intTypePromotion=3

Thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác của trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chia sẻ: ViUzumaki2711 ViUzumaki2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
7
lượt xem
0
download

Thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác của trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng việc khảo sát thực trạng nhận thức về việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ của giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương, và thực tế biện pháp giảng dạy sử dụng trong các nhà trường, nghiên cứu đã nhìn nhận và chỉ ra ưu điểm và hạn chế của thực trạng. Từ thực tế giáo dục của giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nghiên cứu là cơ sở để xuất những biện pháp hiệu quả cho việc giáo dục kĩ năng hợp tác trẻ 5–6 tuổi trong nhà trường mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác của trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE<br /> Educational Sci., 2016, Vol. 61, No. 3, pp. 136-147<br /> This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn<br /> <br /> DOI: 10.18173/2354-1075.2016-0037<br /> <br /> THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI<br /> TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG<br /> Vũ Thị Nhân<br /> Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ Dầu Một<br /> Tóm tắt. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” (Karl Marx) - đời sống con người<br /> vận hành với sự giao tiếp cộng đồng trong mọi sinh hoạt, học tập và làm việc, vì vậy kĩ<br /> năng hợp tác được coi là một trong những trang bị thiết yếu nhất. Đối với trẻ, đặc biệt là trẻ<br /> mẫu giáo lớn với những đặc thù lứa tuổi trong ứng xử và tiếp nhận, hợp tác là kĩ năng quan<br /> trọng cần được hình thành, trau dồi và rèn luyện. Nghiên cứu nhìn nhận vào bản chất của<br /> kĩ năng hợp tác đồng thời khẳng định vai trò của việc giáo dục kĩ năng này trong việc hình<br /> thành – phát triển nhân cách trẻ 5 – 6 tuổi. Bằng việc khảo sát thực trạng nhận thức về việc<br /> giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ của giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương, và<br /> thực tế biện pháp giảng dạy sử dụng trong các nhà trường, nghiên cứu đã nhìn nhận và chỉ<br /> ra ưu điểm và hạn chế của thực trạng. Từ thực tế giáo dục của giáo viên mầm non trên địa<br /> bàn tỉnh Bình Dương, nghiên cứu là cơ sở để xuất những biện pháp hiệu quả cho việc giáo<br /> dục kĩ năng hợp tác trẻ 5 – 6 tuổi trong nhà trường mầm non.<br /> Từ khóa: Kĩ năng, kĩ năng sống, kĩ năng hợp tác, thực trạng giáo dục, trẻ 5 - 6 tuổi.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Mở đầu<br /> <br /> Xã hội hiện nay là xã hội của sự hội nhập, toàn cầu hóa và đề cao giá trị của sự hợp tác,<br /> cùng nhau làm việc, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau...Vì vậy mục tiêu học tập trong các nhà trường<br /> trong đó có trường mầm non đã có sự thay đổi. Người học không chỉ lĩnh hội kiến thức có sẵn và<br /> phát triển năng lực trí tuệ mà quan trọng hơn cả là hình thành và phát triển các kĩ năng giải quyết<br /> các mối quan hệ xã hội có hiệu quả [2].<br /> Nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam, Thái Duy Tuyên (2008) cho rằng hợp tác là một yếu<br /> tố không thể thiếu trong cuộc sống. Sự hợp tác diễn ra trong suốt cuộc đời mỗi con người, diễn ra<br /> trong mọi gia đình, mọi cộng đồng khi các thành viên cùng hoạt động để đạt mục đích chung. Đối<br /> với học sinh, việc dạy, rèn luyện kĩ năng hợp tác ngay từ khi trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường là rất<br /> quan trọng, cần được coi trọng như việc dạy kiến thức và các kĩ năng cơ bản khác [9].<br /> Cao Thị Cúc (2009) cho rằng trẻ 5-6 tuổi đã có những kĩ năng hợp tác cơ bản khi tham gia<br /> vào các hoạt động chung của lớp mẫu giáo như cùng bạn thỏa thuận về chủ đề chơi, nội dung chơi,<br /> phân vai chơi cho nhau... nhưng tác giả cho rằng những kĩ năng này chưa được hình thành đầy đủ<br /> và bền vững. Các kĩ năng này cần được rèn luyện trong nhóm bạn bè thông qua hoạt động vui chơi<br /> ở trường mầm non, cụ thể là thông qua các trò chơi như: trò chơi đóng vai theo chủ đề, trò chơi<br /> xây dựng lắp ghép, trò chơi vận động... [3].<br /> Ngày nhận bài: 15/2/2016. Ngày nhận đăng: 23/4/2016.<br /> Liên hệ: Vũ Thị Nhân, e-mail: dongnoibinhduong@yahoo.com<br /> <br /> 136<br /> <br /> Thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác của trẻ 5 - 6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn...<br /> <br /> Trong “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009) đưa ra, tích cực<br /> hợp tác là một trong những nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực tình cảm – quan hệ xã hội cần rèn<br /> cho trẻ 5-6 tuổi để chuẩn bị vào lớp một. Bộ chuẩn này cũng đưa ra các chỉ số thể hiện sự hợp tác<br /> với bạn bè và mọi người xung quanh như: lắng nghe ý kiến của mình với người khác, trao đổi ý<br /> kiến với người khác, thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè, chấp nhận sự phân công của nhóm<br /> bạn và người lớn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác. . . [1].<br /> Trên thế giới, nghiên cứu về vấn đề này, Joseph S. Krajcik và cộng sự (2003) cho rằng: trong<br /> sự hợp tác giữa trẻ với cộng đồng, trẻ làm việc với cha mẹ, hàng xóm, bạn bè, người thân, những<br /> “chuyên gia” mà trẻ biết qua giáo viên giới thiệu hoặc qua các phương tiện truyền thông trong lĩnh<br /> vực học tập. . . , bằng cách gặp trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, thư từ để chia sẻ, học hỏi các<br /> thông tin. Thông qua việc hợp tác với cộng đồng, trẻ nhận ra rằng kiến thức mà trẻ học ở trường<br /> học có liên quan đến những vấn đề trong thế giới thực. Chúng không chỉ học được kiến thức khoa<br /> học mà còn học được cả về con người và nghề nghiệp, học cả cách giao tiếp với người khác trong<br /> mối quan hệ hợp tác [5].<br /> Trung tâm Nghiên cứu về giáo dục và phát triển trẻ em - thanh niên thuộc Đại học<br /> Ochanomizu, Nhật Bản (2004) đã đưa ra sổ tay giáo dục trẻ giai đoạn đầu, trong đó đề cập đến các<br /> mối quan hệ của trẻ với bạn cùng lứa nhằm phát triển sự hợp tác, tương tác tích cực giữa các trẻ<br /> với nhau [4].<br /> Theo Press và cộng sự (2009), việc phát triển sự hợp tác, phối hợp ở trẻ em là rất quan trọng<br /> nhằm giúp trẻ phát huy tối đa sự ảnh hưởng đối với nhau theo nhiều cách khác nhau, trong bối<br /> cảnh gia đình và cộng đồng của chúng [7]. Ở Australia, nghiên cứu Investing in the Early Years –<br /> A National Early Childhood Development Strategy (Đầu tư trong giai đoạn đầu – Chiến lược quốc<br /> gia phát triển trẻ em) đã xác định “hợp tác, xét về phương diện vật chất hay tinh thần, đều thúc đẩy<br /> việc đáp ứng nhu cầu của trẻ và gia đình của trẻ theo nhiều hướng khác nhau”, được coi như một<br /> thành tố quan trọng trong hệ thống phát triển trẻ giai đoạn đầu một cách hiệu quả (Hội đồng Chính<br /> phủ Australia, 2009) [6].<br /> Như vậy, kĩ năng hợp tác là một kĩ năng xã hội rất quan trọng, để trẻ chiếm lĩnh được kĩ<br /> năng này đòi hỏi các trường mầm non nói chung và các trường mầm non trên địa bàn Tỉnh Bình<br /> Dương nói riêng phải có những biện pháp cụ thể và đồng bộ tác động lên trẻ 5-6 tuổi nhằm giúp<br /> trẻ đạt được kĩ năng này. Trên thực tế hiện nay các trường mầm non trên địa bàn Tỉnh đã quan tâm<br /> đến việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ,tuy nhiên những biện pháp tác động chưa đồng bộ và<br /> chưa mang lại hiệu quả cao trên trẻ.<br /> <br /> 2.<br /> 2.1.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> Khái niệm giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo (5-6) tuổi<br /> <br /> Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo là một quá trình tác động sư phạm có mục đích,<br /> có kế hoạch của nhà giáo dục đến trẻ nhằm hình thành và phát triển ở trẻ sự phối hợp hành động<br /> để cùng thực hiện có hiệu quả một nhiệm vụ chung nào đó dựa trên những tri thức và vốn kinh<br /> nghiệm đã có trong điều kiện nhất định [8].<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi<br /> <br /> Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ là giúp hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ.<br /> Các mối quan hệ xã hội mà trẻ tham gia càng phong phú đa dạng, càng góp phần vào việc<br /> hoàn thiện nhân cách của trẻ. Sự kết hợp và phối hợp các hoạt động giữa các trẻ trong nhóm chơi<br /> đã tạo ra những mối quan hệ xã hội hết sức độc đáo và điển hình. Vì vậy khi tham gia vào các hoạt<br /> 137<br /> <br /> Vũ Thị Nhân<br /> <br /> động chung, mỗi trẻ bằng hoạt động giao tiếp của mình đã tích cực chiếm lĩnh các mối quan hệ xã<br /> hội. Về thực chất, đây là nền tảng của quá trình phát triển nhân cách.<br /> Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ là tạo cơ hội để trẻ được chơi và rèn luyện các kĩ năng<br /> khác qua chơi.<br /> Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng: Đối với<br /> trẻ nhỏ, chơi là nhu cầu của một cơ thể đang phát triển, là “trường học của cuộc sống”. Khi chơi,<br /> trẻ trở nên cao hơn chính mình và chúng có thể làm được nhiều việc mà trong thực tế không thể<br /> làm được. Khi tham gia vào trò chơi do được thoả mãn nhu cầu nên mang lại niềm vui cho trẻ,<br /> làm cho tinh thần của trẻ sảng khoái, phấn khởi...đó là những yếu tố quan trọng để tăng cường sức<br /> khoẻ cho trẻ. Khi trẻ được cùng chơi với nhau trong nhóm, trẻ sẽ cọ sát với nhau, học hỏi lẫn nhau.<br /> Trong khi chơi trẻ biết thỏa thuận với nhau để phân vai chơi, hành động chơi, biết lắng nghe ý kiến<br /> của nhau, biết chia sẻ... Có thể nói rằng, chơi trong nhóm bạn bè là nhu cầu bức thiết của trẻ và trò<br /> chơi cũng là nội dung chủ yếu để tập hợp trẻ thành nhóm. Phần lớn các nét tính cách của trẻ được<br /> nhen nhóm trong nhóm bạn bè. Đây là một điều vô cùng quan trọng đối với trẻ.<br /> Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ là giúp trẻ bước vào cuộc sống xã hội.<br /> Thông qua hoạt động hợp tác với các bạn trong nhóm, trẻ tự tìm kiếm sự hoàn thiện của<br /> những quan hệ giữa con người với con người. Vì vậy cũng không nên cho rằng chơi theo nhóm chỉ<br /> giúp trẻ lĩnh hội kiến thức hay một tiêu chuẩn ứng xử nào đó, mà còn là cơ sở ban đầu để trẻ xây<br /> dựng cách ứng xử của mình để bước vào thế giới mai sau. Vì vậy, có thể nói giáo dục kĩ năng hợp<br /> tác cho trẻ là tạo ra cho trẻ các kinh nghiệm về quan hệ đạo đức, quan hệ trách nhiệm và giúp đỡ<br /> lẫn nhau, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung, làm nảy sinh rung cảm về nhau, gây ảnh hưởng<br /> tới việc hình thành động cơ chung của tập thể. Hoạt động nhóm dạy trẻ những bài học có giá trị và<br /> hình thành ở trẻ những kĩ năng xã hội [7].<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Nội dung giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi<br /> <br /> Giáo dục mầm non là một bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện việc nuôi<br /> dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến 6 tuổi (Điều 21, Luật Giáo dục, 2005) [2].<br /> Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm<br /> mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; hình thành và<br /> phát triển ở trẻ những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ<br /> năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn,<br /> đặt nền tảng cho việc học ở các cấp tiếp theo và cho việc học tập suốt đời [2].<br /> Trong đó nội dung giáo dục kĩ năng chơi hợp tác cho trẻ 5- 6 tuổi nằm trong mục tiêu phát<br /> triển tình cảm và các kĩ năng xã hội cho trẻ 5- 6 tuổi. Cần phát triển ở trẻ các kĩ năng xã hội như:<br /> “biết lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự; biết tôn trọng,<br /> hợp tác, chấp nhận; quan tâm chia sẻ, giúp đỡ bạn; nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng – sai,<br /> tốt – xấu.”<br /> Bên cạnh đó, trong “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009) đưa<br /> ra, tích cực hợp tác là một trong những nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực tình cảm – quan hệ xã<br /> hội cần rèn cho trẻ 5-6 tuổi để chuẩn bị vào lớp một. Bộ chuẩn này cũng đưa ra các chỉ số thể hiện<br /> kĩ năng hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh như: lắng nghe ý kiến của mình với người<br /> khác, trao đổi ý kiến với người khác, thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè, chấp nhận sự phân<br /> công của nhóm bạn và người lớn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác. . . [1].<br /> Như vậy, dựa trên mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non, mục tiêu cụ thể về phát<br /> triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi nằm trong chương trình, đồng thời dựa trên bộ<br /> chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, luận án đưa ra nội dung cơ bản về giáo dục kĩ năng chơi hợp tác cho trẻ<br /> 138<br /> <br /> Thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác của trẻ 5 - 6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn...<br /> <br /> 5- 6 tuổi trong trò chơi đóng vai có chủ đề như sau:<br /> - Giáo dục trẻ em biết lắng nghe chia sẽ kinh nghiệm, ý tưởng với các bạn trong nhóm chơi.<br /> Biết chấp nhận sự phân công nhiệm vụ của nhóm và hoàn thành nhiệm vụ nhóm giao cho.<br /> - Biết phối hợp hành động với các bạn tronh nhóm để thực hiện công việc chung.<br /> - Chủ động hổ trợ bạn và yêu cầu bạn hỗ trợ mình một cách tự tin, chân thực, cởi mở.<br /> - Biết điều tiết hoạt động chơi và thể hiện thái độ tích cực đối với kết quả hoạt động chung.<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Kết quả khảo sát trực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác trẻ 5-6 tuổi trên địa<br /> bàn Tỉnh Bình Dương<br /> <br /> Khảo sát thực trạng thực hiện các biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi ở các<br /> trường mầm non trên địa bàn Tỉnh Bình Dương được thực hiện bằng phương pháp sử dụng phiếu<br /> điều tra, trao đổi, đàm thoại với 404 GV và CB quản lí, đồng thời quan sát quá trình tổ chức các<br /> hoạt động của GV ở trường mầm non. Kết quả thu được xử lí bằng phần mềm thống kê SPSS 16.0.<br /> - Mục đích khảo sát:<br /> Xác định thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non<br /> hiện nay. Trên cơ sở đó, xác định nguyên nhân dẫn đến thực trạng làm cơ sở để đề xuất biện pháp.<br /> - Nội dung khảo sát<br /> Khảo sát thực trạng nhận thức của giáo viên về vấn đề giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ.<br /> Khảo sát trực trạng các biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác mà giáo viên đã sử dụng để giáo<br /> dục trẻ.<br /> Thực trạng các yếu tố ảnh hướng đến giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ.<br /> Thực trạng những thuận lợi và khó khăn mà giáo viên gặp phải trong quá trình giáo dục kĩ<br /> năng hợp tác cho trẻ.<br /> Xác định nguyên nhân dẫn đến thực trạng<br /> - Phương pháp khảo sát<br /> Để đánh giá thực trạng nhận thức của giáo viên về việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ<br /> cũng như thực trạng biện pháp mà giáo viên đã sử dụng để giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ, chúng<br /> tôi sử dụng các phương pháp thu thập thông tin: điều tra bằng bảng hỏi; đàm thoại, trao đổi với<br /> giáo viên; quan sát cách thức giáo viên tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ.<br /> <br /> 2.4.1. Kết quả khảo sát trực trạng nhận thức của giáo viên về vấn đề giáo dục kĩ năng hợp<br /> tác trẻ 5 - 6 tuổi<br /> Nhận thức của giáo viên về khái niệm kĩ năng hợp tác và ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng<br /> hợp tác cho trẻ.<br /> Kết quả khảo sát cho thấy sự nhận thức của giáo viên về kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo<br /> được nhấn mạnh ở nội dung: khả năng tương tác thực hiện hiệu quả một công việc dựa trên kinh<br /> nghiệm và tri thức đã có nhằm đạt mục đích chung (38.9%). Các nội dung khác được đánh giá với<br /> tỉ lệ như sau: Là một nhóm trẻ cùng nhau thực hiện công việc được giao, dựa trên tri thức và vốn<br /> kinh nghiệm nhất định (15.6%); Hệ thống mối quan hệ giữa người với người (19.6%). Trong khi<br /> đó nội dung “khả năng phối hợp hành động cùng nhau thực hiện có hiệu quả hoạt động chung dựa<br /> trên những tri thức và vốn kinh nghiệm đã có trong những điều kiện nhất định” được xem là nội<br /> dung phản ánh đầu đủ và đúng bản chất về kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo. Thế nhưng nội dung<br /> này cũng chỉ có (26.0%) giáo viên lựa chọn. Với con số này, có thể kết luận rằng nhận thức của<br /> GV về kĩ năng hợp tác của trẻ chưa thực sự sâu sắc và phản ánh đúng bản chất của nó. Đa phần<br /> 139<br /> <br /> Vũ Thị Nhân<br /> <br /> GV cho rằng kĩ năng hợp tác là khả năng tương tác trong khi khả năng tương tác được hình tượng<br /> hóa bằng sự tiếp xúc bề mặt của hai đối thể, còn khả năng phối hợp hành động được thể hiện bởi<br /> sự hòa quyện, kết hợp của các đối tượng tham gia hướng tới kết quả cuối cùng chính là sản phẩm<br /> – mục tiêu của quá trình hợp tác.<br /> Bảng 1. Nhận thức của GV về khái niệm kĩ năng hợp tác<br /> Nhận thức của GV về khái niệm kĩ năng hợp tác<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> Là khả năng giao tiếp dựa trên đối thoại;<br /> Hệ thống mối quan hệ giữa người với người<br /> Khả năng phối hợp hành động cùng nhau thực hiện có hiệu<br /> quả hoạt động chung dựa trên những tri thức và vốn kinh<br /> nghiệm đã có trong những điều kiện nhất định<br /> Khả năng tương tác thực hiện hiệu quả một công việc dựa<br /> trên kinh nghiệm và tri thức đã có nhằm đạt mục đích chung<br /> <br /> 63<br /> 79<br /> <br /> 15,6<br /> 19,6<br /> <br /> Tần xuất<br /> tích lũy<br /> 15,6<br /> 35,1<br /> <br /> 105<br /> <br /> 26,0<br /> <br /> 61,1<br /> <br /> 157<br /> <br /> 38,9<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> Bảng 2. Nhận thức của giáo viên<br /> về ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5 - 6 tuổi<br /> Nhận thức của giáo viên về ý nghĩa của việc giáo dục kĩ<br /> Tần số Tỉ lệ %<br /> năng hợp tác<br /> Giúp trẻ hòa đồng hơn với các bạn<br /> 162<br /> 40,1<br /> Giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp<br /> 69<br /> 17,1<br /> Giúp trẻ biết cách tự khẳng định bản thân trong tập thể<br /> 77<br /> 19,1<br /> Giúp nâng cao phẩm chất đạo đức cho trẻ<br /> 40<br /> 9,9<br /> Giúp phát triển các kĩ năng xã hội ở trẻ<br /> 56<br /> 13,9<br /> <br /> Tần xuất<br /> tích lũy<br /> 40,1<br /> 57,2<br /> 76,2<br /> 86,1<br /> 100,0<br /> <br /> Dù chưa nhận thức đúng bản chất của khái niệm hợp tác trong hoạt động nhóm của trẻ, các<br /> giáo viên đều thấy được ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ ở các khía cạnh khác<br /> nhau. 100% GV cho rằng việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ là cần thiết. Khi được hỏi phần lớn<br /> GV (40,1%) cho rằng, giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ là góp phần phát triển sự hòa đồng ở trẻ.<br /> Một số GV cho rằng hợp tác giúp trẻ tự tin đến trường hơn và tự tin trong giao tiếp (17.1%). Bên<br /> cạnh đó (19.1%) GV cho rằng hợp tác phát triển ở trẻ khả năng tự khẳng định bản thân trong tập<br /> thể. 13.9% GV cho rằng giáo dục kĩ năng hợp tác là phát triển các kĩ năng xã hội ở trẻ. Và 9.9%<br /> GV cho rằng giáo dục kĩ năng hợp tác góp phần phát triển phẩm chất đạo đức cho trẻ.<br /> Như vậy, các giáo viên mầm non đều nhận thức rõ về vai trò quan trọng của việc giáo dục<br /> kĩ năng hợp tác cho trẻ, và điều này sẽ là điều kiện thúc đẩy GV thiết kế, xây dựng các hoạt động<br /> dạy học nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kĩ năng này ở trẻ.<br /> Nhận thức của giáo viên về phương tiện giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi.<br /> Phần lớn giáo viên (51%) đã lựa chọn hoạt động vui chơi để thông qua đó giáo dục kĩ năng<br /> hợp tác cho trẻ. Khi được hỏi lí do, thì GV cho rằng vì vui chơi là hoạt động chủ đạo và nó chiếm<br /> thời lượng cao hơn so với các hoạt động khác, nên khi tích hợp mục tiêu giáo dục kĩ năng hợp<br /> tác vào hoạt động vui chơi, trẻ sẽ có nhiều thời gian trải nghiệm cũng như thực hành và phát triển<br /> kĩ năng hợp tác. (30%) giáo viên cho rằng hoạt động học tập cũng là một trong những hoạt động<br /> 140<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản