intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thực tế về hoạt động tình dục ở con người

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

865
lượt xem
401
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của chúng tôi là viết cuốn Thực tế về hoạt động tình dục ở con người một cách súc tích, dễ đọc, không mang sự thành kiến về giới tính , không có những chi tiết thừa thãi, và không có những bình luận chạy theo mốt. Nhằm mục đích khuyến khích những suy nghĩ có tính bình phẩm và độc lập, chúng tôi đã giới thiệu những chủ đề mang tính tranh cãi trên quan điểm có sự cân nhắc, trình bày ý kiến của cả hai bên một cách bình đẳng và công bằng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực tế về hoạt động tình dục ở con người

 1. Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người George D. Zgourides, Tiến Sĩ Christie S. Zgourides, Thạc Sĩ
 2. Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người George D. Zgourides, Tiến Sĩ Christie S. Zgourides, Thạc Sĩ Nguyễn Hồng Trang dịch Nguyễn Lưu Trọng Quyền hiệu đính 10/21/06 San Jose, CA 95151
 3. Mục Lục Mục Lục ............................................................................................................................................................ i Lời Nói Đầu.......................................................................................................................................................v Tác Giả............................................................................................................................................................vii Chương 1 .................................................................................................................................................................... 1 Hoạt Động Tình Dục và Quan Điểm Tâm Sinh Lý Xã Hội .................................................................................... 1 TẠI SAO CẦN NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC CỦA CON NGƯỜI ?.............................................2 QUAN ĐIỂM TÂM SINH LÝ XÃ HỘI LÀ GÌ? ..................................................................................................6 CÁC QUAN ĐIỂM SINH HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI .............................................7 NHỮNG QUAN ĐIỂM TÂM LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI............................................8 CÁC QUAN ĐIỂM XÃ HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI.................................................10 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................12 Chương 2 .................................................................................................................................................................. 14 Nghiên Cứu Về Tình Dục Là Gì? ......................................................................................................................... 14 TÌNH DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC.........................................................................................................14 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC............................................................15 ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC .........................................................................................................16 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC .......................................................................................18 TÍNH ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU TÌNH DỤC ..................................................................................25 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................26 Chương 3 .................................................................................................................................................................. 28 Các Khuôn Mẫu, Vai Trò và Nhận Dạng Về Giới................................................................................................ 28 NHẬN DẠNG VỀ GIỚI...................................................................................................................................29 VAI TRÒ VỀ GIỚI...........................................................................................................................................35 CÁC KIỂU MẪU VỀ GIỚI..............................................................................................................................36 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................39 Chương 4 .................................................................................................................................................................. 40 Giải Phẫu Tình Dục và Sinh Lý Của Phụ Nữ ....................................................................................................... 40 NHỮNG THUẬT NGỮ VỀ HƯỚNG VÀ VỊ TRÍ GIẢI PHẪU ........................................................................40 CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN NGOÀI CỦA PHỤ NỮ ...........................................................................40 CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN TRONG CỦA PHỤ NỮ ..........................................................................42 HOOC MÔN VÀ CÁC TUYẾN SINH DỤC ....................................................................................................44 Các vấn đề và Chu kỳ Kinh nguyệt..................................................................................................................46 SINH HOẠT TÌNH DỤC VÀ CHU KỲ KINH NGUYỆT .................................................................................48 BỘ NGỰC .......................................................................................................................................................49 KHÁM PHỤ KHOA ........................................................................................................................................50 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................52 Chương 5 .................................................................................................................................................................. 55 Giải Phẫu Tình Dục và Sinh Lý Của Nam Giới.................................................................................................... 55 CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN NGOÀI CỦA NAM GIỚI ........................................................................55 CÁC CẤU TRÚC SINH DỤC BÊN TRONG CỦA NAM GIỚI .......................................................................59 CÁC TUYẾN VÀ HOOC MÔN SINH DỤC ....................................................................................................61 CÁC KIỂM TRA Y TẾ .....................................................................................................................................62 CÁC ĐIỂM CHÍNH.........................................................................................................................................63
 4. Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 6.................................................................................................................................................................. 65 Hưng Phấn Tình Dục và Phản ứng Lại ................................................................................................................. 65 HƯNG PHẤN TÌNH DỤC ..............................................................................................................................65 NGUỒN GỐC TÂM LÝ HỌC VỀ HƯNG PHẤN TÌNH DỤC ........................................................................69 CÁC NGUỒN GỐC XÃ HỘI VỀ HƯNG PHẤN TÌNH DỤC..........................................................................71 MÔ HÌNH BỐN GIAI ĐOẠN VỀ PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA MASTERS VÀ JOHNSON.........................72 MÔ HÌNH BA GIAI ĐOẠN VỀ PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA KAPLAN ......................................................73 MÔ HÌNH NĂM GIAI ĐOẠN VỀ PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA ZILBERGELD VÀ ELLISON....................74 MÔ HÌNH NHẬN THỨC-HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG TÌNH DỤC CỦA WALEN VÀ ROTH.74 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................74 Chương 7.................................................................................................................................................................. 76 Thiên Hướng Tình Dục......................................................................................................................................... 76 THIÊN HƯỚNG TÌNH DỤC LÀ GÌ? .............................................................................................................76 HÀNH VI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI PHỔ BIẾN NHƯ THẾ NÀO?.................................................................78 CÁC HỌC THUYẾT VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI .........................................................................................79 SỰ ĐIỀU CHỈNH TÌNH TRẠNG ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI............................................................................81 LỐI SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI.........................................................................83 ÁM ẢNH ĐỒNG TÍNH ...................................................................................................................................84 CHỦ NGHĨA CHÍNH TRỊ TÍCH CỰC VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI .............................................................86 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................87 Chương 8.................................................................................................................................................................. 89 Các Mối Quan Hệ Yêu Đương ............................................................................................................................. 89 TÌNH YÊU.......................................................................................................................................................89 CÁC HỌC THUYẾT VỀ TÌNH YÊU ...............................................................................................................90 CÁC DẠNG TÌNH YÊU ..................................................................................................................................92 SỰ BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC: TIẾN TRÌNH CỦA TÌNH YÊU LÃNG MẠN .................................................94 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ..................................................................................................................................99 Chương 9................................................................................................................................................................ 101 Hành Vi Tình Dục .............................................................................................................................................. 101 SEXPLAY ......................................................................................................................................................101 THỦ DÂM.....................................................................................................................................................102 QUAN HỆ TÌNH DỤC BẰNG MIỆNG .........................................................................................................104 GIAO HỢP....................................................................................................................................................104 QUAN HỆ TÌNH DỤC Ở HẬU MÔN ...........................................................................................................108 SAU KHI QUAN HỆ TÌNH DỤC..................................................................................................................109 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................109 Chương 10.............................................................................................................................................................. 111 Hoạt Động Tình Dục, Sức Khỏe và Sự Tàn Tật ................................................................................................. 111 THÁI ĐỘ PHỔ BIẾN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀN TẬT .................................................................................111 NHỮNG TÀN TẬT VỀ MẶT THỂ CHẤT......................................................................................................112 THIỂU NĂNG PHÁT TRIỂN ........................................................................................................................119 NHỮNG NGƯỜI TÀN TẬT VỀ MẶT TÌNH CẢM ........................................................................................120 KẾT LUẬN....................................................................................................................................................121 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................122 Chương 11.............................................................................................................................................................. 123 Hoạt Động Tình Dục, và Vòng Đời.................................................................................................................... 123 TUỔI CÒN ẴM NGỬA .................................................................................................................................123 GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA TUỔI THƠ .............................................................................................................124 GIAI ĐOẠN GIỮA VÀ CUỐI CỦA TUỔI THƠ ...........................................................................................126 THỜI THANH THIẾU NIÊN ........................................................................................................................127 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Hồng Trang dịch ii
 5. Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- THỜI KỲ ĐẦU VÀ GIỮA TUỔI TRƯỞNG THÀNH.....................................................................................131 THỜI KỲ CUỐI TUỔI TRƯỞNG THÀNH ...................................................................................................134 GIÁO DỤC TÌNH DỤC VÀ VÒNG ĐỜI.......................................................................................................137 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................138 Chương 12 .............................................................................................................................................................. 139 Sự Thụ Thai, Mang Thai, và Sinh Nở................................................................................................................. 139 CHUẨN BỊ CHO VIỆC THỤ THAI VÀ MANG BẦU....................................................................................139 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA THAI NGHÉN VÀ BÀO THAI..........................................................141 CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRƯỚC KHI SINH...............................................................................................146 CÁC LỰA CHỌN KHI SINH.........................................................................................................................149 CÁC GIAI ĐOẠN CỦA SỰ SINH ĐẺ ...........................................................................................................151 NHỮNG BIẾN CHỨNG TIỀM ẨN KHI MANG THAI VÀ SINH NỞ ...........................................................154 VÔ SINH .......................................................................................................................................................157 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................159 Chương 13 .............................................................................................................................................................. 161 Tránh Thai và Nạo Phá Thai ............................................................................................................................... 161 TRÁNH THAI VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ..........................................................................................161 NẠO PHÁ THAI ............................................................................................................................................170 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................174 Chương 14 .............................................................................................................................................................. 175 Các Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục ..................................................................................................... 175 NHIỄM BỆNH DO VI KHUẨN.....................................................................................................................176 NHIỄM BỆNH DO VI-RÚT ..........................................................................................................................180 SỰ PHÁ HOẠI CỦA KÝ SINH VẬT..............................................................................................................186 CÁC VIÊM NHIỄM LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC KHÁC........................................................................187 PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC .....................................................188 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................189 Chương 15 .............................................................................................................................................................. 191 Rối Loạn Tình Dục và Cách Chữa Trị ................................................................................................................ 191 CÁC RỐI LOẠN TÌNH DỤC.........................................................................................................................191 CÁC LIỆU PHÁP TÌNH DỤC ......................................................................................................................199 TÌM KIẾM NHÀ TRỊ LIỆU TÌNH DỤC PHÙ HỢP......................................................................................203 LIỆU PHÁP TÌNH DỤC CÓ HIỆU QUẢ NHƯ THẾ NÀO? ........................................................................204 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................205 Chương 16 .............................................................................................................................................................. 207 Tình Dục Đồi Trụy.............................................................................................................................................. 207 TÌNH DỤC ĐỒI TRỤY .................................................................................................................................207 NGUYÊN NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHỨNG TÌNH DỤC ĐỒI TRỤY ..................................214 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................216 Chương 17 .............................................................................................................................................................. 217 Chợ Tình ............................................................................................................................................................. 217 GỢI TÌNH, KHIÊU DÂM, HAY TỤC TĨU? ..................................................................................................217 ẢNH HƯỞNG CỦA KHIÊU DÂM BẠO LỰC ..............................................................................................219 VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM TRẺ EM ...................................................................................................................220 TÌNH DỤC TRONG QUẢNG CÁO...............................................................................................................221 CÁC SẢN PHẨM TÌNH DỤC .......................................................................................................................222 CÁC DỊCH VỤ TÌNH DỤC ..........................................................................................................................227 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................232 Chương 18 .............................................................................................................................................................. 234 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.com iii
 6. Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tình Dục Và Luật Pháp ...................................................................................................................................... 234 NGUỒN GỐC CỦA LUẬT TÌNH DỤC ........................................................................................................235 MỤC ĐÍCH CỦA LUẬT TÌNH DỤC............................................................................................................237 ĐẠO LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC TÌNH DỤC.............................................................................................................239 SỰ ÉP BUỘC TÌNH DỤC VÀ LUẬT PHÁP: CƯỠNG ĐOẠT, LOẠN LUÂN VÀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC .241 GIẢI QUYẾT KẺ QUẤY RỐI TÌNH DỤC ....................................................................................................250 XU HƯỚNG LUẬT TÌNH DỤC TƯƠNG LAI ..............................................................................................250 NHỮNG ĐIỂM CHÍNH ................................................................................................................................251 Sách Tham Khảo ................................................................................................................................................... 253 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Hồng Trang dịch iv
 7. Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lời Nói Đầu Chào mừng các bạn đến với thế giới hấp dẫn của tình dục học - nghiên cứu khoa học về hoạt động tình dục ở con người. Bằng cách lựa chọn đọc cuốn Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người, bạn đã chấp nhận thách thức tìm hiểu về các khía cạnh tình dục để đưa ra những quyết định mang tính hiểu biết về tình dục. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng, những thông tin được trình bày trong các chương sau của cuốn sách sẽ giúp bạn làm được điều này. Bạn có thể sẽ băn khoăn không biết lý do tại sao chúng tôi lại viết cuốn sách này. Đã từng trải qua thời sinh viên và giảng viên đại học, chúng tôi đã thấy rất nhiều tài liệu về giáo dục tình dục giành cho người lớn, đặc biệt là những cuốn sách giáo khoa trong trường đại học, những tài liệu đó ở chừng mực nào đó có thể rất cụ thể, giản dị thái quá, mang tính chính trị, mang tính kinh nghiệm hay có thể bị phản đối. Từ cách nhìn của chúng tôi thì hầu hết các tài liệu về giáo dục giới tính hoặc là (1) quá mang tính học thuật, (2) đơn giản một cách khiếm nhã, (3) thiên về tính chính trị, (4) quá "sôi nổi và thô ráp," hay (5) "chỉ dành cho độc giả là người lớn." Chúng tôi không đồng tình với tất cả năm cách tiếp cận trên. Thay vào đó, chúng tôi tin rằng điều quan trọng đối với những tài liệu giáo dục giới tính giành cho người lớn là cần phải dễ hiểu, thực tế và khoa học, nhưng nó cũng cần trung tính trong cách thể hiện, trình bày. Mục đích của chúng tôi là viết cuốn Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người một cách súc tích, dễ đọc, không mang sự thành kiến về giới tính, không có những chi tiết thừa thãi, và không có những bình luận xã hội chạy theo mốt. Nhằm mục đích khuyến khích những suy nghĩ có tính bình phẩm và độc lập, chúng tôi đã giới thiệu những chủ đề mang tính tranh cãi trên quan điểm có sự cân nhắc, trình bày ý kiến của cả hai bên một cách bình đẳng và công bằng. Chúng tôi cũng sắp xếp bài viết theo tính học thuật, xem xét các nhân tố sinh lý, tâm lý và xã hội của các khía cạnh khác nhau trong hoạt động tình dục ở con người. Sự khác biệt và ảnh hưởng của văn hóa cũng được trình bày một cách cẩn thận. Chúng tôi chọn việc tiếp cận tài liệu mang tính luận văn; bạn sẽ thấy những vấn đề về giới, toàn bộ những vấn đề liên quan đến xu hướng tình dục, và sự đa dạng của các quan hệ yêu đương trước khi bắt đầu đọc các tài liệu về hoạt động tình dục. Những chương nói về hành vi tình dục được sắp xếp lại với nhau, nó bao quát những điều liên quan đến tình dục và thách thức cá nhân trong suốt đời người. Điều này rất phù hợp với khái niệm thảo luận về các hành vi tình dục trên phạm vi rộng theo kinh nghiệm của con người. Sự đa dạng trong các tương tác về tình dục ở cá nhân và cả xã hội được trình bày ở những chương còn lại, những chương còn lại còn bao gồm cả tài liệu về các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cuốn sách này được kết thúc bằng một chương sâu sắc về các vấn đề luật pháp, đạo đức và quy phạm liên quan đến tình dục. Tóm lại, chúng tôi hy vọng rằng quyển sách này sẽ đóng một vai trò hữu ích trong việc giáo dục giới tính toàn diện cho các bạn. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.com v
 8. Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trong những trang tiếp theo đây, chúng tôi xin trình bày một cách tổng quan những bài giảng tiêu biểu dành cho sinh viên về hoạt động tình dục ở con người. Theo cách đó cuốn Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người có thể phục vụ cả hai mục đích, vừa là sách hướng dẫn cho sinh viên đại học, những người muốn có tài liệu bổ sung thêm cho các cuốn sách giáo khoa về tình dục mà họ đã có, vừa là sách tham khảo thông tin cho các độc giả quan tâm. Một lần nữa, chào mừng các bạn đến với thế giới tình dục học! George D. Zgourides, Tiến Sĩ. Christie S. Zgourides, Thạc Sĩ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Hồng Trang dịch vi
 9. Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tác Giả George D. Zgourides, Psy. D., là một nhà bác sĩ lâm sàng, một nhà giáo dục và mục sư chuyên về tâm lý tinh thần-thể xác, hoạt động tình dục ở con người, các rối loạn do lo lắng, các vấn đề của mục sư và tiếp cận y học Phương Đông để chữa bệnh. Ngoài việc viết hơn 30 bài báo và báo cáo về nhiều chủ đề khác nhau, Tiến sĩ Zgourides còn là tác giả của một số cuốn sách bao gồm Hoạt Động Tình Dục ở Con Người: Viễn Cảnh Hiện Tại (HarperCollins, 1996), Tâm Lý Học Tiến Triển (Cliffs Notes, 2000), Xã hội học (Cliffs Notes,2000), và Hội Chứng Bong Bóng Nhút Nhát: Hướng Dẫn Từng Bước Từng Bước Để Vượt Qua Paruresis (Nhà xuất bản New Harbinger, 2001). Trước đây, ông từng là giảng viên chính thức của Đại học Portland, bang Oregon. Christie S. Zgourides, M.A., là một nhà sư phạm và người quản lý y tế trên các lĩnh vực tư tưởng phê phán, logic phi-quy-ước, lý thuyết cấu tạo, tu từ học và quản lý y tế. Trước đây, bà là phó giáo sư của Đại học Warner Pacific College ở Portland, bang Oregon. Nguyễn Hồng Trang, Cử Nhân, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Hiện tại sống ở Hà Nội. Nguyễn Lưu Trọng Quyền, M.A., giảng viên Đại Học Cộng Đồng West Valley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.com vii
 10. Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 1 Hoạt Động Tình Dục và Quan Điểm Tâm Sinh Lý Xã Hội Hầu hết mọi người Mỹ đều có sự hiểu biết mang tính trực giác về nghĩa của cụm từ hoạt động tình dục của con người. Đối với nhiều người hoạt động tình dục đơn thuần là theo đuổi thú vui xác thịt. Đối với những người khác, nó là chức năng sinh lý - một vấn đề liên quan đến giới và sinh sản. Và đối với những người khác thì nó là sự thân mật - một phương tiện để thể hiện tình yêu. Nếu bạn yêu cầu 10 người đưa ra định nghĩa của họ về tình dục thì bạn có thể nhận được ít nhất 10 câu trả lời khác nhau. Tất cả các nền văn minh đều xây dựng cho mình những định nghĩa về tình dục và cách miêu tả những hành vi tình dục, cho dù những cách này không phải lúc nào cũng nhất quán với các thuật ngữ và cách miêu tả của Phương Tây. Từ sexual (tình dục) trong Tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng La Tinh sexualis và sexus, mỗi từ nói đến vấn đề giải phẫu sinh sản ở người - dù cho là nam hay nữ. Đến thế kỷ 19, từ sexuality (hoạt động tình dục) bao gồm cả các hành vi liên quan đến cơ quan sinh dục phục vụ mục đích sinh sản. Khoảng 100 năm trước sexuality (hoạt động tình dục) hay sex (tình dục, giới) không chỉ được dùng để nói đến các hoạt động liên quan đến sự sinh sản (procreational) (có nghĩa là sinh con), mà còn được dùng để nói đến sự tiêu khiển (recreational) (quan hệ tình dục vì mục đích vui thú) và quan hệ (relational) (tận hưởng tình yêu và sự thân mật). Vì sử dụng thuật ngữ sexual (tình dục) có thể gây nhầm lẫn nên trong cuốn sách này chúng tôi sử dụng từ sex (tình dục, giới) để nói đến các hành vi tình dục (ví dụ "quan hệ tình dục") và bản chất sinh học ("Giới tính của đứa trẻ là nữ"), trừ khi trong bối cảnh của đoạn viết từ sex được dùng như từ rút ngắn cho hai từ chuẩn tắc là sexual (tình dục) và sexuality (hoạt động tình dục) (“giáo dục tình dục", "nghiên cứu tình dục," và "trị liệu tình dục"). Chúng tôi cũng sử dụng từ gender (giới) để nói đến việc giải phẫu tình dục của cá nhân và các khía cạnh tâm lý của nam hay nữ; gender identity (nhận dạng giới) được dùng để chỉ ý thức cá nhân của từng người về việc bản thân là nam hay nữ; gender role (vai trò về giới) để chỉ sự thể hiện bên ngoài về nhận dạng giới của một người đặt trong bối cảnh văn hóa hay xã hội; và sexual orientation (xu hướng tình dục) để nói đến sự hấp dẫn tình dục của một cá nhân đối với những người cùng giới và/hay khác giới. Chúng tôi cũng sử dụng từ sexual identity (nhận dạng tình dục) để nói về tất cả những điều này. Với sự xuất hiện của các phương pháp nghiên cứu tinh vi, việc hiểu biết về tình dục đã tăng lên một cách đáng kể trong những thập niên gần đây. Nhiều -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.com 1
 11. Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- chuyên gia bây giờ đã coi hoạt động tình dục của con người là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học nghiêm túc . Và mặc cho tính sẵn có của nhiều thông tin mới thì rõ ràng rằng môn khoa học về hoạt động tình dục ở con người là thuộc chỉnh thể luận, và do đó nó bao gồm nhiều quan điểm khác nhau. Việc tiếp cận theo hướng chỉnh thể luận đối với các vấn đề về tình dục liên quan đến những ảnh hưởng mang tính xã hội, tâm lý và sinh lý mà những mặt này tác động qua lại với nhau, hình thành nên kinh nghiệm tình dục của một người. Những ảnh hưởng tác động qua lại với nhau này sẽ được đề cập cụ thể hơn ở phần sau của chương này và trong suốt cuốn sách này. Mọi người đều có liên quan đến tình dục từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Cho dù một số người chọn việc sống độc thân (không quan hệ tình dục), nhưng họ vẫn là những thực thể tình dục. Hơn nữa, con người là năng động và thay đổi không ngừng. Người càng có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống càng thay đổi thái độ của họ về vấn đề tình dục. Cho dù kinh nghiệm của từng người về tình dục là khác nhau nhưng có các xu hướng và kiểu mẫu chung đối với kinh nghiệm về tình dục của mọi người. Khả năng giải thích và hiểu những kiểu mẫu và xu hướng tình dục này sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về hoạt động tình dục của người khác cũng như của chính bản thân mình. Nhiều người quên mất rằng, sinh hoạt tình dục ở con người là một hiện tượng mang tính toàn cầu chứ không phải là thú vui của chỉ người Mỹ. Do đó, tình dục học là một môn khoa học đòi hỏi coi con người của mọi nền văn hóa như thực thể tình dục trong quá trình, nhận biết sự tác động qua lại của các khía cạnh sinh lý, tâm lý và xã hội ảnh hưởng đến quá trình này. Cái nhìn khái quát toàn diện về lĩnh vực tình dục bao gồm các thảo luận về nghiên cứu tình dục, nhận dạng giới, vai trò của tình dục, giải phẫu sinh lý và tình dục, việc gợi tình và sự đáp lại, xu hướng tình dục, các quan hệ yêu đương và giao tiếp, hành vi tình dục, hoạt động tình dục và sự bất lực, hoạt động tình dục trong suốt quãng đời, thụ thai, mang thai, sinh đẻ, tránh thai, phá thai, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, rối loạn tình dục và phương pháp điều trị, sự khác biệt về tình dục, buôn tình, quấy rối tình dục, ngược đãi tình dục và những chuẩn mực luật pháp, quy phạm liên quan đến tình dục. Trong những chương tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày những điều này và các chủ đề liên quan đến tình dục khác. TẠI SAO CẦN NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC CỦA CON NGƯỜI ? Tại sao cần nghiên cứu hoạt động tình dục ở con người? Những người tránh né việc suy nghĩ một cách nghiêm túc về những khía cạnh quan trọng của cuộc sống, bao gồm cả sinh hoạt tình dục của họ, là những người có khuynh hướng đưa ra những quyết định tồi khi phải đối mặt với những tình huống rắc rối. Học cách đưa ra những quyết định hợp lý, có hiệu quả về tình dục là mục tiêu đầu tiên của việc nghiên cứu hoạt động tình dục ở con người. Chúng tôi xin trích dẫn câu nói của Susan Walen (1985)1, “Tình dục là hoàn toàn tự nhiên, nhưng hiếm khi được hoàn hảo một cách tự nhiên" (trang 131). Mọi người đều có thể thu được lợi ích từ việc học thêm về chủ đề quan trọng này. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Hồng Trang dịch 2
 12. Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dưới đây là 10 trong số nhiều lý do tại sao mọi người nên học thêm về hoạt động tình dục ở con người. • Để có thêm kiến thức Kiến thức là sức mạnh. Nếu bạn có những thông tin đúng đắn về một chủ đề, bạn sẽ ở một vị thế vững chắc hơn để đưa ra những quyết định đúng đắn, có hiệu quả trong cuộc sống. Bạn có thể chịu trách nhiệm hơn với cuộc sống và hoàn cảnh của mình, và có thể lựa chọn cách để nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bạn và người khác. • Để có được Sự sáng suốt Cá nhân Vì niềm tin của bạn có ảnh hưởng đến cách cư xử của bạn và ngược lại, nên sự sáng suốt cá nhân sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn về hành vi xư xử của mình. Có được sự sáng suốt đối với bản thân và hiểu lý do tại sao bạn tin hay làm việc gì đó là bước đầu tiên để hiểu thấu được người khác. Khi bạn hiểu và chấp nhận bản thân mình, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc hiểu và chấp nhận người khác, bao gồm cả những quyết định liên quan đến tình dục mà họ có thể đưa ra. • Để trở nên Thoải mái hơn Đối với vấn đề Tình dục Có kiến thức — và sự tôn trọng đối với — tình dục giúp bạn trở nên thoải mái hơn với phần quan trọng này của cuộc sống. Nhiều người thiếu tự tin vào bản thân trong quan hệ tình dục, sự không thoải mái của họ bắt nguồn từ những thông tin sai lạc và quan niệm sai lầm về tình dục. Đây là một trong những lý do cho thấy tại sao giáo dục tình dục lại quan trọng như thế. • Để xây dựng Sự tự công nhận về Tình dục Xây dựng sự tự công nhận về tình dục là một lợi ích của việc trở nên thoải mái hơn với hoạt động tình dục của chính bản thân mình. Mọi người thường nhầm lẫn giữa các từ tự nhận thức, lòng tự trọng và tự công nhận. Tự nhận thức dùng để chỉ những quan điểm và ý kiến mà bạn cho là của bản thân, cho dù chúng có tích cực hay tiêu cực. Lòng tự trọng liên quan đến những cảm giác về sự tự giá trị, và nghĩa rộng là đo lường những tiêu chuẩn bên trong hay bên ngoài. Sự tự công nhận dùng để chỉ mức độ mà bạn chấp nhận bản thân như nó vốn có bất kể ý kiến của người khác về hành vi cư xử của bạn có như thế nào ( có nghĩa là "sự thể hiện" của bạn, sử dụng tâm lý học nhận thức). Albert Ellis và các nhà tâm lý học khác tranh cãi với nhau rằng sự tự công nhận được ưa chuộng hơn lòng tự trọng. Lòng tự trọng liên quan đến việc đánh giá bản thân dựa trên sự thể hiện của bạn, điều này có thể dẫn đến cảm giác không thỏa đáng trong tình dục khi bạn thể hiện "kém". Ngược lại, sự tự công nhận có nghĩa là chấp nhận bản thân như nó vốn có, không quan tâm đến những lỗi lầm hay điểm yếu của bạn. Khả năng tình dục của bạn, cho dù có thế nào, cũng không ảnh hưởng đến cách bạn nhìn bản thân. • Để Tối đa hóa việc Trao đổi và Sự thân mật -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.com 3
 13. Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhiều người cho rằng nói những chuyện có liên quan đến tình dục gây bối rối, suy nghĩ như vậy bắt đầu từ thời thơ ấu. Các kỹ năng giao tiếp, một khi đã được học và áp dụng vào thực tế, có thể giúp bạn cải thiện mối quan hệ của bạn với bạn tình của mình. Nói chuyện về kinh nghiệm tình dục của bạn là cần thiết, trao đổi về các vấn đề như thích, không thích, mong muốn, và sợ hãi, sẽ giúp quan hệ tình dục an toàn hơn. Khi trao đổi cởi mở, sự thân mật xuất hiện và tăng lên. Có khả năng chia sẻ bản thân toàn diện với người khác là một trong những điều thú vị nhất của cuộc sống. Theo một khách hàng: Ghi Chép Cá Nhân (John, 66 tuổi) Khi tôi trở nên già hơn, tôi chậm chạp hơn trong phòng ngủ. Tôi cho đó là điều tự nhiên. Nhưng trong một thời gian dài, tôi lo lắng không biết vợ tôi sẽ nghĩ gì. Ý tôi là, không hiểu cô ấy có còn nghĩ rằng tôi là đàn ông nữa không? Liệu cô ấy có còn yêu tôi không? Và lo lắng đó khiến cho việc quan hệ thậm chí khó khăn hơn. Cuối cùng, tôi đã thấy rằng chúng tôi cần nói chuyện về vấn đề đó. Chúng tôi đã biến một câu chuyện dài thành ngắn và đúng là có sự khác biệt. Cô ấy hiểu và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi đã quyết định rằng sẽ tốt hơn khi sử dụng năng lượng của mình để nói chuyện về cảm giác của mình thay vì cố gắng che giấu chúng. (Hồ sơ của Tiến Sĩ Zgourides) Trao đổi có thể rất có ích trong việc làm giảm hay loại bỏ những xung đột trong các mối quan hệ chung. Mặc dù các cặp vợ chồng thường phàn nàn về các vấn đề liên quan đến tiền nong và tình dục, nhưng phần lớn thời gian vấn đề thực sự không được giải quyết bằng các phương pháp trao đổi hiệu quả. Mọi người thường thấy vấn của họ được giải quyết dễ dàng hơn khi họ sẵn sàng nói chuyện cởi mở với người khác. • Để Tối đa hóa Khoái lạc Tình dục Đối với hầu hết mọi người, hoạt động tình dục mang lại niềm vui thích mãnh liệt. Làm tăng hiểu biết của bạn về sự kích thích tình dục ở con người và cách đáp lại có thể làm tăng thêm sự khoái lạc này. Ví dụ, biết cách làm thế nào để khích thích những điểm nhạy cảm đặc biệt của bạn tình có thể tạo ra sự khác biệt cho dù cả hai bạn đều có những trải nghiệm tình dục thú vị dịu dàng hay ở trạng thái mê ly, ngây ngất, vui vẻ, hồ hởi. Như đã đề cập ở trên, trao đổi đóng một vai trò rất quan trọng ở đây. Khi bạn tự do bày tỏ những điều bạn thích và mong muốn của bạn thì sự ức chế có xu hướng biến mất. Bạn và bạn tình của mình có thể hỏi về bất kỳ điều gì khiến bạn cảm thấy thỏa mãn nhất. • Để Kiểm soát được việc Sinh sản Nghiên cứu về hoạt động tình dục ở con người cung cấp cho bạn những thông tin thực tế về việc kiểm soát sinh sản. Với những thông tin này, bạn có thể nâng cao hay làm giảm cơ hội thụ thai của mình. Ít người có đủ những thông tin thực tế có giá trị liên quan đến việc sinh sản. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Hồng Trang dịch 4
 14. Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Để Tránh những Rối loạn Tình dục Ở một chừng mực nào đó, hầu hết mọi người đều đã từng trải qua những khó khăn trong hoạt động tình dục. Phần lớn những giai đoạn khó khăn đó đều là tạm thời. Nhưng nếu những khó khăn đó trở thành mãn tính thì rối loạn tình dục (vấn đề liên quan đến các cơ chế gợi tình và sự đáp lại) có thể đã xuất hiện. Khi có những thông tin chính xác, các rối loạn tình dục thường có thể được tránh hay loại bỏ ở giai đoạn đầu khi mới xuất hiện. Ví dụ, một người đàn ông có một giai đoạn bị bất lực (không có khả năng đạt được sự cương cứng) có thể sẽ lo sợ mình sẽ bị bất lực mãi mãi đến nỗi anh ta không thể cương cứng bất kỳ khi nào có quan hệ. Nếu điều này cứ tiếp diễn, anh ta có thể sẽ phát triển nó thành bệnh rối loạn dương cương. Tương tự như vậy, một người phụ nữ tập trung quá mức vào việc làm thế nào để trở nên gợi tình có thể sao nhãng bản thân đến mức việc gây hứng thú tình dục trở nên rất khó khăn hoặc không thể làm được. Nếu tình trạng này tiếp diễn, cô ta có thể sẽ mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục ở phụ nữ. Trong cả hai trường hợp, những dạng thức của vòng luẩn quẩn là kết quả của việc dự đoán sự hoàn thành ước nguyện của mình, mà ở đó sự sợ hãi và kỳ vọng của một người thực sự đã đi đến chỗ gay go. • Để Tránh những Bệnh Lây truyền qua đường Tình dục Nghiên cứu về hoạt động tình dục ở con người phải bao gồm cả chủ đề liên quan đến những bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiều bệnh trong số những bệnh này đã phát triển thành bệnh dịch, có thể gây chết người, có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh của hai vợ chồng, và/hoặc có thể gây những đau đớn phiền toái. Bởi vậy, trước khi có quan hệ tình dục, mọi người cần phải xem xét nguy cơ bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vào "thời điểm nóng", nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ thường quên không để ý đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy đến với tôi. Tôi không phải là đối tượng có nguy cơ cao. Tôi không phải là kẻ tiêm ch ma túy." Hay "Tôi ghét sử dụng bao cao su. Dù sao đi nữa, cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn nếu ngày nào đó tôi bị mắc bệnh lậu. Chỉ cần tiêm penicillin là xong." Cảm giác không thể bị đánh bại thường là đặc điểm của những người trẻ tuổi. Hãy nhớ rằng những bệnh lây truyền qua đường tình dục càng trở nên phổ biến thì nguy cơ nhiễm bệnh lại càng cao nếu như một người không áp dụng các biện pháp phòng tránh thích hợp. • Để Mang đến những Thay đổi Xã hội Tích cực Bằng việc cải thiện bản thân và những mối quan hệ của mình, bạn đang làm việc để cải tạo xã hội. Bất kỳ những thay đổi tích cực và lành mạnh nào mà bạn làm đối với bản thân cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tương tác của bạn với những người khác. Ví dụ, bằng việc trang bị những thông tin và với sự sáng suốt của bản thân bạn có thể làm việc để phòng chống sự lan truyền của những bệnh lây qua đường tình dục; bạn có thể giúp người khác hiểu hơn về những người thuộc những chủng tộc, tôn giáo và những nền văn hóa khác họ; và bạn có thể dạy người khác biết tôn trọng sự khác biệt về đức tin, giá trị, quyền lợi và sự lựa chọn quan hệ. Bạn cũng có thể gánh những trách nhiệm xã hội và chính trị để cung cấp thông tin khi tranh luận liên quan đến những vấn đề về tình dục nảy sinh, chẳng hạn như việc sử dụng bào thai trong nghiên cứu y học, việc sử dụng "thuốc phá thai" RL-486 và những nỗ lực coi đồng tính nam và đồng tính nữ là chuyện bình thường. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.com 5
 15. Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suy Nghĩ Cá Nhân (Trong suốt cuốn sách này, chúng tôi đã trình bày nhiều câu hỏi gây suy nghĩ khác nhau để làm tăng nhận thức của bạn về các vấn đề tình dục. Nhiều người thấy rằng việc giữ lại những câu trả lời của họ đối với những câu hỏi khác nhau "Suy Nghĩ Cá Nhân" được nêu ra trong cuốn sách này là một việc làm hữu ích - dưới dây là những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra.) Bạn có dễ dàng nói chuyện cởi mở về tình dục với những người bạn? Với gia đình? Với người hướng dẫn? Với bạn đời? Với mục sư? Với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình không? Tại sao có? Hay tại sao không? Bạn dã học để biết về tình dục từ đâu? Hay từ ai? Ảnh hưởng nào có tác động lớn nhất trong việc hình thành các giá trị và thái độ của bạn đối với vấn đề tình dục? Bạn cảm thấy những điều mình học được là đúng đắn hay không đúng đắn? Những điều tán thành và phản đối đối với giáo dục giới tính là gì? Có nên giảng dạy môn giáo dục giới tính ở trường phổ thông của nhà nước, của tư nhân không? Nếu có thì nên giảng ở lớp mấy? Vai trò của gia đình và tôn giáo trong quá trình giáo dục giới tính là gì? Những yếu tố nào là quan trọng để có một chương trình giảng dạy giáo dục giới tính hay? Những yếu tố nào cần tránh? Người hướng dẫn có thể giúp hay gây cản trở Suy Nghĩ Cá Nhân hay thảo luận nhóm về vấn đề tình dục như thế nào? QUAN ĐIỂM TÂM SINH LÝ XÃ HỘI LÀ GÌ? Định nghĩa về tình dục học được nêu ra ở trên nói đến mối tương quan giữa các quan điểm về sinh lý, tâm lý và xã hội. Sự tác động qua lại của ba yếu tố này hình thành nên bản chất quan điểm tâm sinh lý xã hội của hoạt động tình dục ở con người, mà quan điểm này quy những hiện tượng hay sự kiện phức tạp liên quan đến tình dục là do nhiều nguyên nhân. Trái ngược với quan điểm tâm sinh lý xã hội là quan điểm giản hóa luận, quan điểm này "làm giảm" những sự kiện hay hiện tượng phức tạp liên quan đến tình dục, cho nó là do một nguyên nhân. Xem xét ví dụ áp dụng mô hình tâm sinh lý xã hội vào hoạt động tình dục của con người. Một số phụ nữ thấy khó khăn hoặc không thể đạt được sự cực khoái khi quan hệ tình dục. Loại vấn đề liên quan đến tình dục này có thể là do các nguyên nhân như: sự huấn thị, hay những thông điệp nhận được từ thời thơ ấu - ví dụ như quan hệ tình dục là tội lỗi và phụ nữ không được hưởng những khoái lạc do nó mang đến; sợ mang bầu; không trao đổi với người bạn tình về nhu cầu và mong muốn của mình; không điều khiển được các cơ xương chậu; và/hay chưa nhận đủ sự kích thích tự nhiên. Một ví dụ thực tế về quá trình tương tác của các yếu tố sinh lý, tâm lý, xã hội gây ra vấn đề tình dục kinh niên: Sally được nuôi dạy với niềm tin rằng phụ nữ "tốt" không được hưởng thụ thú vui từ quan hệ tình dục hay không được có sự cực khoái. Do trải nghiệm về việc không được đạt đến cực khoái khi quan hệ tình dục với chồng của mình (có nghĩa là yếu tố tâm lý) nên cô tập trung quá nhiều vào việc "thể hiện", điều này khiến cô xao lãng khỏi việc đắm chìm bản thân vào trong hoạt động tình dục (tâm lý). Trong lúc đó, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Hồng Trang dịch 6
 16. Thực Tế về Hoạt Động Tình Dục ở Con Người -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hệ thống thần kinh của cô trở nên khuấy động đến nỗi việc đạt đến cực khoái là rất khó hoặc không thể (sinh lý). Nhiếc móc bản thân về việc không đạt đến cực khoái (tâm lý), cô đòi hỏi thái quá ở người chồng và tình cờ đã tạo nên môi trường tình dục mang tính thù địch mà điều này chỉ làm tăng thêm các vấn đề của cô (xã hội). Phần còn lại của chương này được dành để nói về từng quan điểm trong ba quan điểm chính của mô hình tâm sinh lý xã hội của hoạt động tình dục ở con người, phần này cũng nói về những quan điểm khác nhau được xếp vào trong từng nhóm. CÁC QUAN ĐIỂM SINH HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI Điều được quan tâm đầu tiên trong những quan điểm sinh học là ảnh hưởng của các quá trình sinh học và tự nhiên đến hoạt động tình dục của một cá nhân. Những chủ đề về tình dục liên quan đến phạm trù này bao gồm giải phẫu tình dục và sinh lý học nam và nữ, sự gợi tình và việc đáp lại, thu thai, mang thai, sinh nở, tránh thai, phá thai, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, và những ảnh hưởng của chứng bất lực và bệnh tật đối với hoạt động tình dục. Một lần nữa, các nhân tố tâm lý và xã hội lại có ảnh hưởng đến từng lĩnh vực này. Ví dụ, mặc dù việc phá thai có liên quan đến những can thiệp y học nhằm loại bỏ bào thai khỏi tử cung, nhưng có một chuỗi các hành động phức tạp có liên quan đến việc phá thai như những xem xét về thái độ, xã hội, luật pháp, quy tắc và đạo đức. Những quan điểm sinh học bao gồm cả những quan điểm hóa sinh và tâm thần học. 1. Quan điểm hóa sinh Trọng tâm của quan điểm hóa sinh là tất cả những mặt chức năng của con người - tình dục và những mặt khác - đều phản ánh các quá trình sinh học và hóa học. Theo mô hình này, những rối loạn tình dục là do các bệnh tật trong cơ thể, những vấn đề về cấu trúc, hay sự mất cân bằng hóa học. Những nhà trị liệu sinh học, chẳng hạn như các bác Sĩ điều trị những vấn đề liên quan đến tình dục bằng cách cố gắng sửa chữa hay đảo lộn những quá trình sinh học bị suy yếu. Ví dụ, liệu pháp sinh học điều trị chứng bất lực có thể bao gồm việc sử dụng thuốc và việc cấy dương vật giả. Hai phạm trù nhỏ phổ biến của quan điểm hóa sinh là quan điểm vô tính và quan điểm di truyền. Theo quan điểm vô tính, tất cả các mặt thuộc chức năng của con người (bao gồm cách cư xử, suy nghĩ và tình cảm) có cơ sở nằm trong hoạt động của hệ thống thần kinh. Mặc dù các quá trình vô tính được hiểu một cách khá rõ, nhưng hoạt động của hệ thống thần kinh nói chung trong việc điều khiển hành vi tình dục thì lại chưa được hiểu nhiều. Những người đưa ra quan điểm di truyền cho rằng tất cả các mặt thuộc chức năng con người đã được quyết định bởi yếu tố di truyền trước khi được sinh ra. Hầu như tất cả các tế bào trong cơ thể người có đều có 23 cặp nhiễm sắc thể, những cấu trúc mang yếu tố di truyền. Trong mỗi một cặp, một nhiễm sắc thể được di truyền từ bố, và một nhiễm sắc thể được di truyền từ mẹ. Các nhiễm sắc thể mang gien, thông tin "lên kế hoạch" về cấu trúc và chức năng của cơ thể, bao gồm cả chức năng tình dục -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.com 7
 17. Tiến Sĩ George D. Zgourides và Thạc Sĩ Christie S. Zgourides -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Quan điểm Tâm thần học Quan điểm tâm thần học có cơ sở từ quan điểm hóa sinh, và từ một hay nhiều quan điểm tâm lý. Đối với các chuyên gia về tâm thần học sử dụng mô hình của Freud thì những rối loạn về tình dục là kết quả của sự mất cân bằng hóa sinh và những mong muốn bị kìm nén hoặc những xung đột. Do đó việc điều trị các rối loạn này phải bao gồm cả việc sử dụng thuốc để điều chỉnh sự mất cân bằng hóa học và cả liệu pháp phân tâm học để giúp bệnh nhân tháo gỡ những kìm nén của họ. Mặc dù ngày nay các chuyên gia về tâm thần học nhìn chung đều cho rằng thuyết nguyên nhân (các căn nguyên gây bệnh) về sinh học, phân tâm học và tâm lý xã hội là quan trọng như nhau, nhưng tâm thần học truyền thông vẫn còn dựa quá nhiều vào học thuyết cổ điển của Freud. Mọi người thường nhầm lẫn quan điểm tâm thần học với một hay nhiều quan điểm tâm lý học. Khác biệt chủ yếu của quan điểm tâm thần học với quan điểm tâm lý học là tâm thần học tập trung vào cả quá trình sinh học lẫn quá trình tinh thần. NHỮNG QUAN ĐIỂM TÂM LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC Ở CON NGƯỜI Những người ủng hộ quan điểm tâm lý về hoạt động tình dục ở con người xem xét xem những suy nghĩ, thái độ, tình cảm và hành vi được tích lũy từ những trải nghiệm trong cuộc sống có ảnh hưởng đến thái độ và chức năng tình dục như thế nào? Những quan điểm này có liên quan đến thái độ đối với tình dục (ví dụ "Tôi tin rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là việc làm trái với đạo đức"), sự cởi mở trong việc thảo luận về cảm giác ("Vợ tôi có thể sẽ từ chối tôi nếi tôi nói cho cô ý biết tôi muốn gì"), các dạng khác biệt về hành vi tình dục, những người có hoạt động tình dục bất thường mong muốn gì, rối loạn tình dục phát triển như thế nào, và các phương pháp gây ảnh hưởng đến những lĩnh vực này. Những quan điểm tâm lý bao gồm tâm lý động học, nhận thức-hành vi, tồn tại-chủ nghĩa nhân văn, các hệ thống, và quan điểm phát triển. 3. Quan điểm Tâm lý động học Dựa trên học thuyết của Freud, quan điểm tâm lý động học là việc xem xét những động cơ vô thức và mong muốn của một cá nhân và quyết định xem anh ta hay cô ta sẽ tương tác với thế giới như thế nào. Quan điểm này gần giống với quan điểm của tâm thần học truyền thống, nhưng điểm khác biệt là ở chỗ nó tập trung hơn vào những ảnh hưởng tâm lý học so với ảnh hưởng sinh học. Ví dụ phương pháp điều trị tâm thần học truyền thống đối với bệnh vaginismus (đau khi co thắt ở phần ngoài âm đạo khiến cho dương vật không thể hoặc rất khó có thể vào được bên trong) là sử dụng thuốc trong khi điều trị bằng liệu pháp tâm lý động học không dùng thuốc. Tuy nhiên, cả hai hướng tiếp cận có thể cho thấy các phương pháp chung liên quan đến cách giải thích học thuyết của Freud. Một chuyên gia về tâm thần học theo thuyết Freud và một nhà trị liệu tâm lý động học có thể coi người phụ nữ bị bệnh vaginismus có những xung đột thầm kín liên quan đến những mong muốn tình dục "không thể chấp nhân" và điều này dẫn đến "triệu chứng" ngăn cản khiến cô không nói ra những mong muốn của mình. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Hồng Trang dịch 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2