Thực hành xem phim về tập tính

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

4
3.000
lượt xem
412
download

Thực hành xem phim về tập tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập tính động vật là chuỗi phản ứng mà cơ thể trả lời lại kích thích để bảo đảm cho sự tồn tại của cá thể và của loài. 1-Tập tính bẩm sinh. Là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra đã có, không cần học hỏi và rèn luyện, mang tính bản năng, không thay đổi và được quyết định bởi nhân tố di truyền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành xem phim về tập tính

 1. I-KHÁI NIỆM Tập tính động vật là chuỗi phản ứng mà cơ thể trả lời lại kích thích để bảo đảm cho sự tồn tại của cá thể và của loài.
 2. II-CÁC LOẠI TẬP TÍNH 1-Tập tính bẩm sinh. Là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra đã có, không cần học hỏi và rèn luyện, mang tính bản năng, không thay đổi và được quyết định bởi nhân tố di truyền.
 3. II-CÁC LOẠI TẬP TÍNH 2-Tập tính học được. Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể. Ở những động vật càng tiến hoá tập tính học được càng nhiều và phức tạp
 4. III-CƠ SỞ THẦN KINH CỦA TẬP TÍNH Cơ sở thần kinh của tập tính là phản xạ. Các tập tính bẩm sinh là chuỗi các phản xạ không điều kiện được di truyền từ bố mẹ. Các tập tính học được là chuỗi các phản xạ có điều kiện được hình thành trong đời sống cá thể, do học tập rèn luỵên mà có.
 5. IV-MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 1-Quen nhờn. Những kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà không gây nguy hiểm gì, động vật không có phản ứng trả lời và trở lên quen nhờn đối với chúng
 6. IV-MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 1-Quen nhờn.
 7. IV-MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 2-In vết.
 8. IV-MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 2-In vết.
 9. IV-MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 3-Điều kiện hoá. a.Điều kiện hoá đáp ứng. Là sự liên kết hai kích thích tác động đồng thời. VD: Bật đèn và cho chó ăn chó sẽ tiết nước bọt, lập lại nhiều lần thì sau đó chỉ cần bật đèn là chó sẽ tiết nước bọt.
 10. IV-MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 3-Điều kiện hoá. b.Điều kiện hoá thao tác. Là hình thức liên kết thử - sai. Thí nghiệm Skinnơ:Sau nhiều chuột lần đạp trúng cần đạp trong cái chuồng trong tình trạng đói thấy có thức ăn thì sau đó chỉ cần đói chuột tự giác đạp cần để có thức ăn.
 11. IV-MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 4-Học ngầm. Là học không chủ định, không biết rõ là mình đã học được khi nào, nhưng khi có nhu cầu thì những điều vô tình học được tái hiện lại, giúp giải quyết vấn đề một cách dễ dàng.
 12. IV-MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 5-Học khôn Chú quạ đen thông minh
 13. V-MỘT SỐ TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 1-Tập tính kiếm ăn - săn mồi Phần lớn đây là tập tính học được từ bố mẹ, từ quá trình sống của bản thân động vật
 14. V-MỘT SỐ TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 1-Tập tính kiếm ăn - săn mồi
 15. V-MỘT SỐ TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 1-Tập tính kiếm ăn - săn mồi
 16. V-MỘT SỐ TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 1-Tập tính kiếm ăn - săn mồi
 17. V-MỘT SỐ TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 2-Tập tính sinh sản Phần lớn đây là tập tính bẩm sinh, mang tính bản năng, nhằm duy trì nòi giống của từng loài.
 18. V-MỘT SỐ TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 2-Tập tính sinh sản
 19. V-MỘT SỐ TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 2-Tập tính sinh sản

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản