Thuật ngữ thống kê

Chia sẻ: Px Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
332
lượt xem
99
download

Thuật ngữ thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số thuật ngữ thông dụng trong tài chính, ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ thống kê

  1. MỘT SỐ THUẬT NGỮ THỐNG KÊ thống kê mô tả Descriptive statistics thống kê phân tích, thống kê suy diễn Inferential statistics thu thập dữ liệu (điều tra) Survey data mẫu, tổng thể mẫu; điều tra chọn mẫu Sample, survey sampling ngẫu nhiên, chọn mẫu ngẫu nhiên Random, random sampling tổng thể Population biến, Variable tần số Frequency tần số cộng dồn (lũy kế, tích lũy) Cumulative frequency đồ thị, biểu đồ Graph đồ thị: hình cột, diện tích, biểu đồ Charts: bar chart , pie chart, histograms biểu đồ, biểu đồ phân bố (phân tán) Diagram, scatter diagram số trung bình Average, mean số trung bình cộng Arithmetic average số trung vị Median, Me khoảng biến thiên Range, R Standard deviation, σ độ lệch tiêu chuẩn phương sai Variance, hệ số biến thiên Coefficient of variation biểu đồ Thân và Lá Stem-and-Leaf Plot biểu đồ phân bố Scatterplot, scatter diagram đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Discrete random variables đại lượng ngẫu nhiên liên tục Continuous random variables phân phối chuẩn Normal distribution phân phối chuẩn đơn giản Standard normal distribution phân phối nhị thức Binominal distribution phân phối T T distribution kiểm định giả thiết Testing hypotheses Level of significance, α mức ý nghĩa Confidence coefficient, 1- α hệ số tin cậy tham số Parameter giá trị giới hạn Critical Value bậc tự do Degrees of freedom , df bậc 2 Quadratic phương trình hồi qui tuyến tính Linear regression equation đường cong Curvilinear dự báo Predict hệ số chặn (trong phương trình hồi qui) Intercept hệ số góc (trong phương trình hồi qui) Slope sai số ngẫu nhiên(phần dư) Random error (residual) sai số chuẩn Standard error đại số Algebraic hệ số tương quan Correlation coefficient phân tích phương sai. Analysis of Variance, ANOVA phân tích phương sai 1 yếu tố One-Way Analysis of Variance Kiểm định dấu và hạng Signed Rank Test
Đồng bộ tài khoản