intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội

Chia sẻ: ViRyucha2711 ViRyucha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
19
lượt xem
0
download

Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên mầm non tại một số trường mầm non Hà Nội về các vấn đề liên quan, đó là: Nhận thức của giáo viên về hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm, quá trình tổ chức và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 446 (Kì 2 - 1/2019), tr 30-33; 45<br /> <br /> THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> CỦA GIÁO VIÊN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON Ở HÀ NỘI<br /> Đặng Hồng Phương - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội<br /> Ngày nhận bài: 20/09/2018; ngày sửa chữa: 15/10/2018; ngày duyệt đăng: 29/10/2018.<br /> Abstract: On the basis of studying the current status of writing experience initiatives of preschool<br /> teachers in some preschools in Hanoi city on related issues, that is: teachers' perceptions of writing<br /> experience initiatives, organization process and causes affecting the results of teachers' experience<br /> initiatives. Since then, we have proposed a number of measures to improve the effectiveness of<br /> this activity.<br /> Keywords: Experience initiative, measure, preschool, children education.<br /> 1. Mở đầu<br /> Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong giáo dục mầm<br /> non là những tri thức, kĩ năng (KN) mà người viết tích<br /> lũy được trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng<br /> những biện pháp mới đã khắc phục được những khó<br /> khăn, hạn chế của những biện pháp thông thường, góp<br /> phần nâng cao hiệu quả giáo dục mầm non. Như vậy, quá<br /> trình thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non ở các<br /> trường mầm non của giáo viên (GV) không đơn thuần là<br /> chăm sóc và giáo dục trẻ, mà còn phải tổ chức cho GV<br /> viết SKKN nhằm hoàn thiện quá trình này. Hoạt động<br /> viết SKKN của GV là một trong những hoạt động quan<br /> trọng ở trường mầm non. Tuy nhiên, những năm gần đây,<br /> số lượng GV tham gia viết SKKN giảm sút về số lượng<br /> và chất lượng. Có thể có nhiều nguyên nhân khách quan<br /> và chủ quan dẫn đến hiện tượng trên, do đó cần có những<br /> biện pháp khắc phục kịp thời.<br /> Bài viết nghiên cứu về thực trạng hoạt động viết<br /> SKKN của GV tại một số trường mầm non ở Hà Nội.<br /> <br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm<br /> của giáo viên các trường mầm non ở Hà Nội<br /> Bằng phương pháp điều tra viết kết hợp với phỏng<br /> vấn 20 cán bộ quản lí (CBQL) và 200 GV của một số<br /> trường mầm non ở Hà Nội, chúng tôi thu được kết quả<br /> như sau (xem bảng 1):<br /> Bảng 1 cho thấy, toàn bộ CBQL và 60% ý kiến GV<br /> được hỏi đều cho rằng, việc tổ chức viết SKKN trong<br /> giáo dục mầm non là việc làm chiếm vị trí quan trọng<br /> trong chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà<br /> trường. Từ việc nhận thức đúng đắn vai trò của hoạt động<br /> này, sẽ giúp CBQL tích cực, chủ động tổ chức cho GV<br /> viết SKKN, giúp họ cải tiến phương pháp giáo dục và<br /> chăm sóc trẻ em. CBQL cần tạo nhiều cơ hội và điều kiện<br /> rèn luyện, bồi dưỡng viết SKKN cho GV. Tuy nhiên, vẫn<br /> có 15% ý kiến GV cho rằng hoạt động viết SKKN chưa<br /> thực sự cần thiết.<br /> <br /> Bảng 1. Nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động viết SKKN của CBQL và GV<br /> Có cũng được, không có cũng được<br /> Không quan trọng<br /> Mức độ<br /> Quan trọng<br /> Đối tượng<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> CBQL<br /> 20<br /> 100<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> GV<br /> 120<br /> 60<br /> 50<br /> 25<br /> 30<br /> 15<br /> Bảng 2. Đánh giá tác dụng của hoạt động viết SKKN<br /> Ý kiến của 20 CBQL (%)<br /> Ý kiến của 200 GV (%)<br /> Tác dụng<br /> Nhiều<br /> Vừa phải<br /> Ít<br /> Nhiều<br /> Vừa phải<br /> Ít<br /> Rèn luyện KN NCKH, trình độ chuyên<br /> 90<br /> 10<br /> 0<br /> 69<br /> 29<br /> 2<br /> môn được nâng cao<br /> Khắc phục được các hạn chế, nâng cao<br /> 85<br /> 15<br /> 0<br /> 57<br /> 41<br /> 2<br /> hiệu quả giáo dục<br /> <br /> 30<br /> <br /> Email: phuongdang61@gmail.com<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 446 (Kì 2 - 1/2019), tr 30-33; 45<br /> <br /> Tài liệu tham khảo, học tập cho các cơ<br /> sở giáo dục mầm non<br /> Phát triển óc tư duy khoa học<br /> Rèn luyện các phẩm chất của nhà<br /> nghiên cứu<br /> Nâng cao trình độ hiểu biết<br /> Cung cấp thông tin về lí luận và thực<br /> tiễn trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ<br /> Góp phần hoàn thiện nhân cách cho GV<br /> <br /> 85<br /> <br /> 15<br /> <br /> 0<br /> <br /> 67<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2<br /> <br /> 80<br /> <br /> 20<br /> <br /> 0<br /> <br /> 70<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1<br /> <br /> 65<br /> <br /> 35<br /> <br /> 0<br /> <br /> 39<br /> <br /> 52<br /> <br /> 9<br /> <br /> 60<br /> <br /> 40<br /> <br /> 0<br /> <br /> 64<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2<br /> <br /> 50<br /> <br /> 50<br /> <br /> 0<br /> <br /> 42<br /> <br /> 45<br /> <br /> 13<br /> <br /> 50<br /> <br /> 45<br /> <br /> 5<br /> <br /> 28<br /> <br /> 61<br /> <br /> 11<br /> <br /> kiến bổ sung như: GV ý thức hơn về vai trò và ý nghĩa<br /> của SKKN, phát triển KN mềm cho GV…<br /> Bảng 3 cho thấy, về vấn đề tổ chức hướng dẫn viết<br /> SKKN cho GV, đa số ý kiến CBQL và GV đều cho rằng:<br /> tiến hành viết SKKN là đúng thời điểm. Về chuyên gia<br /> hướng dẫn có 95% ý kiến CBQL và 85% ý kiến GV đánh<br /> giá sự nhiệt tình và có kinh nghiệm của các chuyên gia. Về<br /> <br /> Bảng 2 cho thấy, tất cả những tác dụng của hoạt động<br /> viết SKKN đều được CBQL và GV tán thành. Trong đó,<br /> những tác dụng được đánh giá cao là: Rèn luyện KN<br /> nghiên cứu khoa học (NCKH), trình độ chuyên môn được<br /> nâng cao; Khắc phục được các hạn chế, nâng cao hiệu<br /> quả giáo dục; SKKN là tài liệu tham khảo, học tập cho<br /> các cơ sở giáo dục mầm non,… Ngoài ra, còn có một số ý<br /> <br /> Bảng 3. Tổ chức hướng dẫn viết SKKN cho GV<br /> Các thông số<br /> <br /> Thời gian<br /> Chuyên gia<br /> hướng dẫn<br /> Cách thức<br /> hướng dẫn<br /> Việc làm<br /> <br /> Sớm<br /> Đúng thời điểm<br /> Chậm<br /> Nhiệt tình, có kinh nghiệm<br /> Chưa nhiệt tình<br /> Chưa có kĩ năng<br /> Thống nhất<br /> Chưa thống nhất<br /> Bổ ích<br /> Vô ích<br /> Chưa có kết quả<br /> <br /> CBQL đánh giá (n=20)<br /> SL<br /> %<br /> 12<br /> 60<br /> 6<br /> 30<br /> 2<br /> 10<br /> 19<br /> 95<br /> 1<br /> 5<br /> 0<br /> 0<br /> 16<br /> 80<br /> 4<br /> 20<br /> 20<br /> 100<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> GV đánh giá (n= 200)<br /> SL<br /> %<br /> 160<br /> 80<br /> 30<br /> 15<br /> 10<br /> 5<br /> 170<br /> 85<br /> 20<br /> 10<br /> 10<br /> 5<br /> 130<br /> 65<br /> 70<br /> 35<br /> 160<br /> 80<br /> 5<br /> 2,5<br /> 35<br /> 17,5<br /> <br /> Bảng 4. Các hình thức bồi dưỡng KN viết SKKN<br /> Ý kiến<br /> Các hình thức bồi dưỡng<br /> Thông qua bài giảng chuyên đề bồi dưỡng<br /> chuyên môn<br /> Viết báo cáo kinh nghiệm sau khi hướng dẫn<br /> thực tập sư phạm, tham quan<br /> Thực hiện các bài tập nghiên cứu<br /> Thảo luận các vấn đề chuyên môn theo nhóm<br /> Hoạt động ngoại khóa<br /> Tóm tắt tác phẩm khoa học giáo dục<br /> <br /> CBQL (%)<br /> Không<br /> Thường<br /> Không<br /> thường<br /> xuyên<br /> bao giờ<br /> xuyên<br /> <br /> Thường<br /> xuyên<br /> <br /> GV (%)<br /> Không<br /> thường<br /> xuyên<br /> <br /> Không<br /> bao giờ<br /> <br /> 70<br /> <br /> 30<br /> <br /> 0<br /> <br /> 60<br /> <br /> 40<br /> <br /> 0<br /> <br /> 70<br /> <br /> 30<br /> <br /> 0<br /> <br /> 65<br /> <br /> 25<br /> <br /> 10<br /> <br /> 35<br /> 25<br /> 5<br /> 0<br /> <br /> 65<br /> 75<br /> 80<br /> 90<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> 15<br /> 10<br /> <br /> 30<br /> 20<br /> 20<br /> 20<br /> <br /> 30<br /> 50<br /> 60<br /> 50<br /> <br /> 40<br /> 30<br /> 20<br /> 30<br /> <br /> 31<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 446 (Kì 2 - 1/2019), tr 30-33; 45<br /> <br /> cách thức hướng dẫn của chuyên gia: có 16 ý kiến CBQL<br /> (80%) và 130 ý kiến GV (65%) đồng ý về cách thức hướng<br /> dẫn của chuyên gia đã thống nhất về mục đích, yêu cầu, nội<br /> dung, phương pháp, các giai đoạn tiến hành nghiên cứu…<br /> khi tổ chức bồi dưỡng KN viết SKKN cho GV.<br /> Bảng 4 cho thấy, hình thức bồi dưỡng thông qua bài<br /> giảng chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn và viết báo cáo<br /> kinh nghiệm sau khi hướng dẫn thực tập sư phạm, tham<br /> quan chiếm 70% ý kiến CBQL và 60% - 65% ý kiến GV<br /> đều đánh giá ở mức thường xuyên. Trong khi đó, hoạt<br /> động ngoại khóa và tóm tắt tác phẩm khoa học giáo dục<br /> chiếm trên 80% ý kiến CBQL và 60% - 50% ý kiến GV<br /> là không thường xuyên bồi dưỡng năng lực viết SKKN<br /> thông qua hình thức này.<br /> Một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết<br /> quả viết SKKN của GV là bản thân GV phải say mê,<br /> hứng thú, điều này được thể hiện ở bảng 5:<br /> Mức độ<br /> Hứng thú<br /> <br /> Không hứng thú<br /> <br /> chưa thành thạo. Điều này có liên quan đến việc rèn<br /> luyện kĩ năng viết SKKN của GV được thể hiện ở bảng<br /> 7: chỉ có 17% GV tự rèn luyện kĩ năng viết SKKN<br /> thường xuyên, 14% không dành thời gian rèn luyện viết<br /> SKKN, còn lại 69% rèn luyện khi CBQL yêu cầu. Đây<br /> là tình trạng cần phải xem xét nghiêm túc vấn đề tự rèn<br /> luyện kĩ năng viết SKKN của GV.<br /> Bảng 8 cho thấy, các đề tài SKKN của GV của một<br /> số trường mầm non ở Hà Nội trong vòng 2 năm trở lại<br /> đây được phân bố tương đối đều theo các hoạt động của<br /> trẻ ở trường mầm non, nhưng số lượng SKKN lại giảm<br /> đi. Qua trao đổi về kết quả đánh giá của Hội đồng khoa<br /> học về các SKKN của GV thường tập trung chủ yếu ở<br /> mức độ đạt yêu cầu.<br /> Bảng 9 cho thấy, những nguyên nhân ảnh hưởng tới<br /> hiệu quả viết SKKN của GV, trong đó có 2 nguyên nhân<br /> mà cả CBQL đánh giá và GV tự đánh giá đều giống<br /> <br /> Bảng 5. Thái độ của GV khi tham gia hoạt động viết SKKN<br /> Lí do<br /> Ý kiến của GV (SL)<br /> Được thử sức mình<br /> 80<br /> Góp phần tìm ra cái mới<br /> 100<br /> Được thưởng<br /> 90<br /> SKKN khó khăn hơn thi giảng<br /> 60<br /> Công việc quá sức mình<br /> 30<br /> Tốn nhiều thời gian<br /> 80<br /> Chưa có kĩ năng nghiên cứu<br /> 160<br /> <br /> Tỉ lệ %<br /> 40<br /> 50<br /> 45<br /> 30<br /> 15<br /> 40<br /> 80<br /> <br /> nhau, đó là: GV chưa thực sự cố gắng và KN viết SKKN<br /> của GV còn chưa thành thạo (chiếm trên 60%).<br /> 2.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động viết<br /> sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên các trường mầm<br /> non ở Hà Nội<br /> <br /> Bảng 5 cho thấy, 40% ý kiến GV cho rằng viết<br /> SKKN để được thử sức mình và 80% ý kiến GV không<br /> hứng thú với SKKN vì chưa có kĩ năng nghiên cứu.<br /> Bảng 6 cho thấy, GV sử dụng thành thạo các kĩ năng<br /> số: 5 chiếm (40%), 2 và 6 chỉ chiếm trên 20%, còn lại là<br /> <br /> Bảng 6. Những KN cơ bản của GV khi tham gia viết SKKN<br /> <br /> TT<br /> <br /> Đánh giá của CBQL<br /> Thành<br /> Chưa<br /> thạo<br /> thành thạo<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> 5<br /> 25<br /> 15<br /> 75<br /> 5<br /> 25<br /> 15<br /> 75<br /> 4<br /> 20<br /> 16<br /> 80<br /> 4<br /> 20<br /> 16<br /> 80<br /> 3<br /> 15<br /> 17<br /> 85<br /> 3<br /> 15<br /> 17<br /> 85<br /> <br /> Mức độ<br /> <br /> GV tự đánh giá<br /> Thành<br /> Chưa<br /> thạo<br /> thành thạo<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> 50<br /> 25 150 75<br /> 40<br /> 20 160 80<br /> 20<br /> 10 180 90<br /> 40<br /> 20 160 80<br /> 80<br /> 40 120 60<br /> 50<br /> 25 150 75<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> Các kĩ năng<br /> Sử dụng thư viện, tra thư mục, tìm tài liệu<br /> Lập đề cương nghiên cứu<br /> Trình bày công trình nghiên cứu<br /> Sử dụng các phương pháp nghiên cứu<br /> Đọc sách, ghi chép, tóm tắt, trích dẫn<br /> Xác định tên đề tài SKKN<br /> <br /> 7<br /> <br /> Nắm vững lí luận khoa học và phương pháp NCKH<br /> <br /> 3<br /> <br /> 15<br /> <br /> 17<br /> <br /> 85<br /> <br /> 40<br /> <br /> 20<br /> <br /> 160<br /> <br /> 80<br /> <br /> 8<br /> <br /> Phân tích, tổng hợp kết quả vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10<br /> <br /> 18<br /> <br /> 90<br /> <br /> 30<br /> <br /> 15<br /> <br /> 170<br /> <br /> 85<br /> <br /> 32<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 446 (Kì 2 - 1/2019), tr 30-33; 45<br /> <br /> Bảng 7. Việc sử dụng thời gian rèn luyện KN viết SKKN của GV<br /> Các hình thức rèn luyện KN NCKH của SV<br /> Số lượng GV<br /> Tỉ lệ %<br /> Tự rèn luyện KN viết SKKN thường xuyên<br /> 30<br /> 15<br /> Rèn luyện KN viết SKKN khi CBQL yêu cầu<br /> 120<br /> 60<br /> Không dành thời gian rèn luyện KN viết SKKN<br /> 50<br /> 25<br /> Bảng 8. Thống kê đề tài SKKN của GV theo các hoạt động<br /> Năm/Số lượng GV tham gia viết SKKN<br /> Các hoạt động<br /> Tổng cộng<br /> 2015<br /> 2016<br /> Hoạt động học tập<br /> 5<br /> 4<br /> 9<br /> Hoạt động vui chơi<br /> 4<br /> 4<br /> 8<br /> Chế độ sinh hoạt hàng ngày<br /> 3<br /> 3<br /> 6<br /> Hoạt động ngoài trời<br /> 2<br /> 2<br /> 4<br /> Lễ hội<br /> 1<br /> 0<br /> 1<br /> Tổng cộng<br /> 15<br /> 13<br /> 28<br /> Bảng 9. Nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả viết SKKN của GV<br /> CBQL đánh giá<br /> GV đánh giá<br /> Nguyên nhân<br /> Nhiều Vừa phải<br /> Ít<br /> Nhiều Vừa phải<br /> Ít<br /> SL % SL % SL % SL % SL % SL %<br /> GV chưa thực sự cố gắng<br /> 14 70 6 30 0<br /> 0 120 60 60 30 20 10<br /> KN viết SKKN của GV còn chưa thành thạo 12 60 8 40 0<br /> 0 130 65 60 30 10 5<br /> GV bố trí thời gian chưa hợp lí<br /> 10 50 10 50 0<br /> 0 100 50 80 40 20 10<br /> Chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò đối với<br /> 9 45 11 55 0<br /> 0 70 35 100 50 30 15<br /> hoạt động viết SKKN<br /> Thư viện các trường mầm non chưa đáp ứng<br /> 7 35 10 50 3 15 90 45 80 40 30 15<br /> được nhu cầu của GV<br /> Trường chưa tổ chức nhiều hình thức bồi<br /> 6 30 12 60 2 10 120 60 50 25 30 15<br /> dưỡng KN viết SKKN cho GV<br /> CBQL chưa yêu cầu cao đối với GV trong<br /> 4 20 13 65 3 15 130 65 30 15 40 20<br /> quá trình thực hiện SKKN<br /> Bảng 10. Tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động viết SKKN cho GV<br /> Tính khả thi<br /> Mức độ hiệu quả<br /> Phân<br /> Không<br /> Hiệu<br /> Phân<br /> Không<br /> Các biện pháp<br /> Khả thi<br /> vân<br /> khả thi<br /> quả<br /> vân<br /> hiệu quả<br /> SL % SL % SL % SL % SL % SL %<br /> Bồi dưỡng cho GV lí thuyết, phương pháp<br /> 19 95 1<br /> 5<br /> 0<br /> 0 18 90 2<br /> 10 0<br /> 0<br /> luận NCKH<br /> Bồi dưỡng cho GV KN viết SKKN<br /> 19 95 1<br /> 5<br /> 0<br /> 0 18 90 2<br /> 10 0<br /> 0<br /> Tạo phong trào viết SKKN trong GV<br /> 17 85 3<br /> 15 0<br /> 0 14 70 6<br /> 30 0<br /> 0<br /> Trường cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất<br /> 15 75 5<br /> 25 0<br /> 0 13 65 7<br /> 35 0<br /> 0<br /> và các chế độ khen thưởng cho GV<br /> Khuyến khích thảo luận theo nhóm GV<br /> 13 65 5<br /> 25 2 10 14 70 5<br /> 25 1<br /> 5<br /> Tổ chức câu lạc bộ SKKN cho GV<br /> 8 40 10 50 2 10 8 40 11 55 1<br /> 5<br /> (Xem tiếp trang 45)<br /> <br /> 33<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 446 (Kì 2 - 1/2019), tr 38-45<br /> <br /> [6] Nguyễn Thị Kim Dung (chủ biên) - Đinh Quang Báo Nguyễn Thanh Bình - Dương Thị Thuý Hà - Nguyễn<br /> Hoàng Đoan Huy - Đào Thị Oanh - Mỵ Giang Sơn<br /> (2015). Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo định hướng<br /> hình thành năng lực nghề cho sinh viên trong các<br /> trường đại học sư phạm. NXB Đại học Sư phạm.<br /> [7] Nguyễn Thị Kim Dung (2014). Giải pháp đổi mới<br /> đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đại học sư<br /> phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông trong<br /> thời kì mới. Đề tài NCKH B2011-17-CT04.<br /> [8] Weitnert, F. E. (2001). Concept of competence: a<br /> conceptual clarification. In D.S.Rychen., & L.H.S<br /> lganik. (Eds.), Defining and selecting key<br /> competencies (pp. 45-66). Göttingen: Hogrefe.<br /> [9] Ministerial council on education, employment<br /> training and youth affairs, American (2003). A<br /> national framework for professional standards for<br /> teaching - teacher quality and educational<br /> leadership taskforce.<br /> [10] Organisation of the National Professional Standards<br /> for Teachers (Ustrialia) (2011). The National<br /> Professional Standards for Teachers.<br /> [11] Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 20/2018/TTBGDĐT ngày 22/8/2018, ban hành quy định Chuẩn<br /> nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.<br /> [12] Shian Leou, Teaching Competencies Assessment<br /> Approaches for Mathematics Teachers, Proc. Natl.<br /> Sci. Counc. ROC(D), Vol. 8 No. 3, 1998, pp. 102-107.<br /> [13] Nguyễn Ngọc Hùng (2006). Các giải pháp đổi mới<br /> quản lí dạy học thực hành theo tiếp cận năng lực<br /> thực hiện cho sinh viên sư phạm kĩ thuật. Luận án<br /> tiến sĩ Quản lí giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội.<br /> [14] Vũ Xuân Hùng (2011). Rèn luyện năng lực dạy học<br /> cho sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật trong thực tập<br /> sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện. Luận án tiến<br /> sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.<br /> [15] Lê Thuỳ Linh (2013). Dạy học giáo dục học ở đại<br /> học sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện.<br /> Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học<br /> Thái Nguyên.<br /> [16] Đặng Bá Lãm (2006). Các giải pháp cải tiến quản lí<br /> dạy học thực hành cho sinh viên sư phạm kĩ thuật<br /> theo tiếp cận năng lực thực hiện. Tạp chí Khoa học<br /> Giáo dục, số 4 - tháng 1/2006.<br /> <br /> cao chất lượng hoạt động này cho GV ở trường mầm non<br /> (xem bảng 10 trang trước).<br /> Bảng 10 cho thấy, việc bồi dưỡng cho GV lí thuyết,<br /> phương pháp luận NCKH, bồi dưỡng cho GV KN viết<br /> SKKN có đến 95% ý kiến CBQL cho rằng có tính khả thi<br /> cao và 90% ý kiến đảm bảo tính hiệu quả. Tuy nhiên, cần<br /> phải xem xét lại việc tổ chức câu lạc bộ SKKN cho GV.<br /> 3. Kết luận<br /> Viết SKKN là nhiệm vụ của mỗi GV. Để thực hiện<br /> tốt công tác này, GV phải xây dựng được đề tài SKKN,<br /> xây dựng và triển khai SKKN từ những kinh nghiệm đã<br /> tích lũy được của bản thân trong quá trình dạy học và<br /> tổng kết, viết nên SKKN. Từ đó, KN nghiên cứu khoa<br /> học của GV được nâng cao, trình độ chuyên môn<br /> nghiệp vụ phát triển, hiệu quả dạy học sẽ thu được kết<br /> quả tốt hơn. Vì vậy, GV mầm non cần hiểu rằng, viết<br /> SKKN giáo dục mầm non xuất phát từ việc giải quyết<br /> những vấn đề còn hạn chế trong việc chăm sóc và giáo<br /> dục trẻ hằng ngày, hoặc đề xuất những ý tưởng mới<br /> nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non hiện<br /> nay. Đồng thời, khi GV tích lũy, tổng kết, viết SKKN<br /> thường xuyên còn hình thành ở GV mầm non thói quen<br /> tổ chức các hoạt động giáo dục chăm sóc trẻ một cách<br /> khoa học và hiệu quả hơn.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG...<br /> (Tiếp theo trang 33)<br /> <br /> [1] Bộ GD-ĐT (2016). Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn<br /> chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.<br /> [2] Nguyễn Thị Tính (2002). Sáng kiến kinh nghiệm<br /> trong giáo dục mầm non. NXB Đại học Sư phạm.<br /> [3] Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên, 2008). Phương pháp<br /> nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. NXB Đại<br /> học Sư phạm.<br /> [4] Đinh Văn Vang (2011). Mô đun mầm non 36: Sáng kiến<br /> kinh nghiệm trong giáo dục mầm non. Cục Nhà giáo.<br /> [5] Phạm Viết Vượng (1997). Phương pháp luận nghiên<br /> cứu khoa học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> [6] Lê Xuân Hồng - Trần Quốc Minh - Hồ Lai Châu Hoàng Mai - Lê Thị Khang (2011). Cẩm nang dành cho<br /> giáo viên trường mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.<br /> [7] Bộ GD-ĐT (2016). Báo cáo Hội nghị tổng kết 10<br /> năm phát triển Giáo dục mầm non.<br /> [8] Bộ GD-ĐT (1999). Chiến lược Giáo dục mầm non<br /> từ năm 1998 đến năm 2020. NXB Giáo dục.<br /> [9] Bộ GD-ĐT (2017). Chương trình giáo dục mầm<br /> non. NXB Giáo dục Việt Nam.<br /> [10] Nguyễn Thị Hòa (2016). Giáo dục học mầm non.<br /> NXB Đại học Sư phạm.<br /> <br /> Từ kết quả điều tra, khảo sát thực trạng về hoạt động<br /> viết SKKN của GV, chúng tôi đã đề xuất và khảo nghiệm<br /> đối với 20 CBQL về tính khả thi của các biện pháp nâng<br /> <br /> 45<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản