RULE Quy tắc khấu hao dần đều.Phương pháp khấu hao tài sản theo đó số năm sử dụng có hiệu quả của tài sản được phân chia thành một số năm thích hợp (hoặc các khoảng thời gian khác), sau khi trừ giá trị thu hồi cuối cùng, phần còn lại của giá trị tài sản được ghi giảm mỗi năm một tỷ lệ bằng nhau. Chi phí khấu hao là chi phí phải chịu thuế. Khấu hao dần đều là phương pháp đơn giản nhất, nhưng không có lợi cho chủ sở hữu so với phương pháp khấu hao nhanh cho phép công ty thu hồi chi phí nhanh hơn. Stranding Mắc cạn Trong bảo hiểm hàng hải, một con tàu được coi là mắc cạn khi do một nguyên nhân ngẫu nhiên và bất thường, tàu đó buộc phải ra khỏi đường đi bình thường của mình và chạm đất. Việc mắc cạn có thể là chủ động như khi tàu gặp tai nạn, thuyền trưởng phải chú ý vào bờ để tránh bị tổn thất lớn hơn (như bị đắm) nên bị mắc cạn, song cũng có thể là bị động như khi tàu bị sóng to, gió lớn xô đẩy tàu vào bờ, nên bị mắc cạn. STRATIFICATION OF LOSSES Phân lớp tổn thất. Kỹ thuật phân chia tổng thể các tổn thất khác nhau thành các nhóm gọi là lớp sao cho không có lớp nào chồng đè lên nhau. Kết quả là phân loại được các tổn thất theo số tiền tổn thất nhằm dự đoán xác suất các tổn thất với mức độ nghiêm trọng khác nhau để có thể đưa ra các biện pháp kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp. Xem thêm RATE MAKING. STRATIFIED RANDOM SAMPLING Lấy mẫu ngẫu nhiên trên cơ sở phân lớp.Lựa chọn một số hạn chế các mẫu lấy ngẫu nhiên để có thể thu được con số ước tính chính xác hơn về các tổn thất dự kiến xảy ra (số trung bình) so với con số ước tính có thể thu được từ sự lựa chọn các mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên. Giả sử người ta muốn có được số ước tính chính xác về số vụ tai nạn ô tô trung bình đã xảy ra với sinh viên thuộc hệ thống trường đại học ở 1 thành phố. Bằng cách lựa chọn một quy mô thích hợp của các mẫu ngẫu nhiên trong số các trường đại học thuộc hệ thống này, người ta có thể thu được con số ước tính chính xác hơn về số vụ tai nạn ô tô đã xảy ra với sinh viên bị trong hệ thống đó so với tổng mẫu lựa chọn một cách ngẫu nhiên y như vậy từ toàn hệ thống. STREET CLOCK FLOATER Đơn bảo hiểm tài sản lưu động đối với đồng hồ đường phố.Điều khoản bổ sung của Đơn bảo hiểm tài sản không cố định có tên trong danh mục. Điều khoản này bảo hiểm mọi rủi ro cho đồng hồ đường phố. Đồng hồ và biển hiệu được coi là tài sản kinh doanh có thể được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn. Nhưng đơn bảo hiểm đồng hồ đường phố không cố định có phạm vi bảo hiểm rộng hơn, nó bảo hiểm cả đồng hồ trong quá 702
 13. trình vận chuyển và đồng hồ lắp đặt ở bất cứ nơi nào. Mỗi chiếc đồng hồ và giá trị của nó phải được ghi rõ trong danh mục. STRICT LIABILITY Trách nhiệm rõ ràng.Trách nhiệm ngoài hợp đồng (Tort Liability). Theo quy định của luật pháp thì trách nhiệm hiển nhiên phát sinh khi bên bị thương chỉ cần chứng minh được rằng họ bị thương đúng theo cách thức luật định thì sẽ được bồi thường. Thí dụ, luật pháp quy định rằng người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm nếu công nhân bị thương tật khi làm việc. Tất cả những điều mà người lao động phải làm để được hưởng quyền lợi theo chế độ bồi thường cho người lao động chỉ chứng minh rằng thương tật đó đã xảy ra tại nơi làm việc. Xem thêm ABSOLUTE LIABILITY. STRIKE INSURANCE Bảo hiểm đình công.Bảo hiểm bảo vệ người sử dụng lao động về những tổn thất vì hành động gây rối lao động. Đơn bảo hiểm hàng hải loại trừ các tổn thất do đình công, bãi công và xung đột dân sự gây ra. Vì vậy, cần có một loại hình bảo hiểm đặc biệt. STRIKE-THROUGH CLAUSE (CUT-THROUGH CLAUS Điều khoản thanh toán trực tiếp.Điều khoản quy định người nhận tái bảo hiểm phải chịu trách nhiệm đối với phần tổn thất của họ ngay cả khi công ty nhượng tái bảo hiểm bị tuyên bố không có khả năng thanh toán trước khi phải bồi thường các tổn thất này. Thí dụ, Công ty bảo hiểm XYZ bảo hiểm cháy Nhà máy A. và sau đó tái bảo hiểm 80% rủi ro cho Công ty tái bảo hiểm ABC. Công ty bảo hiểm XYZ bị tuyên bố không có khả năng thanh toán. Sau đó Nhà máy A bị cháy toàn bộ. Công ty tái bảo hiểm ABC sẽ phải chịu trách nhiệm 80% rủi ro mà họ đã nhận tái bảo hiểm và bồi thường trực tiếp cho Nhà máy A. STRIKERS, RIOTS, AND CIVIL COMMOTION CLA Điều khoản loại trừ rủi ro đình công, bãi công và xung đột dân sự.Điều khoản loại trừ trong đơn bảo hiểm vận chuyển đường biển. Điều khoản này loại trừ các tổn thất do đình công, bãi công và xung đột dân sự gây ra. Xem thêm RIOT EXCLUSION; STRIKE INSURANCE. Strikes Clauses Điều khoản bảo hiểm rủi ro đình côngBộ điều khoản do Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn ban hành để đính kèm các đơn bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm tổn thất và hư hại do các rủi ro đình công, nổi loạn, đấu tranh của quần chúng v.v... gây ra. Stripping Clause 703
 14. Điều khoản tháo gỡĐiều khoản trong đơn bảo hiểm quy định việc bảo hiểm hàng hoá có nhãn hiệu. Trong trường hợp không thoả thuận được về tỷ lệ phần trăm giảm giá trị do giám định viên xác định, có thể phải bán hàng hóa bị thiệt hại, để tính tổn thất thực tế bằng cách so sánh số tiền bán được với trị giá nguyên vẹn của hàng hoá đã bán đó. Để bảo vệ danh tiếng của Người sản xuất hay chế tạo, Người được bảo hiểm thường yêu cầu phải tháo gỡ bao bì trước khi bán. Điều khoản còn quy định Người bảo hiểm phải chịu chi phí tháo gỡ đó. Điều khoản này không phải là một điều khoản tiêu chuẩn, và vì thế hai bên tham gia hợp đồng có thể thoả thuận điều khoản này dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều khoản này cũng quy định Người bảo hiểm phải trả số tiền chênh lệch giữa số tiền bán được và giá trị bảo hiểm của hàng hoá đã bán, nhờ đó giải quyết khiếu nại trên cơ sở tổn thất cứu vớt được. STRUCTURED SETTLEMENT Thanh toán nhiều kỳ.Các khoản chi trả định kỳ cho người bị thương hoặc thân nhân của người đó trong một số năm xác định hoặc suốt đời người đó, điển hình là trong việc giải quyết khiếu nại theo đơn bảo hiểm trách nhiệm. Điều kiện thanh toán có thể quy định hoàn trả ngay các chi phí y tế và pháp lý và chi phí hồi phục sức khoẻ, còn thu nhập hoặc khoản đền bù các thương tật khác thì được thanh toán dần chia làm nhiều kỳ. Việc thanh toán nhiều kỳ có thể sẽ ít tốn kém hơn cho công ty bảo hiểm so với việc thanh toán gộp một lần, đặc biệt là đã giúp tránh được tình trạng kiện tụng tốn kém. STRUCTURED SETTLEMENT ANNUITY Niên kim thanh toán nhiều kỳ.Niên kim trả ngay đóng phí bảo hiểm một lần để thanh toán nhiều kỳ. Sản phẩm này được mua khi bên bị tổn thương (nguyên đơn) mong muốn được trả thu nhập hàng tháng khi còn sống và công ty bảo hiểm (công ty bảo hiểm trách nhiệm cung cấp bảo hiểm cho người bị kiện) mong muốn giảm số tiền phải trả cho nguyên đơn. SUBJECT PREMIUM Xem BASE PREMIUM. SUBJECTIVE PROBABILITY Xác suất chủ quan.Những dự báo tổn thất dựa trên cơ sở định tính (có tính chất cảm tính) hơn là trên cơ sở định lượng. SUBJECTIVE RISK Xem SUBJECTIVE PROBABILITY. SUBMITTED BUSINESS 704
 15. Các dịch vụ đã đệ trình Các giấy yêu cầu bảo hiểm đã gửi cho người bảo hiểm nhưng vẫn chưa được giải quyết. SUBROGATION Xem SUBROGATION CLAUSE. SUBROGATION PRINCIPLE Nguyên tắc thế quyền.Việc người được bảo hiểm chuyển giao các quyền lợi đòi bên thứ ba cho công ty bảo hiểm đã bồi thường khiếu nại. SUBROGATION RELEASE Xem SUBROGATION CLAUSE. SUBROGATION, PROPERTY AND CASUALTY INSUR Thế quyền trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.Trường hợp công ty bảo hiểm thay thế Người được bảo hiểm khởi kiện bên thứ ba về trách nhiệm gây ra thiệt hại cho người được bảo hiểm. Thí dụ, nếu bên thứ ba bất cẩn, làm hỏng ô tô của người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm của người được bảo hiểm đã bồi thường để sửa chữa xe ô tô, công ty bảo hiểm có thể đòi bên thứ ba bồi hoàn các chi phí liên quan. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm không còn được đòi bên thứ ba bồi thường thiệt hại, bởi vì nếu thắng kiện, người được bảo hiểm có thể thu được hai lần tiền bồi thường cho cùng một thiệt hại. SUBROGATION, WAIVER OF Xem WAIVER OF SUBROGATION RIGHTS CLAUSE. SUBROSEE Người được thế quyền.Công ty bảo hiểm được thế quyền các quyền của một bên khác. Xem thêm SUBROGATION CLAUSE; SUBROGATION PRINCIPLE; SUBROGATION, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE. SUBROSOR Người thế quyền.Người được bảo hiểm chuyển giao quyền đòi bồi thường bên thứ ba cho công ty bảo hiểm (Người được thế quyền) theo cách thức quy định trong Điều khoản Thế quyền của đơn bảo hiểm. SUBSCRIBER, BLUE CROSS, BLUE SHIELD 705
 16. Người tham gia chương trình bảo hiểm y tế của Tổ chức Chữ thập xanh, Lá chắn xanh.Người được bảo hiểm theo Chương trình bảo hiểm trợ cấp nằm viện của Tổ chức Chữ thập xanh hoặc theo Chương trình bảo hiểm y tế của Tổ chức Lá chắn xanh. SUBSCRIPTION DATE OF THE POLICY Xem DATE OF SUBSCRIPTION OF THE POLICY. SUBSEQUENT NEGLIGENCE Xem LAST CLEAR CHANCE. SUBSTANDARD Xem SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE (QUALIFIED IMPAIRMENT INSURANCE); SUBSTANDARD LIFE INSURANCE. SUBSTANDARD GROUP Xem SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE (QUALIFIED IMPAIRMENT INSURANCE); SUBSTANDARD LIFE INSURANCE. SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE (QUALIFIED Bảo hiểm sức khoẻ dưới mức tiêu chuẩn (Bảo hiểm tình trạng suy nhược được chấp nhận)Bảo hiểm cho những người có hồ sơ sức khoẻ ghi rõ những bệnh nặng như bệnh tim hoặc tình trạng sức khoẻ của họ được đánh giá dưới mức tiêu chuẩn. Đơn bảo hiểm có thể ghi rõ không bảo hiểm bệnh tái phát hoặc tình trạng sức khoẻ nào đó thông qua Điều khoản phụ loại trừ suy nhược , hoặc có thể quy định chỉ trả một phần tiền trợ cấp. Xem thêm RATED POLICY. SUBSTANDARD LIFE INSURANCE Bảo hiểm nhân thọ dưới mức tiêu chuẩn.Bảo hiểm các rủi ro được coi là không thể bảo hiểm được, với mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn theo các tiêu chuẩn thông thường (những người có hồ sơ sức khoẻ ghi rõ bệnh tật nặng như bệnh tim hoặc tình trạng sức khoẻ của họ được đánh giá dưới mức tiêu chuẩn). Đơn bảo hiểm có thể ghi rõ tiền tử tuất trong trường hợp chết do một số bệnh nhất định hoặc tình trạng sức khoẻ đặc biệt hoặc có thể quy định chỉ trả một phần tiền trợ cấp. Trước đây, nhiều rủi ro có thể bị từ chối như rủi ro không thể bảo hiểm được theo các tiêu chuẩn bảo hiểm, hoặc là do nghề nghiệp nguy hiểm hoặc là do suy nhược sức khoẻ thì ngày nay lại có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm rủi ro bổ sung với mức phí bảo hiểm bổ sung; thậm chí những người đã từng bị bệnh ung thư vẫn có thể được bảo hiểm. Phí bảo hiểm có thể bao gồm cả phụ phí bằng một số tiền cố định tính trên mỗi đơn vị số tiền bảo hiểm, hoặc là lấy mức phí bảo hiểm thường tính cho người già. Xem thêm RATED POLICY. 706
 17. SUBSTANDARD RISK Xem IMPAIRED RISK (SUBSTANDARD RISK); SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE (QUALIFIED IMPAIRMENT INSURANCE); SUBSTANDARD LIFE INSURANCE. SUBSTANTIAL EMPLOYER Xem SUBSTANTIAL OWNER BENEFIT LIMITATION. SUBSTANTIAL OWNER Chủ sở hữu quan trọngChủ sở hữu có quyền lực của doanh nghiệp. Theo luật cải cách thuế năm 1986, nguyên tắc ưu đãi thống nhất có tác dụng ngăn ngừa không để cho các chương trình hưu trí đủ điều kiện ưu đãi thuế được sử dụng thiên vị vì lợi ích của các chủ sở hữu lớn của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp đó có thể lựa chọn bất kỳ phương pháp ưu tiên nào để áp dụng, với điều kiện phương pháp đó cũng phải được sử dụng đối với mọi người lao động đủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp. SUBSTANTIAL OWNER BENEFIT LIMITATION Giới hạn quyền lợi của chủ sở hữu quan trọngSự hạn chế những quyền lợi mà các chủ sở hữu và những cá nhân được đãi ngộ cao có thể nhận được từ chương trình trợ cấp hưu trí đủ điều kiện ưu đãi thuế hoặc chương trình phúc lợi khác của người lao động. Bộ luật thuế của Mỹ quy định rằng các quyền lợi theo chương trình đủ tiêu chuẩn và một số chương trình phúc lợi khác, không được ưu đãi quá mức cho các tầng lớp trên của doanh nghiệp. SUCCESSION BENEFICIARY CLAUSE Điều khoản về người hưởng quyền lợi kế tiếp.Một điều khoản của đơn bảo hiểm nhân thọ quy định thủ tục thay đổi người hưởng quyền lợi hiện thời và chỉ định người hưởng quyền lợi kế tiếp. Người bảo hiểm yêu cầu phải thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người hưởng quyền lợi, thường sử dụng một mẫu in sẵn thiết kế riêng cho mục đích đó. Một số người bảo hiểm có thể yêu cầu phải nộp lại đơn bảo hiểm để bổ sung người hưởng quyền lợi. Xem thêm BENEFICIARY, BENEFICIARY CLAUSE. Successive Loses Tổn thất liên tiếp Luật bảo hiểm hàng hải 1906 quy định rằng, Người bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải phải chịu trách nhiệm về các tổn thất liên tiếp, dù rằng tổng số tiền bồi thường cho các tổn thất này có thể vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên đơn bảo hiểm. Điều này nói chung không áp dụng cho hàng hóa vì thiệt hại được xác định tại địa điểm đến và đơn bảo hiểm chỉ bồi thường tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận. Tuy nhiên, nguyên tắc này được áp dụng cho đơn bảo hiểm thời hạn - thân tàu, khi mức độ bồi thường tổn thất bộ phận chỉ đơn thuần là chi phí sửa chữa hợp lý, không liên quan đến giá trị bảo 707
 18. hiểm; không phải là hạn mức bồi thường đối với bất kỳ tai nạn nào. Người bảo hiểm phải trả mọi chi phí sửa chữa thiệt hại do một hiểm họa được bảo hiểm gây ra, với điều kiện phải chịu sự chi phối của giới hạn giá trị bảo hiểm và mức khấu trừ đối với bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nào. Vì vậy, trong đơn bảo hiểm thời hạn, tổng số tiền bồi thường cho các khiếu nại liên tiếp về sửa chữa có thể vượt quá giá trị bảo hiểm. Nếu thiệt hại chưa được sửa chữa, tổn thất toàn bộ xẩy ra trong thời hạn bảo hiểm, Người bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất toàn bộ. Nếu tổn thất toàn bộ do một hiểm hoạ không được bảo hiểm trực tiếp gây ra, Người bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm đối với cả thiệt hại chưa sửa chữa và tổn thất toàn bộ. SUCCESSOR PAYEE Xem SUCCESSION BENEFICIARY CLAUSE. SUE AND LABOR CLAUSE Điều khoản hạn chế tổn thấtMột điều khoản của đơn bảo hiểm vận chuyển đường biển. Điều khoản này quy định rằng người được bảo hiểm có nghĩa vụ tiến hành các biện pháp cần thiết để hạn chế tổn thất đối với tàu hoặc hàng hoá khi xảy ra sự cố. Các chi phí phát sinh để hạn chế thiệt hại vật chất, hoặc để kiện tụng nhằm bảo vệ tàu và hàng hoá trên tàu sẽ được người bảo hiểm bồi hoàn ở mức độ các biện pháp đó làm giảm bớt tổn thất thuộc trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm theo điều khoản của đơn bảo hiểm. SUE, LABOR, AND TRAVEL CLAUSE Xem SUE AND LABOR CLAUSE. SUICIDE CLAUSE Điều khoản về tự tử.Một điều khoản hạn chế trong đơn bảo hiểm nhân thọ với ý nghĩa sẽ không trả tiền trợ cấp tử vong nếu người được bảo hiểm tự tử trong 2 năm có hiệu lực đầu tiên của đơn bảo hiểm. Điều khoản này bảo vệ công ty bảo hiểm để đối phó với sự lựa chọn bất lợi - có nghĩa là mua bảo hiểm với ý đồ sắp đặt trường hợp tử vong để người hưởng quyền lợi được nhận tiền bảo hiểm. SUPERINTENDENT OF INSURANCE Xem COMMISSIONER OF INSURANCE (INSURANCE COMMISSIONER, SUPERINTENDENT OF INSURANCE. SUPERIOR GOOD Tình hình thuận lợi nhất.Tình hình doanh thu bảo hiểm nhân thọ gia tăng đạt tỷ lệ cao hơn tỷ lệ tăng trưởng chung của kinh tế. Khi xã hội chuyển từ nền kinh tế dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế dựa vào công nghiệp thì việc chuyển giao rủi ro thuần tuý từ gia đình sang cho công ty bảo hiểm trở thành một việc làm thông minh và hiệu quả 708
 19. SUPPLEMENTAL ACCIDENT EXPENSE Xem GROUP HEALTH INSURANCE. SUPPLEMENTAL BENEFIT FORMULA Công thức tính tiền trợ cấp.Công thức áp dụng trong chế độ bảo trợ xã hội để tính mức trợ cấp cho những người sống phụ thuộc vào người nghỉ hưu hoặc người bị thương tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Thí dụ, nếu một người lao động nghỉ hưu hoặc bị thương tật có chồng hoặc vợ trên 65 tuổi, người chồng hoặc người vợ đó có quyền được hưởng tiền trợ cấp bằng 50% số tiền trợ cấp trả cho người nghỉ hưu hoặc người bị thương tật. Các con sống phụ thuộc cũng được hưởng tiền trợ cấp này. Hơn nữa, chồng hoặc vợ có thể lựa chọn cách nhận tiền trợ cấp giảm, nếu người đó đang ở độ tuổi từ 62 đến 65. SUPPLEMENTAL CONTRACT Xem SUPPLEMENTARY CONTRACT. SUPPLEMENTAL EXTENDED REPORTING PERIOD Thời hạn thông báo mở rộng thêm.Khoảng thời gian được phép khiếu nại sau khi đã chấm dứt hiệu lực đơn bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở đơn khiếu nại. SUPPLEMENTAL LIABILITY INSURANCE Bảo hiểm trách nhiệm bổ sung.Bảo hiểm mở rộng trách nhiệm vượt quá mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm gốc hoặc vượt quá mức tự bảo hiểm. Các đơn bảo hiểm bao chắn trách nhiệm lớp trên thường được dùng để bảo hiểm cả trách nhiệm của doanh nghiệp và trách nhiệm của cá nhân. Thí dụ, đơn bảo hiểm bao chắn trách nhiệm lớp trên của cá nhân có thể bổ sung thêm mức trách nhiệm 1 triệu đô-la vượt quá mức bình thường của đơn bảo hiểm trách nhiệm đối vơí hành động bất cẩn trong việc sử dụng ô tô, tàu thuyền và tài sản khác của người được bảo hiểm. Đối với một doanh nghiệp, yêu cầu này có thể còn rộng hơn, bao gồm cả trách nhiệm bồi thường cho người lao động, trách nhiệm chung, và tất cả các loại bảo hiểm khác. Người được bảo hiểm phải mua bảo hiểm lớp gốc ở mức tối thiểu trước khi có thể mua bảo hiểm bổ sung này. Xem thêm UMBRELLA LIABILITY INSURANCE. SUPPLEMENTAL MAJOR MEDICAL INSURANCE Xem SUPPLEMENTARY MEDICAL INSURANCE. SUPPLEMENTAL MEDICAL INSURANCE Xem SUPPLEMENTARY MEDICAL INSURANCE. SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME (SSI) 709
 20. Chương trình bảo đảm thu nhập bổ sung (SSI).Chương trình thu nhập bổ sung thực hiện theo chế độ bảo trợ xã hội, để cung cấp thu nhập hàng tháng tối thiểu cho người già, người mù và người tàn tật. Chương trình bảo đảm thu nhập bổ sung được đưa ra từ tháng 1/1974, có tác dụng bù đắp khoản chênh lệch giữa thu nhập gia đình và số tiền tối thiểu bảo đảm cho những gia đình chỉ có một số thu nhập nhỏ từ các nguồn khác như là tiền tiết kiệm. SUPPLEMENTAL TERM LIFE INSURANCE Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng thời hạn bổ sungTiền trợ cấp tử vong trả cho người thụ hưởng quyền lợi nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn quy định. Quyền lợi này thường có trong Đơn bảo hiểm thu nhập gia đình, Điều khoản riêng về bảo hiểm thu nhập gia đình, Đơn bảo hiểm duy trì mức sống gia đình và Đơn bảo hiểm gia đình. SUPPLEMENTARY CONTRACT Hợp đồng phụ.Phần điều kiện thanh toán của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc hợp đồng bảo hiểm niên kim. Điều kiện thanh toán quy định bắt đầu trả ngay tiền bảo hiểm hay người hưởng quyền lợi sử dụng ít nhất một phần để chi cho việc mua một đơn bảo hiểm mới. Hợp đồng phụ là bảng cân đối trách nhiệm của công ty bảo hiểm, phản ánh số tiền giữ hộ người sở hữu đơn bảo hiểm và sẽ được chi ra khi cần thiết. Nhưng vì hợp đồng phụ không còn mang tính chất bảo hiểm nhân thọ nữa, nên nó không được tính vào quỹ dự trữ đơn bảo hiểm của công ty. SUPPLEMENTARY COVERAGE Bảo hiểm bổ sung.Trong bảo hiểm tài sản, phần bảo hiểm thêm thường được tính bằng một tỷ lệ nào đó của phần bảo hiểm cơ bản. Phần bảo hiểm thêm này dùng để bảo hiểm các loại bất động sản khác và động sản. Thí dụ, trong Đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình, bảo hiểm các kết cấu không gắn liền với hoặc không phải là một bộ phận của ngôi nhà (nhà để xe hoặc các kết cấu phụ trợ khác). Phần bảo hiểm thêm có thể bằng 10% của kết cấu cơ bản của ngôi nhà. SUPPLEMENTARY MEDICAL INSURANCE Bảo hiểm y tế bổ sung.Một phần của chương trình Chăm sóc sức khoẻ của liên bang, dành cho việc bảo hiểm bổ sung trên cơ sở tự nguyện. Chương trình Chăm sóc sức khoẻ này được chia thành 2 phần: (1) Bảo hiểm nằm viện quy định việc trả tiền trợ cấp nằm viện cho những người trên 65 tuổi có đủ tiêu chuẩn tham gia an sinh xã hội, và cho những người tàn tật đã và đang được hưởng tiền trợ cấp của an sinh xã hội trong thời gian ít nhất là 2 năm; và (2) Bảo hiểm y tế bổ sung cung cấp các dịch vụ y tế cho những người trên 65 tuổi và những người sống phụ thuộc vào họ đã ghi tên tham gia chương trình. Những người đã ghi tên tham gia chương trình phải trả 50% chi phí, còn chính phủ trả số chi phí còn lại. SUPPLEMENTARY PAYMENTS 710
Đồng bộ tài khoản